Списанието

Изберете рубрика:

 

Пазарите на бира в България, Румъния и Хърватия

Брой 6, юни 2013

Дата: 28.06.2013 Коментари: 0
Снимки (1)
Пазарите на бира в България, Румъния и Хърватия

България

Производителите очакват възстановяване на продажбите през 2014 г.

След добрите прогнози за продажбите на бира за периода 2006–1012 г. общото количество реализирана продукция регистрира спад през две последователни години – 2009 и 2010 г. Това се дължи на въздействието на икономическата криза и големия спад в средствата, отделяни от потребителите за алкохолни напитки както на топлия, така и на студения пазар. През 2011 г. продажбите на бира в страната успяха да отбележат положително развитие главно заради добрия летен сезон и нарасналия брой туристи по черноморските курорти. Производителите на бира обаче очакват едва през 2014 г. възстановяване на продажбите до нивата им отпреди кризата.

Локалните марки бира продължават да отбелязват добър ръст в реализираните обеми през целия наблюдаван период въпреки икономическата криза. Това бе и най-бързо растящата категория през 2011 г. (с 5%). Силното представяне се дължи на положителното развитие на премиумните брандове. Продажбите на тъмно пиво също спомогнаха за развитието на категорията във възходяща посока. Тези брандовете обаче останаха сезонни и се продаваха само през есента и зимата.

В условия на растяща несигурност в икономиката и на пазара на труда потребителите (извън туристите, посещаващи страната) продължиха да ограничават покупките на бира, а местните марки отбелязаха спад в обем през 2011 г. Това отчасти се дължи на потреблението на бира в по-малки РЕТ бутилки.

През 2011 г. търговията в Хорека канала нарасна до 33% от общото количество продажби, което бе следствие от доброто време през лятото и нарасналия брой туристи по морето. Студеният пазар е добър канал за реализацията на наливно пиво в сегментите „Премиум” и „Стандарт”.

Значението на топлия пазар (продажбите за консумация вкъщи) остана голямо през 2011 г., достигайки 67% дял от общия обем продажби на бира. Тъй като хората предпочитаха да прекарват повече време у дома вместо навън, еднолитровите и по-големи РЕТ бутилки се наложиха като удобна и икономична алтернатива за домашно потребление.

По отношение на алкохолното съдържание се наблюдава тенденция към намаляване на алкохола при някои бири (до 4%). Предимно премиум марките и най-вече тъмното пиво поддържат алкохолно съдържание от 5% и повече.

 

Местните премиум брандове са с потенциал за развитие

Въпреки драматичния спад в обема на продажбите през разглеждания период, причинен от икономическата криза, прогнозите за категорията „Бира” са много по-добри, отколкото за други категории от алкохолната индустрия. Очаква се обемът на продажбите на бира да нарастват годишно с 4% за периода 2012–2016 г., но растежът ще бъде по-изразен през втората половина на периода, когато икономиката ще възстановява своето развитие. Инвестициите в качеството и рекламата, както и доброто ценообразуване на бирените компании ще продължат да стимулират развитието на категорията. Бирата ще ограничи ръста на виното и високоалкохолните напитки, които ще губят дял от пазара заради увеличените си цени.

Въпреки прогнозите за забавяне на реализираните количества консумацията на глава от населението се очаква да нарасне с 11 л и да достигне 78 л през 2016 г. Потреблението ще нараства, тъй като консумацията на глава от населението е все още под нивата за Централна Европа.

Консумацията на месни малки бира ще продължи да нараства по отношение на реализираното количество и за прогнозирания период ще достигне ръст от 4% на годишна база. Обикновеното и светлото пиво имат свои верни почитатели, т.е. тези сегменти са по-добре развити от премиум брандовете, което е означава, че при тях не може да се очаква интензивен ръст. Стремежът на българите да подражават на западния начин на живот, както и засилената комуникация от страна на брандове ще допринесат за развитието на популярността на локалните премиум марки бира.

 

Румъния

Премиум марките – с най-малък дял от пазара

В Румъния в началото на разглеждания период (2006–2012 г.) общото количество продажби на бира бележи спад за трета последователна година поради въздействието на икономическата криза и строгите мерки, предприети от правителството за намаляване на бюджетния дефицит на страната. Спадът в приходите на купувачите също е фактор за наличието на тенденцията. В допълнение – категорията бе неспособна да запази високия си ръст, регистриран в предишните години, а през 2008 г. консумацията на бира на глава от населението в Румъния беше сред десетте най-високи в света – изненадващ факт, като се има предвид, че страната е традиционен производител на вино.

През 2011 г. тъмната бира отбеляза малко по-голям спад в продажбите от обикновената, слабоалкохолната и безалкохолната бира. Позиционирането на премиумните и суперпремиумни тъмни бири привлече единствено потребителите с високи доходи, което означава, че сегментът закономерно е бил засегнат по-слабо от кризата и има възможност за увеличаване на продуктовото разнообразие, предлагано в хипер- и супермаркетите. През същата година брандове бира се представиха добре и на топлия, и на студения пазар, което се дължеше на големите инвестиции от страна на международните компании. Всъщност бирите от средния ценови сегмент ще се представят добре през следващите години, докато някои от производителите ще се опитват да репозиционират популярни брандове, като Burger, Ciucas и Albacher, в по-ниския ценови клас. От друга страна „икономичните” бири са най-динамичната категория на развитие по отношение на общите продажби за 2011 г. заради въздействието на намалената покупателна сила и нарастващата популярност на домашната консумация. Премиум марките имаха най-малък дял от пазара през 2011 г. и бяха най-засегнати от спада в потреблението. Въпреки това обаче този сегмент остава водещ на студения пазар.

