Списанието

Изберете рубрика:

 

Какви марки прах за пране използваме?

Брой 9, ноември 2008

Дата: 01.11.2008 Коментари: 0
Снимки (5)
Какви марки прах за пране използваме?

Представяме ви част от резултатите от Омнибус изследване, проведено в периода 15-30 септември 2008 г. сред населението между 15 и 69 години, живеещо в градове и села с над 1 000 души.

Последните години се отличават със стабилно присъствие на определени марки перилни препарати на пазара и слабо навлизане на нови. Компаниите – производители се съсредоточават предимно в разширяване на видовото разнообразие на вече съществуващи и утвърдили се марки и по-малко във въвеждане на нови. Изследването на тема „Използване на прахове за пране” показа високо проникване на тази категория сред българските домакинства (99%). Най-ползвани са две от марките на производителя Procter&Gamble – а именно „Bonux” и „Ariel” (фиг.1 и 2 ). Над две трети от интервюираните са използвали някога марката „Bonux”, а за почти една трета от българските домакинства тя е и най-често използваната марка прах за пране. „Добрата леля Мария” печели привърженици предимно в по-малките населени места (с под 50 хил. жители), в западните и северните региони на страната, като и сред домакинствата с общ месечен доход между 200 и 1000 лева. На второ място се нарежда марката „Ariel”, която е използвана от 58% от респондентите. За една пета от всички интервюирани тя е най-често използваната марка на ниво домакинство. „Ariel” е по-популярна сред хората, живеещи в столицата и другите големи градове на страната, сред домакинства с общ месечен доход над 1000 лева, както и сред домакинствата с малки деца (между 0 и 3 години). Трета в класацията на най-често употребяваните марки перилни препарати е „Savex” на Ficosota Syntez. Нейни основни потребители са респонденти от малките населени места (под 15 хил. жители), живеещите в северните региони на страната, както и хора с по-нисък месечен доход (под 200 лева). След водещите три марки на нашия пазар следват 6 марки, които имат сходни позиции (Test, Bingo, Persil, Rex, Tide и Tema). Най-голяма част от интервюираните (35%) купуват прахове за пране от малък квартален магазин, като това са предимно хора над 50 годишна възраст (фиг. 3). Една пета от респондентите купуват най-често прах за пране от малък супермаркет и също толкова от голям супермаркет. На четвърто място се нареждат хипермаркетите, които са предпочитано място за покупка на прах за пране за 18% от интервюираните и то предимно за хора на възраст между 30 и 39 години.

Екип на Synovate

„Синовейт” е глобална компания за маркетингови изследвания, създадена през 2003 година. Тя е част от Aegis Group. Провежда проучвания на потребителските нагласи, подпомагайки вземането на конкурентни маркетингови решения. „Синовейт” има над 123 офиса в 63 страни на всички континенти. Визията на компанията е свързана с трите И - интеграция, иновация, интернационализация. „Синовейт” е създадена с идеята да обедини водещи местни компании за маркетингови изследвания със специален интерес към развиващите се пазари. Тази идея се оказва наистина печеливша - през последните три години „Синовейт” е сред осемте най-големи маркетингови вериги в света и в топ 5 на Ad-hoc изследванията по поръчка на клиента.

Готови ли сте за „пътуване” с Омнибус?

Една от най-атрактивните методологии, използвани от „Синовейт”, е Омнибус. Накратко, какво е Омнибус? Омнибусът е синдикирано изследване – няколко на брой компании взимат участие в една вълна. Този инструмент е изключително подходящ за компании, които имат ограничен брой въпроси, нуждаят се от бърз отговор и за които не е ефективно провеждането на самостоятелно маркетингово изследване. Омнибус изледването е един удобен инструмент за оценка на навиците и нагласите на потребителите относно покупка и използване на различни продукти и продуктови категории. В допълнение, чрез този метод могат да се изследват аспекти на маркетинговата и рекламната политика, да се определи профилът на потребителите или ефектът от рекламата върху марката. Омнибусът е национално представително изследване и обхваща респонденти на възраст между 15 и 69 години във всички региони на страната.