Списанието

Изберете рубрика:

 

Мърчандайзинг на категорията „Универсални почистващи препарати”

Брой 3, март 2013

Дата: 11.03.2013 Коментари: 0
Снимки (4)
Фиг.1

Почистващите препарати са неразделна част от всяко едно домакинство. Именно поради тази причина категорията „Почистващи препарати” е от голямо значение за всички формати магазини в търговската мрежа. Поради наличието на много и найразнообразни повърхности препаратите за почистване са изключително разнообразни. Преди години видовете почистващи препарати са се свеждали до няколко основни вида: белина, прахообразни препарати и универсални препарати. В днешно време обаче съществуват най-различни видове модерни повърхности, които се нуждаят от специализирани препарати. Също така с течение на времето и самите потребители са станали по-прецизни и взискателни към почистването и хигиената на дома си, което от своя страна е довело до усъвършенстването и разширяването на категорията.

Поради голямото разнообразие от продукти в тази категория крайният потребител е объркан, когато застане пред рафта с продукти. Именно тук основна роля играе мърчандайзингът, който оказва психологическо въздействие върху възприятията на потенциалните купувачи и повишава мотивацията им да извършват покупка. Той е процес на позициониране и атрактивно излагане на стоките в магазините, при който се спазват определени стандарти и правила. Основното правило при мърчандайзинга е позиционирането на лидера на категорията на нивото на очите при възможно най-много лица, което, от една страна, води до увеличаване на продажбите, а от друга – улеснява купувачите.

Ролята на категорията „Почистващи препарати” зависи от типа магазин, в който се предлагат. В супермаркетите и хипермаркетите ролята им е да привличат клиенти, докато в по-малките магазини по-скоро водят до повишаване на чувството на удовлетвореност на клиентите от самия магазин. В зависимост от площта и разположението на магазина позиционирането на продуктите от категория „Почистващи препарати” може да се обособят в няколко подразделения. При магазините с ограничена площ (под 40 кв. м) категорията образно се дели на две основни подкатегории: продукти за почистване на малки повърхности и продукти за почистване на големи повърхности (фиг. 1). С увеличаването площта на магазина се увеличава и значимостта на категорията за съответния обект. При магазините с площ 40–100 кв. м, освен че се увеличава пространството на рафта и броят лица, но паралелно с това растат и подразделенията на категорията: продукти за почистване на малки повърхности, продукти за почистване на големи повърхности и продукти за почистване на тоалетна (фиг. 2).

При магазините с площ 100–300 кв. м се появява ново подразделение – „Продукти за почистване на подови настилки”. Поради това увеличение е много важно отделните категории да се разграничават помежду си, за да се избегне объркването на крайния потребител, когато застане пред стелажа с продукти (фиг. 3). Магазините, разполагащи с по-голяма площ, имат възможност да разкрият разнообразието на категорията, като обособят следните подкатегории: „Продукти за почистване на дървени повърхности”, „Специализирани продукти”, „Продукти за почистване на малки повърхности”, „Продукти за почистване на големи повърхности”, „Продукти за почистване на тоалетната” (фиг. 4).

С течение на времето независимо от редовното почистване на прах и наслагвания върху различните повърхности се натрупва тънък филм от замърсяване. Горният слой на повърхностите се запълва с прах, в резултат на което повърхността добива матов оттенък. Такова наслагване се получава и при използване на различни почистващи препарати. Повърхността придобива износен и захабен вид. За да се възвърне първоначалният блясък на повърхността, трябва да се отстрани натрупаният замърсен слой. Продуктите от категорията „Специализирани продукти” и „Продукти за почистване на дървени плоскости” са предназначени за почистване на определен вид повърхности, като почистват порите на повърхностния слой и оставят бляскава повърхност.

Продуктите от подкатегориите „Продукти за почистване на малки повърхности” и „Продукти за почистване на големи повърхности” са т.нар. „Универсални препарати за почистване”, като се обособяват в две отделни подкатегории в зависимост от обхвата на почистване, който имат. Почистващите препарати за тоалетна обхващат всички видове препарати, които са предназначени за тоалетната чиния, като гел за почистване, течни и твърди тоалетни блокчета, ленти за тоалетна, вода за казанче.

Правилното подреждане и аранжиране на стоката на рафта оказва пряко въздействие върху крайния потребител и има за цел да доведе до повишаване на продажбите. Именно поради тази причина мърчандайзингът се явява ключов компонент за всеки магазин, независимо от неговата площ и локация.

„Юниливър България“

Отдел „Маркетинг“