Списанието

Изберете рубрика:

 

Нараства интересът към екзотичните оризи

Брой 12, декември 2011

Дата: 01.12.2011 Коментари: 0
Снимки (1)
Нараства интересът към екзотичните оризи

Американското министерство на земеделието (USDA) прогнозира рекорден ръст в световен мащаб на потреблението на ориз през 2011/12 пазарна година, вследствие на което ще намалеят световните запаси от тази култура. Производството на ориз в света през този период ще достигне 457,9 млн. т, което е с 6,6 млн. т повече от производството през изминалата година. Този продукт е много популярен в нашата страна, в чиито национални ястия много често присъства. Променили ли са се потребителските навици в категорията вследствие на икономическата криза, попитахме няколко компании от сектора. „Като във всяка една група продукти и тук се наблюдава промяна в потребителските навици”, казва Турхан Саръмехмет, Зам. Управител в „Инком” ЕООД. „Икономическата криза и свитото потребление промениха, макар и в по-малка степен, пазара в категорията. Търсенето е все повече ориентирано към цената, но със запазване на позициите на брандовите продукти в средния и премиум сегмента. Крайният клиент в по-голямата си част купува разумно, но се отвори ниша и за най-ниска цена не само при собствените марки на търговските вериги, но и за производители и преработващи компании като нашата. Ние следваме тази тенденция чрез внасяне на разнообразие в портфолиото ни, за да сме адекватни на пазара, но активно промотираме основния ни бранд, който е добре познат на повечето български домакини”, добавя Саръмехмет. „Повечето проучвания на изследователски агенции до момента показват липса на лоялност към марка в нашия сегмент. На първо място има разпознаване на визия, търсено качество и едва след това – на търговска марка. Малко сме компаниите в бранша, които имат стабилността в търговската политика, за да предлагат винаги постоянно качество на всеки продукт. Както споменахме, търсенето е силно чувствително към цената и поради тази причина ефективната маркетингова подкрепа е от изключително значение. Може би тя е дори най-важната, но ако не е съпроводена със споменатото изграждане на продукт, тя се явява неефективен и твърде тежък разход. Като цяло може да се каже, че спрямо доходите на всяко домакинство всички пазаруваме разумно. В тази връзка тенденцията е в търсене на оптимално съотношение качество– цена, като повечето от фирмите в бранша за съжаление правят твърде големи компромиси в качеството в стремежа си към най-добра цена. Пазарът се изостря, конкуренцията е силна и като резултат печеливш е крайният потребител.” Според Турхан Саръмехмет спецификата е в търсене на баланс в портфолиото – между разнообразие и ефективност. Да се предложат достатъчно продукти на клиентите и в същото време да не се дублират продуктите като вложено качество и суровина. „В категорията съществува разнообразие, но потреблението е специфично за всяка страна или регион. Може би в момента все още пазарът ни не е готов за някои от тях. Предлагането на нещо ново и непознато е свързано с допълнителни разходи по промотирането му на пазара и на крайния клиент, който в повечето случаи е твърде недоверчив и не експериментира, а както споменахме, пазарува разумно”, казват от компанията. Според Мариана Младенова – маркетинг мениджър в „СуиКо” ЕООД, потребителските навици в категорията са сравнително консервативни. Българинът предпочита предимно среднозърнести и обли сортове – типични за страната ни и за националната ни кухня. Последните години се наблюдава нарастване на интереса към екзотичните видове ориз, използвани в Близкия и Далечния изток. „Основният фактор, който влияе върху поведението на потребителите, е цената и качеството. Засилва се и предпочитането към определена марка”, допълва тя. Забелязва се тенденцията за все по-силно брандиране на пазара. Качеството и начинът на използване също засилват своите позиции като фактор за вземане на решение за покупка. Очертава се и група потребители, които съзнателно купуват ориз поради неговата полезност и натуралност. От гледна точка на производството на ориз в България всяка година се увеличават обработваемите площи. Разнообразяват се и сортовете, които се отглеждат в страната. Засилва се и ролята на оризопреработвателните предприятия. „СуиКо” ЕООД залага на собствено оризопроизводство, където може да се контролира процесът – от засяването до опаковането за търговските обекти. „Преди десетина години в България се предлагаха 3–4 вида ориз. В момента на пазара се предлагат над 20 вида и информираността на потребителите, кой ориз за какво ястие е подходящ, нараства успоредно с повишаване на кулинарната култура на нацията”, заключава Младенова.