Списанието

Изберете рубрика:

 

Какви са активностите на продуктите от категория „Бисквити“ в рекламните брошури

Брой 3, март 2020

Дата: 23.03.2020 Коментари: 0
Снимки (1)
Какви са активностите на продуктите от категория „Бисквити“ в рекламните брошури

При провеждането на последния Category Retail Forum през ноемрви 2019 г., агенция Focus Bulgaria представи специално подготвен за събитието анализ на присъствието и активностите на брандовете от категорията „Сладки изделия“ в рекламните брошури. Проучването всъщност беше количествен анализ на промоционалните активности в:

  • Брошури -  принтирани и онлайн
  • Печатни реклами

Анализите бяха базирани на брой карета, GAV (GROSS Аdvertising Value)* – качествен анализ, базиран на размера на промоцията в квадратни сантиментри, позицията на промоцията в брошурата, формата на брошурата и обсега на брошурата/промоцията.), както и на броя промоции.

Разглеждайки броя на промоциите за периода януари-октомври 2018/2019, ясно се вижда, че има ръст на промоциите на годишна база при категориите снаксове (+27% през 2019 спрямо 2018), бисквити (+15% за 2019 спрямо 2018) и вафли (+20% ръст на същата годишна база).
 

 

Промоционално развитие по категории „Бисквити“, „Вафли“ и „Пасти“ 

Основа: брутната рекламна стойност (GAV %) и броя на промоциите през януари-октомври 2018/2019

Данните на агенция Focus Bulgaria показват, че брутната рекламна стойност (GAV) на тези категории през януари-октомври 2019 спрямо същия период на 2018 г. се е покачила с 4,1%, а броя на промоциите – със 17,4 на сто.

 

Процентът на промоциите на категория „Бисквити“ се е увеличил от 46,4% през януари-октомври 2018 г. на 53,6 на сто през януари-октомври 2019 г. тук слайд 14

Брутната рекламна стойност (GAV) в категория „Бисквити“ е нараснала от 48,9% през януари-октомври 2018 г. на 51,1 на сто през януари-октомври 2019 г.

Дял на видовете брандове по категории – собствени марки срещу брандирани продукти
основа: GAV % януари-октомври 2018/2019

Проучването на Focus Bulgaria показва, че брутната рекламна стойност (GAV) при бисквитите с марки на проиводителите се е увеличила от 75,0% през януари-октомври 2018 г. на 82,9 на сто през януари-октомври 2019 г. GAV при бисквитите със собствена марка на търговска верига пък се е понижила от 24,6% през януари-октомври 2018 г. на 16.4 на сто през януари-октомври 2019 г.

Промоционално развитие на TOP 5 марки при бисквитите 
основа: Промоции % януари-октомври 2018/2019

Данните показват, че през последата година процена на промоциите на ТОП 5 марки бисквити в категорията е нараснал за всички без един бранд. При Milka промоциите са нараснали от 9,6% на 10 на сто през януари-октомври 2019 г. спрямо същия период година по-рано. Бисквити „Роден край“  са увеличил на годишна база промоционалното си участие в брошурите от 3,1% на 4,3 на сто през януари-октомври 2019 г. Бисквити „Мираж“ също постигат ръст – от 2,6% на 3,6 на сто през последния период, прикючил през октомври 2019 г. спрямо година по-рано.
Бисквити „Боровец“ обаче понижават дела на промоциите си – от 5,9% на 3,4%. Бисквити „Траяна“ увеличават процента на промцоиите си от 2,4 на сто на 3,4 на сто през януари-октомври 2019 г.

Промоционално развитие TOP 5 производители на бисквити
основа: брутна рекламна стойност (GAV %) януари-октомви 2018/2019

Focus Bulgaria наблюдава развитието на брутната рекламна стойност на ТОП 5 производители на бисквити. От анализите на агенцията се вижда, че през януари-октомври 2019 г. брутната рекламна стойност на „Престиж-96“ е достигнала 20,0% спрямо 13,2 на сто през януари-октомври 2018 г.

При Mondelez има съвсем леко понижение на годишна база – от 11,8% на 11,7 на сто. При „Захарни Изделия“ спадът е от 10.7% през януари-октомври 2018 г. на 7.7% януари-октомври 2019 г. „Победа“ увеличава брутната си рекламна стойност от 8,4% през януари-октомври 2018 г. на 9,4 на сто през януари-октомври 2019 г. GAV на Papadopoulos се понижава от 6,7% на 5,7% през 2019 г.

*Какво е GAV = GrossAdvertisingValue = Брутна рекламна стойност
Основни параметри на GAV:
- Размер в cm2
- Позиция в брошурата
- Формат
- GrossReach = Обхват