Списанието

Изберете рубрика:

 

Ръст в стойност при маслото и маргарина

Брой 10, октомври 2022

Дата: 04.11.2022 Коментари: 0
Снимки (1)
Ръст в стойност при маслото и маргарина
Световният пазар на масло се очаква да нарасне от 37,1 млрд. долара през 2021 година до 49,07 млрд. долара през 2028 година, с годишен темп на ръст от около 4,11%, показват прогнозите на Fortune Business Insights. По време на епидемията, свързана с разпространението на COVID-19, пазарът е отбелязал най-високият си темп на годишен ръст от 22,02% през 2020 година, поради затварянето на заведенията, прекарването на повече време у дома от страна на потребителите, което провокира приготвянето на различни ястия, сладкиши и десерти, чиято основна съставка е маслото. Днес пазарът на масло се възвръща към пред-пандемичните си нива на развитие, а засиленото търсене на пакетирани продукти в търговските обекти и заведенията за хранене, се очаква да раздвижи продажбите.   
 
 
Ръст в стойност от 9% при маслото
През последната една година (МАТ период август 2021 - юли 2022 vs. МАТ август 2020 - юли 2021 г.) продажбите в категорията „Масло“ отбелязват спад в обем от 16%, а в стойност остават стабилни и дори отчитат ръстове от около 9%, показват данните на „NielsenIQ България“.
 
По отношение на развитието на продажбите различните видове търговски формати, най-много се генерират в обем и стойност от търговските обекти над 100 кв. м., чиято важност като дял от общите продажби е над 81% в обем и 78% в стойност. А с най-голям процент от тази група са организираните хипермаркети и супермаркети от над 300 кв.м., които генерират 68% продажби в обем и 65% в стойност.  През последната година търговските обекти под 100 кв.м. отчитат намаляваща важност за категорията с около 1%, заемайки  19% от общите продажби в обем и 22% в стойност.
 
Общата годишна промяна на цените в категория „Малсо“ надхвърля 30%, спрямо предишния отчетен период, като за година цената на килограм се е повишила с около 4,50 лв. (продуктът е бил с цена на килограм от 14,72  лв. през миналия МАТ, а през последния МАТ период цената е 19,23 лв.). Цената на единичната опаковка от своя страна се е повишила общо за категорията с 0,95 ст.
 
Поскъпването е видимо във всички типове обекти, като най-осезаемо е при организираните хипер и супермаркети с площ от над 300 кв.м., който канал е и най-важен за тази категория. Там цената се покачва с 34% за единица продукт и с около 33% на килограм.
 
По регион разпределение се наблюдава спад на продажбите в обем и ръст в стойност, като  най-голяма важност от 37% за категорията има регион Тракия, но там се регистрира и най-голям спад на продажбите в обем от 17%. Продажбите в обем спадат във всички региони, т.е. резултатите на категорията във всички региони на страната са аналогични със спад от 15-17% в обем, но ръст от 9-11% в стойност. Цената също се повишава във всички региони с приблизително еднакви стойности, а най-много скача в регион Странджа-Добруджа. 
 
 
Опаковка 250 г генерира около 78% от продажбите в категорията в обем и около 74% в стойност, като аналогично продажбите в обем спадат, а тези в стойност растат. Продажбите на опаковки от 250 грама и 125 грама генерират над 90% от общите продажби в стойност в категорията. 
При опаковката от 250 грама се регистрира най-голям ръст в цената от 1,16 лв. за единица продукт и 4,64 лв за килограм.
 
Продажбите на био продукти в категория „Масло“ все още са незначителни, но трябва да се отбележи, че се забелязва лек ръст в обема на реализираните продукти от този сегмент. 
 
Топ три компании по продажби в стойност през последната година, подредени по азбучен ред на латиница, са: Fude + Serrahn. Milchprodukte GmbH, Milky Group Bio, Ostmilch Handels GMBH. 
 
 
 
500 г е най-предпочитаната опаковка при маргарините
Като заместител на маслото, категорията „Маргарин“ бележи значителни ръстове за същия МАТ период (МАТ период август 2021 - юли 2022 vs. МАТ август 2020 - юли 2021 г.).
 
Всички канали за търговия  бележат положително развитие, като през последната година най-бързо растящи са търговските обекти под 100кв.м, генериращи 50% от общите продажби в обем и 53% от продажбите в стойност.
 
Данните на „NielsenIQ България“ показват, че категорията е добре представена във всички търговски формати и не е толкова концентрирана в най-големите търговски обекти, каквато тенденция се забелязва при категорията „Масло“.
 
Общата годишна промяна (МАТ период) в цените при маргарините е нарастване с 25% на цената на единица продукт и с 28% на килограм, което е по-бавен темп на нарастване на цената  в сравнение с маслото. 
 
Най-голямо повишаване на цената се регистрира в канала на организираните търговски обекти между 40 и 100 кв.м., но този канал не е с голяма важност за категорията и не оказва голямо влияние върху общата промяна в цената.
 
По региони значителни ръстове в обем и стойност отново отбелязва регион Тракия, който е и с най-голяма важност от 39% от общите продажби в обем и 39% в стойност, следван от регион Странджа – Добруджа, който е втори по важност с 36% продажби в обем и 37% в стойност.  Регионите остават стабилни както по важност, така и по разпределение на продажбите. 
Цената на маргарина се покачва с относително еднакви стойности във всички региони, а най-голям ръст на цените се констатира в регион София с 25% при продажбите на единица продукт и 33% на килограм.
 
Основните продуктови разфасовки в категорията са от 250 грама и 500 грама, като тази 500 г е с най-голяма важност за маргарина - тя генерира 65% от общите продажби в обем и около 60% от продажбите в стойност. Най-бърз растеж се наблюдава при опаковката от 250 г, но нейната важност за категорията е сравнително по-малка. Сумарно двете опаковки генерират над 96% от продажбите в обем и стойност в категорията.
 
От друга страна най-голям ръст има в цените на опаковката от 220 грама, но тя е с ниска важност и продажбите й падат както в обем, така и в стойност.
 
Топ три компании по продажби в стойност през последната година, подредени по азбучен ред на латиница, са: Bella Bulgaria AD, Orkla ASA, Upfield.