Списанието

Изберете рубрика:

 

Категория „Универсални почистващи препарати” с потенциал за развитие

Брой 1 / 2, януари / февруари 2017

Дата: 13.02.2017 Коментари: 0
Снимки (1)
Категория „Универсални почистващи препарати” с потенциал за развитие

Какви са нагласите и навиците на потребление в категория универсални почистващи препарати видяхме в края на 2016 г. в рамките на второто издание на Category Retail Forum. Агенция BluePo!nt представи резултатите от количественото си изследване, направено в началото на ноември 2016 г.

Анализът ориентира в каква посока се движат потребителските предпочитания, как приемат универсалните срещу специализираните препарати за почистване, а също и кои са водещите брандове в съзнанието на консуматорите.

Всичко започва с хигиената в домашните помещения

За да установи какви са навиците на почистване, агенцията разделя тази домашна активност на случваща се през почивните дни и на такава, която хората извършват в делнични дни. Данните от анализа показват, че през почивните дни 88% от потребителите почистват пода на помещенията в техния дом, 80,2 на сто от хората измиват тоалетната, 79,4% бършат прах, а 75,2% измиват банята. През делничните дни почистването на домашните площи се заключва до почистване на пода (на независимо кое помещение), което се прави от 60,2% от хората и забърсване на прах, което извършват 51,2 на сто от потребителите. Поне веднъж в седмицата, или по-често от веднъж, почистват под на някое помещение в дома си (независимо кое е то) 94% от хората. Прах забърсват 90,2%, тоалетната измиват 83,8 на сто, а банята – 73,8% от потребителите.

Що е то универсален препарат?

Че универсалните препарати са „препарати, които можеш да използваш за различни повърхности” са заявили 54% от хората. Според 23,8 на сто, те стават за почистване на всичко, а 10,1% смятат, че универсалните препарати не стават за нищо. Малко над 5 на сто смятат, че те са подходящи за разнородни помещения в дома.

Универсални срещу специализирани препарати

В опит да разбере как консуматорите позиционират универсалните препарати на фона на тези със специализирани функции и приложения, агенцията задава въпрос какви препарати закупуват хората. „Обикновено купувам различни препарати за различните повърхности” е твърдение, което е изразено от 49,3% от анкетираните. Най-голяма част от тях са във възрастовата група от 25 до 34 години (39,9%). Един препарат за различните повърхности пък пазаруват 31,4 на сто от запитаните. От тях най-голям дял са потребителите във възрастова група от 35 до 44 години (31,7%).

24,4% от потребителите оценяват универсалните препарати като по-добри или много по-добри от специализираните. Не намират разлика между двата типа препарати 20,9%, а 26,5 на сто смятат, че универсалните са по-лоши от специализираните. На базата на получените отговори от анкетираните, Bluepo!nt прави 3 основни изводи за това пазара на универсални препарати за почистване на дома:

• Това е интересна категория, която ще се развива и занапред

• Няма еднозначно дефиниране на понятието „универсални”

• Необходимо в образоване на потребителите в категорията

Какво се случва на пазара?

На зададен въпрос „Кои са следните препарати за почистване, които се е случвало да купите през последните 6 месеца”, 89,4% от запитаните са отговорили „препарат за съдове”. Препарат за тоалетна (тоалетни блокчета) са напазарували 86 на сто, а универсални препарати за почистване – 82,6%. Извън водещата тройка са препаратите за прозорци и стъкло (71,6%), за баня (65,2%) и др.

Основен канал за покупка са обекти от модерната търговия, като в тях пазаруват 72,3% от хората, показват резултатите от допитването. Големи квартални супермаркети привличат 33,1 на сто от хората, а малките квартални магазинчета – 21,6%. От дрогерии и парфюмерии пазаруват 18,3%, а от магазини за вносни миещи и почистващи препарати – 18,1 на сто.

Особености на потребителското поведение

Над 50% от потребителите пазаруват миещи и почистващи препарати, когато същите вече са свършили у дома. Предварително, с цел да се запасят, купуват 35,7 на сто от хората. Само когато им потрябват, препарати пазаруват едва 13 на сто от потребителите.

Фактори, определящи избора

Опитът с марката се оказва водещ при избора на продукт в категорията – 78% от хората заявяват, че именно той е най-важният фактор при техния избор. Цената е втората причина, която е посочена от 66,3 на сто от потребителите. Приложението на препарата и неговият аромат са два фактора, за които са гласували равен брой анкетирани, или 53,4 на сто. Налична промоция в магазина е фактор за избора за 44,8% от хората.

Спонтанна известност при отделните видове препарати

Анализите на Bluepo!nt показват следната подредбата на брандовете препарати за под според спонтанната им известност:

• Medix (73,6%)

• Mr. Proper (46,0%)

• Domestos (20,8%)

• Bingo (17,0%)

Малко над 5% от потребителите не посочват нито една марка на първа посочена, посочват от агенцията.

 Навлизайки по-задълбочено в профила на анкетираните, BluePo!nt констатира, че 54,2% от лицата, които си купуват една марка избират Medix, 14,6 % Domestos, 7,1% Mr. Proper, 5,2 на сто – Bingo.

Спонтанната известност на марките при препаратите за баня, тоалетна и фаянс подрежда на първо място Medix (57,4%), а след него следват Domestos (41,8%), Cif (17,2%), Cillit Bang (8%). Малко над 7,2% от потребителите не посочват нито една марка на първа посочена.

На въпроса „Кои от следните марки почистващи препарати се е случвало да купувате през последните 2-3 месеца, независимо какво е тяхното предназначение?”, отговорите, дадени от анкетираните подредили следните марки в реда: Medix (75,6%), Domestos (58,6%), Cif (42%), Bingo (39,2%), Bref (32,8%). На въпроса „Кои са онези 2-3 реклами на препарати за почистване, които са ви направили най-силно впечатление през последните 2-3 месеца ?” 37,4% от потребителите посочват рекламата. От тях най-голяма част са посочили реклама на Mr. Proper (52,2%), следват Domestos (22,5%), Medix (22%), Чисто (12,6%) и Blazy (6%).