Списанието

Изберете рубрика:

 

Кои са топ компаниите, участващи в рекламните брошури на търговските вериги от категория “Вафли”

Брой 11, ноември 2020

Дата: 03.12.2020 Коментари: 0
Снимки (1)
Кои са топ компаниите, участващи в рекламните брошури на търговските вериги от категория “Вафли”

Как се развива рекламното участие на най-големите производители на вафли в страната, показват данни от анализа на Focus България*. Данните сравняват периодите януари-октомври 2019 г. и януари-октомври 2020 и от тях става ясно, че на първо място по брой карета с реклами на вафли в рекламните брошури на търговските вериги през последния наблюдаван период е Престиж-96 (22,8%), като участията на производителя се понижават спрямо същия период година по-рано (24,3%). Спрямо общия брой рекламни карета в категория “Вафли” понижението на участията на Престиж-96 на годишна база е 5,57 на сто. Брутната рекламна стойност (GrossAdvertisingValue)** на компанията се е покачила от 24,9 на сто през януари-октомври'19, на 27% през януари-октомври'20. Данните на Focus България показват, че GAV на Престиж-96 се е увеличил с 11,6% спрямо общата брутна рекламна стойност.

Ден и Нощ отчитат увеличение на участията си в промо брошурите от 14,7 на сто на 15,5%. Това е 6,52% ръст спрямо общия брой рекламни карета, а брутната рекламна стойност на компанията се е увеличила с 59,4 на сто спрямо общия GrossAdvertisingValue. Нестле също има увеличение на рекламните си участия от 7,3% през първите 10 месеца на 2019 на 8,8% през същия период тази година. Това е общо 21,82% ръст спрямо общия брой рекламни карета. Интересно тук е, че брутната рекламна стойност на компанията пада с 14,5% спрямо общата, посочват от Focus България. При Захарни Изделия се вижда понижение на участията в рекламните карета на годишна база - от 10,9% на 8,3 на сто през последния наблюдаван период. Това е спад с 22,80% спрямо общия брой рекламни карета в категорията. Брутната рекламна стойност също пада спрямо общата с 45,4%.

Друг производител на сладки изделия - Кармела увеличава участията си в рекламни брошури от 5,7% на 6,1% на годишна база, като това е 8,19% ръст спрямо общия брой рекламни карета. Брутната рекламна стойност се увеличава със 16,7 на сто. При Mondelez International повишението на участието в рекламните брошури на веригите като брой карета е от 5,2% (януари-октомври'19) на 5,6 на сто (януари-октомври'20). Това е 8,19 на сто ръст спрямо общия брой рекламни карета в промоционалните брошури на търговските вериги.

А каква беше ситуацията с рекламните участия в брошурите на вафли и сухи пасти, вижте в ретроспективното ни отразяване на данните от Category Retail Forum 2019:

Броят на промоциите на вафли в рекламните брошури се е увеличил към края на 2019 г.

Анализ на присъствието и активностите на брандовете от категорията „Сладки изделия” в рекламните брошури, направи Focus Bulgaria по време на миналогодишното издание на Category Retail Forum. Проучването на агенцията включваше количествен анализ на промо активностите в принтирани и онлайн брошури, печатни реклами, както и анализ, базиран на брой карета, брой промоции и на брутната рекламна стойност (GAV - GrossAdvertisingValue)**- качествен анализ, базиран на размера на промоцията в квадратни сантиметри, позицията на промоцията в брошурата, формата на брошурата и обсега на брошурата/промоцията. Отделно Focus България прави и качествен анализ наречен PromotionInSight, който оценява брошурата като важна медия.

Сладките изделия водещи с промо активности

Проучването на Focus България показва, че едни от най-промотираните категории през периода януари-октомври 2019 са сладките изделия и снаксовете (13,9%). Интересен факт е, че техният дял не е намалял спрямо същия период година по-рано, а се е запазил на същото ниво.

Ръст на промоциите на хранителни продукти

Като цяло броят на промоциите при хранителните продукти се е увеличил за една година от първите 10 месеца на 2018 г. до края на първите 10 месеца на 2019 г. от 154 314 на 190 298, което е ръст от 23,3 на сто. Брутната рекламна стойност (GAV) пък е нараснала с 8,2%, показват данните на агенцията.

Промоции в брошурите на различните търговски канали

Специално при сладките изделия и снаксовете броят на промоциите се е увеличил през януари-октомври 2019 с 20 на сто спрямо януари-октомври 2018 – от 29 896 на 35 906. При анализа на брошурите на различните търговски вериги става ясно, че от всички видове хранителни продукти, тази категория има следното присъствие в брошурите: CBA (68,6%), Дар (64,7%), T Market (60,1%), Kaufland (59,9%), Фантастико (56,7%), Billa (55,6%), Lidl (54,5%), HIT (52,1%) и Metro C&C (43,3%).

