Списанието

Изберете рубрика:

 

Пазарни тенденции в категория „Бутилирана вода”

Брой 9, септември 2020

Дата: 01.10.2020 Коментари: 0
Снимки (1)
Пазарни тенденции в категория „Бутилирана вода”

Минералната вода с най-много потребители

8,3 л на покупка е средното количеството минерална вода, което домакинствата за купуват при честота на покупките 6,2, показват данните на „ГфК България” за периода МАТ август 2019 г. vs МАТ август 2018 г.* Въпреки спада в пенетрацията през 2019 г., минералната бутилирана вода все още има най-голяма база потребители в сравнение с останалите категории бутилирана вода**. Продажбите на минерална вода леко нарастват в стойност, движени от увеличение на средните цени и нарастване на количеството, закупено при една покупка. Наблюдава се спад в базата с потребители и честотата на пазаруване на минерална вода.

Делът на промоционалните покупки нарастват в стойност, а продажбите на собствени марки се удвояват в сравнение 2018 г. Минерална вода се пазарува предимно в обектите от традиционната търговия. Минимаркетите с по-голям дял в стойност, спрямо общата категория бутилирана вода.

Купувачите на изворна вода се увеличават

Купувачите на изворна бутилирана вода се увеличават, показват данните на панела за същия период. Почти половината от домакинствата са купували изворна вода през последния период (МАТ август 2019 г. vs МАТ август 2018 г.).

Значителен е ръстът на похарчените средства за бутилирана изворна вода. Категорията привлича и нови купувачи, нараства и честотата на пазаруване. В същото време се наблюдава намаляване на количеството, закупено при единична покупка.

Делът на промоционалните покупки остава стабилен. Марките на веригите са с незначителна важност за категорията с дял в стойност от 0,7% (МАТ август 2019 г.).

Малките хранителни магазини реализират почти половината от стойността на пазара, което е много повече в сравнение с цялата категория „Бутилирана вода”.

Трапезна бутилирана вода - висок дял на собствените марки

Сегментът на трапезната вода е на трето място по база с купувачи след минералната и изворната вода. Но пенетрацията не е основната причина за ръстовете в категорията.

Пазарът на трапезната вода значимо нараства в стойност с +17% ((МАТ август 2019 г. vs МАТ август 2018 г.). През последния период домакинствата са купували по-често, по-големи количества на по-високи цени.

Сегментът продължава да поддържа изключително висок дял на собствените марки с 55% дял в стойност (МАТ август 2019 г.). Промоциите също растат в стойност, но все още са на значително по-ниски нива от средното за бързооборотните стоки. Дискаунтърите и супермаркети са с много по-голяма значимост в продажбите, в сравнение с общата категория бутилирана вода.

 

Газирана вода - закупеното количество на една покупка нараства

По-малко от една трета от домакинствата са купували газирана вода (28%) за консумация вкъщи през последната година. Общата сума, изразходвана за категорията е нараснала с 2,8% в сравнение с 2018 г. Закупеното количество на една покупка нараства, както и средната цена на литър. В същото време намалява честотата на покупките и базата с купувачи. Промоциите и собствените марки на веригите са с много по-малка важност от средното за пазара. Минимаркетите и малките хранителни магазини отбелязват най-голяма значимост при продажбите на газирана вода.

 

*Данните са на база изследването Потребителски панел на „ГфК България”, измерващо домашното потребление на бързооборотни стоки от българските домакинства. Изследването е представително за потреблението на всички 3 млн. домакинства в България. Данните за покупките на домакинствата включват детайлна информация за потреблението на разнообразни категории бързооборотни стоки.

Обхватът на изследването включва не само стандартните хранителни канали, но също така домашно-произведените продукти, покупките от каталожна търговия, онлайн търговията, дискаунтърите и всички останали налични формати и вериги магазини, които предлагат стоки за ежедневно потребление.

**Данните са представени по време на Category Retail Forum 2019, организиран от сп. PROGRESSIVE