Списанието

Изберете рубрика:

 

Ментовият вкус е лидер при избора на дъвка

Брой 7 / 8, юли / август 2015

Дата: 22.07.2015 Коментари: 0
Снимки (1)
Ментовият вкус е лидер при избора на дъвка

Категорията „Дъвки” за втора поредна година бележи спад като продажби, но на значително по-ниски нива. Ако година по-рано потреблението се е свило с 8,9% в обем и 8,7% в стойност, то данните от последните дванадесет месеца показват спад в обем с едва 2,3% и 2,0% в стойност. Въпреки отчетения спад можем да отбележим различното поведение на отделните канали. С изключение на модерната търговия (над 300 кв. м), традиционната търговия (до 40 кв. м) и ХоРеКа останалите канали сформират 56% от общите продажби в стойност на категорията. Всъщност се представят по-добре от целия пазар и дори някои от тях отчитат ръст – петролният канал и конвиниент канала.

Изключително високата пенетрация на категорията я прави атрактивна за всички канали, като тя е една от тези, за които модерната търговия няма превес, а водещият канал са големите хранителни магазини от 40 до 300 кв. м. На второ място по важност се нареждат традиционните хранителни обекти до 40 кв. м с 23,4% от продажбите в стойност. Едва на трето място са обектите от модерната търговия с 22,9% от продажбите в стойност за последния МАТ. Определена динамика на изменението на важността на каналите можем да наблюдаваме при ХоРеКа, който губи позиции (спад на важността с 1,2-процентни пункта), за сметка на канала „convenience”, който пък бележи ръст по отношение на важността си за продажбите на категорията (+1,3-процентни пункта). Останалите канали не търпят по-сериозно изменение. Все пак трябва да отличим огромната разлика в средните продажбите на един обект, като според този показател безспорното лидерство е за модерната търговия със средномесечни продажби от около 1640 бройки на месец на обект. За сравнение следващият в тази класация канал е на големите хранителни магазини, който реализира средно около 270 бройки на месец.

Изменение на продажбите на база
стойност (в %) на МАТ база

Споменавайки средните продажби на обект няма как да не отбележим, че тенденцията тук отново е негативна най-вече за канала на модерна търговия, където се наблюдава значителен спад въпреки широкото портфолио от предлагани продукти. Само през последния отчетен период (април-май 2015) на пазара се предлагат триста и пет различни варианта на това полезно удоволствие, въпреки това за сравнение година по-рано продуктите са били триста двадесет и девет. В нито един от каналите, дори в тези, които отчитат ръст, не се наблюдава сериозно изменение на броя на активните продукти, което показва, че в категорията „Дъвки” по-скоро говорим за течаща в момента оптимизация.

Разпределение на продажбите по канали
на база стойност (в %)

Въпреки голямото разнообразие от продукти българският потребител остава верен на себе си и със значителна преднина избира ментовия вкус – над 73% от общите продажби на дъвки, следвани от около 22% дъвки с плодов вкус и 6% други разновидности. Спрямо предходни години има отчетлива тенденция към нарастване на закупените продукти с ментов вкус за сметка на плодовите дъвки. Сегментите на добре познатата ни от детството дъвка за балончета и дъвки с течна сърцевина остават далеч зад категорично доминиращия традиционен вариант на дъвките, отговорен за над 90,4% от продажбите на категорията в стойност за последния МАТ период, въпреки лекия спад от 0,2-процентни пункта.

Брандираните продукти почти изцяло владеят пазара с нарастващо, но все още много слабо присъствие на собствените марки. В заключение бих искал само да споменем темата за здравословните тенденции, която „Нилсен” наблюдава чрез свое консуматорско проучване, и да оставим отворен въпроса как и дали компаниите от бранша могат да се възползват от подобен тренд, за да обърнат цялостното представяне на категорията.

Живко Стоянов, „Нилсен България”