Списанието

Изберете рубрика:

 

PRO Brand Test – пастьоризирано прясно мляко

Брой 2, февруари 2023

Дата: 27.02.2023 Коментари: 0
Снимки (1)
PRO Brand Test – пастьоризирано прясно мляко

Тази година списание PROGRESSIVE реши да възобнови своята рубрика PRO Brand Test, която осъществява в сътрудничество с лабораторията за сензорен анализ NSF. Като старт подложихме на дегустация пастьоризирано прясно мляко с 3,6% и 3,7% масленост.

 

Докато избирахме какви млека да дегустираме установихме, че разнообразието от предлагането на млека с различна масленост на пазара е много голямо. От 1,5%, през 2% до 3,7% масленост на прясното мляко може да се намери по рафтовете в магазините. Предлагат се и продукти тип light, т.е. без никаква или съвсем ниска масленост на продукта.

Впечатление прави, че почти едни и същи марки се предлагат в големите търговски обекти, установи екипът на списанието, докато пазаруваше необходимите за дегустацията млека. Също така актуалната в момента тема за високата цена на крайния продукт и ниската цена на изкупуваната от фермерите суровина, ясно си виждаше на рафта. Екипът ни закупи 10 л мляко на средна цена за литър от 3,67 лв. (бел. авт. – покупката на продуктите бе извършена в два последователни дни – на 13 и 14 февруари 2023 година). В същите тези дни в репортажи по телевизията фермери се оплакваха, че суровината се изкупува от тях на 0,80 ст. за литър.

Но да се върнем на дегустацията, която по своята същност е демонстративна, защото няма извадкова тежест, която да гарантира точността на резултатите. Бяха дегустирани 4 проби пастьоризирано прясно мляко на следните марки -   „Верея Чудно“ (3,7%), „Домлян“ (3,6%), LB Bulgaricum (3,6%), Olympus (3,7%).

Екипът на лабораторията за сензорен анализ NSF беше и домакин на дегустацията. В специална обстановка, отговаряща на всички изисквания за провеждането на качествен сензорен анализ, седем потребители опитаха от продуктите и дадоха своите оценки по следните показатели:

  • Цвят
  • Мирис
  • Вкус
  • Гъстота
  • Масленост  
  • Послевкус

Беше използвана 7-балната скала за оценка, в която дегустаторите оценяват продукта чрез следните измерения: „1 - Изключително не ми харесва”, „2 - Много не ми харесва”, „3 - Малко не ми харесва”, „4 - Нито ми харесва, нито не ми харесва”, „5 - Малко ми харесва”, „6 - Много ми харесва”, „7 - Изключително много ми харесва”.

И 5-бална скала за качествена и количествена оценка, която представлява количествено измерване на съответния показател, при което потребителят определя дали даденият показател на продукта е твърде малко, точно както трябва да бъде или твърде много.

Преди да стартира дегустацията Кристина Петева, мениджър на „NSF България“, обърна внимание, че проведеният анализ на резултатите е с демонстративна цел и служи за онагледяване на методиката за потребителски тестове и те са непредставителни и не отразяват потребителското мнение.

По показател „Цвят” пастьоризирано прясно мляко „Верея Чудно“ е определено от най-голям брой дегустатори като „точно както трябва да бъде”, следват „Домлян“, Olympus и LB Bulgaricum. По показател „Мирис” LB Bulgaricum е с оценка 5,4, следвана от „Домлян“ с 4,8, „Верея Чудно“ с 4,5 и Olympus с 4,1. При показател „Вкус” LB Bulgaricum е с показател 5,4, „Домлян“ с 5,3, „Верея Чудно“ с 4,5 и Olympus с 4,3. Като масленост на най-много дегустатори се е харесало млякото „Домлян“, следват „Верея Чудно“, LB Bulgaricum и Olympus. При показател „Послевкус“ оценката за LB Bulgaricum е 5,4, „Домлян“ с 5,0, Olympus с 4,9 и „Верея Чудно“ с 4,5.

Общата оценка от дегустацията, която се формира от показателите „Мирис“ – 30%; „Вкус“  – 35% и „Послевкус“ – 35% (при обобщена оценка <4 се прима неодобрение на продукта, спрямо показателите по оценени по хедоничната скала, а при обобщена оценка >4  одобрение на продукта, спрямо показателите оценени по хедоничната скала),  поставя на първо място LB Bulgaricum (5,38), следвана от „Домлян“ с 5,01, „Верея Чудно“ (4,50) и Olympus с 4,44.


Мисията на NSF, като глобална компания, е да работи за благоденствието на хората и планетата. Българското представителство на компанията, като част от голямото семейство на NSF, има за цел да предоставя услуги с фокус управление на качеството и безопасността на храните, потребителски тестове и обучения - https://www.nsf.org/