Анализ по сегменти

Разбивка по сегменти в категориите на сладките изделия и снаксовете показва, че най-промотираният сегмент са снаксовете, като броят на промоциите им се е увеличил с 27% през януари-октомври 2019 спрямо същия период година по-рано. На второ място се нареждат бисквитите с ръст на промо присъствието в рекламните брошури от 15 на сто на годишна база и едва на трето място се нареждат вафлите, които обаче регистрират увеличение от 20 на сто през януари-октомври 2019 спрямо януари-октомври 2018 г. На четвърто място идват шоколадите, на пето – шоколадовите бонбони, а на шесто – бар десертите. Последните също се отличават от останалите сегменти с ръст от 20,3% на промоционалните активности за една година.

Бисквити, вафли и сухи пасти

Броят на промо активностите на трите сегмента – бисквити, вафли и сухи пасти, се е увеличил със 17,4% през януари-октомври 2019 спрямо същия период година по-рано. Брутната рекламна стойност е нараснала през същия период с 4,1 на сто. От трите сегмента най-голям е ръстът на промоциите при вафлите и сухите пасти – от 45,4% през януари-октомври 2018 на 54,6% през януари-октомври 2019. При бисквитите увеличението е от 46,4% на 53,6 на сто през последния наблюдаван период.

Анализът на база Брутна рекламна стойност показва, че тя намалява при сегмента на вафлите – от 50,1% ня 49,9 на сто. При сухите пасти има увеличение от 46,0% на 54,0 на сто, бисквитите също отчитат ръст при този показател – от 48,9% през януари-октомври 2018 на 51,1% през януари-октомври 2019. А що се отнася до сравнението на брандове на производители срещу собствени марки, се вижда, че при вафлите брутната рекламна стойност е в полза на марките на производителите (92,5%) и тя нараства спрямо предходната година, когато е била 89,6 на сто. При сухите пасти брутната рекламна стойност на брандовете на производители е 94,3% като има минимално увеличение спрямо година по-рано. Бисквитите са единствената категория с по-малко брутна рекламна стойност при сравнението със собствените марки. През периода януари-октомври 2019 GAV на марките на производители за този сегмент е достигнал 82,9 на сто спрямо 75,0% година по-рано.

Вафли

Анализът на брой промоции през последния изследван период, показва, че най-много участия в промоционални брошури има брандът Боровец (15,2%), но той пада спрямо година по-рано когато е бил 18,6 на сто. Следва Мура с ръст на броя на промоциите от 9,4% през януари-октомври 2018 на 10,4% през януари-октомври 2019. На трето място са вафли Ная с увеличение на броя на промоциите от 6,0% през януари-октомври 2018 на 9,3% през януари-октомври 2019. Следват вафли Хипер с минимален ръст от 5,1% на 5,6 на сто през последния наблюдаван период. Увеличението при вафли Хели също е минимално – от 4,9 на сто на 5,0%.

Промоционално развитие на ТОП 5 производители на вафли

Анализът на Брутната рекламна стойност, направен от Focus България за периода януари-октомври 2018/2019 показва, че челната позиция се заема от Престиж-96. По този показател компанията има 25,7% през последния период, като отчита ръст от 4,8 на сто спрямо предходния. На второ място се нареждат Захарни изделия, при които процентът на брутната рекламна стойност пада през последната година от 16,1% на 15,3%. Ден и Нощ са на трето място и процентът на GAV също се понижава от 10,1% на 7,9%. Mondelez също отчита спад на брутната си рекламна стойност – от 8,8% на 7,7 на сто, сходна е и ситуацията при Кармела – понижение от 8,3% на 6,9 на сто.

Промоционално развитие на вафли в търговските канали

Най-много се е увеличил броят на промоционалните участия на вафли в брошурите на CBA, показва изследването на Focus България. В рекламните брошури на веригата вафлите са увеличили броя на участията си от 16,1% през януари-октомври 2018 на 21,3% година по-късно. При Metro C&C, която е била водеща през януари-октомври 2018 с 23,1%, през следващата година се отчита понижение до 20,7 на сто. Kaufland е на четвърто място, но отново в рекламните брошури на веригата има понижение на броя на промоциите на вафли – от 14,8% на 13,6 на сто през януари-октомври 2019. Billa също отчита спад в броя на промоционалните активности на вафли от 11,2% на 9,3 на сто през януари-октомври 2019 г. При T Market има ръст на годишна база с 0,5%, нивата при Фантастико остават непроменени през двете последователни години (10,5%). В Дар има ръст от 0,2 на сто през последния изследван период, в HIT увеличението е 0,7%. В дискаунт веригата Lidl се наблюдава понижение от 3,2% (януари-октомври 2018) на 2,0% (януари-октомври 2019).

*Фокус Марктфоршунг ЕООД
www.focusmr.com
office@bg.focusmr.com

**Основни параметри на GAV:

Размер в cm2
• Позиция в брошурата
• Формат
• GrossReach= Обхват