Списанието

Изберете рубрика:

 

Кои марки пасти за зъби използваме?

Брой 8, октомври 2008

Дата: 01.10.2008 Коментари: 0
Снимки (4)
Кои марки пасти за зъби използваме?

В периода 15-30 август 2008 г. „Синовейт” проведе национално представително омнибусно изследване сред населението между 15 и 69 години, в което бяха включени няколко основни въпроса за пазара на пасти за зъби в България.

Блокът от въпроси се включва за втори път с цел проследяване динамиката на пазара. За пръв път тези показатели бяха изследвани през същия период на 2007 година. За разлика от предишни години, в които пазарът на пасти за зъби можеше да бъде описан по-скоро като динамичен – с навлизане на нови марки, с мащабни рекламни кампании и пр., днес можем да твърдим, че пазарната ситуация в този сектор е по-скоро спокойна. Динамиката може да бъде търсенa по-скоро по посока на това, че козметичните компании развиват асортимента си чрез включване на различни видове вече съществуващи марки. От тази гледна точка рекламните кампании са по-скоро информативни по отношение на продукта – запознават потребителя с конкретните възможности на съответния нов вид паста за зъби, и поддържащи по отношение на марката – включване на нов вид или подвид под шапката на дадена марка. Това на практика се явява повод за затвърждаване на избора на марка на ниво домакинство. Тази маркетингова стъпка цели на първо място запазване на вече съществуващите потребители, а защо не и като допълнителен ефект, макар и значително по-слаб – достигане до нови потребителски сегменти. За домакинята като основно отговаряща за покупката на козметични продукти, това разширяване на продуктовата гама позволява задоволяване на изискванията на различните членове на домакинството. По този начин пасти за зъби, които до момента са били представяне като защитаващи венците, вече надграждат тази грижа и с естетически елемент, например избелваща функция. Това оптимизиране на ниво продукт цели отклоняване на вниманието на потребителя от останалите избелва-щи пасти за зъби, тъй като конкретната паста освен грижа за венците, предлага и допълнителни функции. Този маркетингов елемент се нарича предлагане на добавена стойност за потребителя. Това е изключително печеливша стратегия при стремеж за създаване на лоялност у потребителите. Всичките тези промени обаче са на ниво продукт, а пазарната ситуация по отношение на марките пасти за зъби изглежда доста стабилна (фиг. 1 и 2). Това е причината на практика да не успяваме да открием значими различия в сравнение с миналата година. По-голямата част от данните за познатост на марки показват различия между тази и миналата година в рамките на два-три пункта – разлика без значителна статистическа значимост. Няколко са марките, които правят изключение в тази посока. Това са „Лакалут”, „Сенсодин” и „Вадемекум”, които благодарение на значителни рекламни усилия през втората половина на миналата година и първата половина на тази са успели да увеличат познатостта си сред населението с над седем пункта. Интересно е, че това са марки, представяни като решаващи специфични стоматологични проблеми, но впоследствие надградени с допълнителна стойност за потребителя. Като цяло няма значима промяна в дяловете на потребителите, ползващи различните марки пасти за зъби. Българските марки пасти за зъби запазват своя дял. Те са посочени като основно използвани от около 37% от потребителите. Съществени различия не се наблюдават и по отношение на мястото, от което най-често се купуват пасти за зъби (фиг. 3). В национален мащаб това продължава да е малкият квартален магазин. Подобен модел на покупка демонстрират почти половината от интервюираните лица, но като тип потребление това е много по-характерно за по-малките населени места, докато в София и по-големите градове на страната потребителите включват покупката на паста за зъби към обичайното си пазаруване в хипермаркетите и големите супермаркети.

Екип на Synovate

„Синовейт” е глобална компания за маркетингови изследвания, създадена през 2003 година. Тя е част от Aegis Group. Провежда проучвания на потребителските нагласи, подпомагайки вземането на конкурентни маркетингови решения. „Синовейт” има над 123 офиса в 63 страни на всички континенти. Визията на компанията е свързана с трите И - интеграция, иновация, интернационализация. „Синовейт” е създадена с идеята да обедини водещи местни компании за маркетингови изследвания със специален интерес към развиващите се пазари. Тази идея се оказва наистина печеливша - през последните три години „Синовейт” е сред осемте най-големи маркетингови вериги в света и в топ 5 на Ad-hoc изследванията по поръчка на клиента.