Списанието

Изберете рубрика:

 

Ръст в стойност на продажбите на прясно мляко

Брой 2, февруари 2022

Дата: 28.02.2022 Коментари: 0
Снимки (1)
Ръст в стойност на продажбите на прясно мляко

Продажбите на категорията „Прясно мляко“ намаляват в обем и бройки, но отбелязват ръст от 1,54% в стойност. В литри спадът е 1,29%, а в бройки -1%. Това показват данните на „NielsenIQ България“ за МАТ период януари-декември 2021 сравнен с януари-декември 2020 година. Агенцията следи продажбите в хранителните магазини без специализираните млекарници.

Това показва ръст на цените и инфлация, като цената за литър прясно мляко през 2021 година се е повишила с + 0,06 лв. общо за категорията, отчитат от агенцията. А що се отнася до цената на опаковката прясно мляко от 2,04 лв. през 2020 г., 2021 година тя достига 2,09 лв.

Най-важният канал за продажбите на прясно мляко са организираните магазини за хранителни стоки над 300 кв.м. с тежест от 40,8% в обем от общия пазар, за сравнение с 39,3% през 2020 година, което показва, че те са увеличили значимостта си.

Следващият канал е на магазините от традиционната търговия под 40 кв.м. с тежест от 17,3% през 2020 г. и 16,5% през 2021 година. Така наречените неорганизирани големи магазини с площ от 40 до 100 кв. м. също губят малко от тежестта си през 2021 г., заемайки 16,00% през 2021 г.  Организираните големи магазини от 100 до 300 кв. м. са следващи по дял от продажбите в обем  - 11,8% през 2021 г., сравнено с 11,9% през 2020 година. Остават неорганизираните хранителни магазини над 100кв.м с дял през 2021 в обем 9,5%, стабилен спрямо 2020 и организираните хранителни магазини от 40 до 100кв.м с дял в обем през 2021 от 5,4% спрямо 5,8% през 2020.

Аналогични са и данните на продажбите в стойност, които отбелязват ръст в големите магазини.

По видове продукти – пастьоризираното охладено прясно мляко държи 74,4% от продажбите в обем през 2021 г., 75,7% е бил този показател през 2020 година. Следва UHT прясното мляко, което заема  21,6% от продажбите в обем за 2021 г., което е леко увеличение в сравнение с 2020 г., когато са били 21,2% от общите продажби в категорията.

Овкусените млека заемат 3,8% дял общо от категорията от продажбите в обем за 2021 г.

Видно е, че най-големият сегмент, този на пастьоризираното охладено прясно мляко, отбелязва спад на продажбите в обем от -2,8%, което води до спада на продажбите в обем на цялата категория.

 

През последните три години се забелязва ръст на продажбите на продукти в пластмасови бутилки за сметка на картонените кутии. За 2021 г. продажбите в картонени кутии са 53,5%, а през 2020 година са били 56,9%. От своя страна РЕТ бутилките печелят пазарен дял през 2021 г., достигайки 46,1%, а през 2020 година този дял е бил 42,3%.

Отслабва интересът към био и органик прясното мляко в сравнение с 2019 година, когато се е отчело завишено търсене, отбелязват от агенцията за проучване на пазара. Едва 0,4% са продажбите в обем през 2021 г., което може би се дължи и на малкото предлагане на такъв вид продукти.

Активните продукти в категорията „Прясно мляко“ през 2021 г. са 278 продукта общо, като 59 от тях са лансирани през 2021, т.е. можем да ги наречем нови продукти, които са заели 4,8% от продажбите в стойност и 4,7% от продажбите в обем.

Топ пет производители общо за категорията по продажби в стойност, подредени по азбучен ред, са „Бор Чвор“, „Мегле“, „Олимпус“, ОМК, собствени марки.