Списанието

Изберете рубрика:

 

Делът на промоциите при боите за коса е над средното ниво за сектора

Брой 6, юни 2017

Дата: 03.07.2017 Коментари: 0
Снимки (1)
Делът на промоциите при боите за коса е над средното ниво за сектора

Боите за коса регистрират ръст както в обем, така и в стойност през 2016 година. Увеличението на изразходваните средства е 3,6%, което се обуславя от множество фактори. От Катерина Симеонова, Младши консултант изследовател, Потребителски панел, „GfK България”

Базата на купувачите се увеличава – повече от половината от българските домакинства са закупили боя за коса поне веднъж през анализирания период, като потребителите са пазарували по-рядко, но в по-големи количества и на по-висока цена*.

През последните години се забелязва тенденция на ръст в потреблението и изразходваните средства на българските домакинства за безамонячни бои за коса. Непрекъснатите иновации, появата на нови разновидности и варианти привличат нови домакинства към категорията и допринасят за положителното ѝ развитие. Сравнявайки 2014 с 2016 г., количеството закупена безамонячна боя се е увеличило с 34%, а похарчените средства с 25%.

Основните канали на дистрибуция на боите за коса са с относително еднакво разпределение и при тях няма обособен тип магазин с доминиращ дял. По 20% от оборота си разделят малките хранителни магазини и хипермаркетите, 16% е делът на супермаркетите, аптеките и дрогериите държат 15%. Спрямо предишния период дискаунтърите губят 2 процентни пункта, хипермаркетите и супермаркетите също намаляват важността си, докато аптеките и дрогериите повишават дела си в стойност от 9% на 11%. Особеност на категорията е и ниската популярност на собствените марки на търговските вериги сред потребителите – пазарът на бои за коса в България е изцяло подчинен на брандовете.

През последните години делът на българските марки боя за коса остава стабилен спрямо вносните такива. Към 2016 г. местните брандове представляват 58% от общия обем на пазара и 42% от стойността му.

В категорията промоцията увеличава важността си и през 2016 г. над 50% от потребителите на бои за коса са извършили покупки на продукти в промоция. Специалните предложения и намаления в цените са привлекли 1/3 от похарчените им средства. Делът на промоциите в категорията е над средното ниво за бързооборотни стоки, показват данните на „GfK България”.

 

 

 

*Данните са на база изследването Потребителски панел на GfK България, измерващо домашното потребление на бързооборотни стоки от българските домакинства. Изследването е представително за потреблението на всички 3 млн. домакинства в България. Данните за покупките на домакинствата включват детайлна информация за потреблението на разнообразни категории бързооборотни стоки.

Обхватът на изследването включва не само стандартните хранителни канали, но също така домашно-произведените продукти, покупките от каталожна търговия, онлайн търговията, дискаунтърите и всички останали налични формати и вериги магазини, които предлагат стоки за ежедневно потребление.