През 2011 г. повечето продажби на бира продължиха да се осъществяват през топлия пазар и много потребители избираха да пият бира у дома, което беше резултат от икономическата стагнация. Основната тенденция, която се забеляза на топлия пазар, беше продължаващата експанзия на мултинационалните ритейл вериги – развитие, което доведе до значителна промяна в навиците на пазаруване и повиши търсенето на бира за домашна консумация.

 

Обикновената тъмна бира и тази с различни добавени вкусове ще останат нишови

Според Euromonitor Int. пазарът на бира ще понесе тежко строгите мерки, наложени от правителството на Румъния. Намаляващото потребление през първата година от прогнозния период (2012–2016 г.) също ще се отрази на търсенето на този продукт. Възстановяването ще е резултат от подобряване на наличните приходи на хората, а продажбите на бира ще се подобрят към края на периода, особено в премиум сегмента. Обикновеното пиво ще продължи да заема най-голям дял в обем и стойност от продажбите, тъй като потребителите ще продължават да бъдат привлечени от качеството и достъпната цена на тези брандове.

Прогнозираният ръст на годишна база е по-висок от средния за разглеждания период поради факта, че се очаква в края му консумацията да достигне точка на насищане – ситуация, която изглежда нормална в страна, където производството и консумацията на вино е установена традиция.

Силната тъмна и вносната премиумна бира ще са най-динамично развиващите се сегменти от категорията. Премиумната бира ще е засегната най-слабо от покачването на цените на суровините, а заможните потребителите, които се фокусират повече върху качеството, отколкото върху цената, са двигателят на повечето от продажбите, реализирани в този сегмент. Фактът, че тъмното пиво с по-високо съдържание на алкохол, както и премиумното пиво ще продължат да държат значителна част от студения пазар, също ще подпомогне покачването обема на продажбите. Обикновената тъмна бира и тази с различни добавени вкусове обаче ще останат нишови области, в които консумацията ще бъде по-скоро на случаен принцип и ще е ограничена само до по-заможните потребители.

Очаква се икономическото възстановяване в бъдеще да създаде промени в начина на живот на потребителите с тенденция за увеличаване на популярността на студения пазар и пазаруването в големите модерни търговски вериги през следващите години. В резултат на това растящите нива на студения и на топлия пазар през разглеждания период ще бъдат сходни. От друга страна и двата пазара ще продължат да се фокусират върху различни сегменти, като се очаква ръстът на студения пазар да е следствие от растящото търсене на силна тъмна бира, нискоалкохолна и безалкохолна бира, тъмна бира и премиумни брандове.

 

Хърватия

Общите продажби на студения пазар нараснаха с 2%

Основната тенденция, която се забеляза през 2011 г. в категорията „Алкохолни напитки”, беше огромният ръст при готовите за пиене коктейли, съдържащи алкохол на малцова основа. Тези продукти бяха лансирани от водещи пивоварни в страната, което помогна да се подхрани интересът към бирата. В допълнение – липсата на големи спортни събития беше компенсирана от дългото и топло лято и успешния туристически сезон.

Продажбите на бира през 2011 г. бяха много по-добри от тези през 2009 и 2010 г. Фактът, че общите продажби на студения пазар нараснаха с 2%, докато на топлия едва с 1%, доказва ползите от добрия туристически сезон и благоприятните климатични условия. Ръстът в стойността на продажбите се дължи на 4% увеличение на цените на студения пазар, докато при топлия пазар цените останаха относително стабилни.

Обикновената бира, тъмната бира и тази с по-високо съдържание на алкохол бяха най-предпочитани от консуматорите в Хорека канала. Забеляза се и преминаване към премиум марки бира, което беше следствие от растящите приходи на потребителите.

Обикновеното пиво продължи да доминира на пазара в Хърватия, достигайки 76% дял в обем на топлия пазар и 68% на студения пазар през 2011 г. Премиум марките бяха вторият развиващ се сегмент от категорията с 11% дял в обем на продажбите на топлия пазар и 9% дял на студения. 64% от обема на продадените продукти бяха реализирани на топлия пазар (в магазините за домашна консумация). Само 40% от общата стойност на продажбите обаче беше осъществена на топлия пазар. Факт е, че продажбите на студения пазар в Хърватия растат.

Макар бирата да не се конкурира пряко с безалкохолни напитки, пуснатите на пазара продукти със съдържание на 60% сок представляваха заплаха за продажбите на категорията, особено през летните месеци.

 

Вносната премиумна бира ще поведе развитието на категорията

Пазарът на бира в Хърватия ще се радва на добро развитие през прогнозирания период (2012–2016 г.), достигайки годишен ръст от 1% в количество и 2% в стойност. Подемът на категорията в бъдеще ще бъде следствие от конкуренцията между трите водещи компании, присъстващи на пазара, които ще използват всички налични ресурси, за да промотират своите брандове, при което вкусът и качеството ще играят второстепенна роля за привличането на потребителите.

Приемането на Хърватия в Европейския съюз на 1 юли 2013 г. може да окаже влияние върху цените на бирата на студения пазар. Ако те рязко се покачат, обемът на продажбите може да бъде негативно повлиян.

Вносната премиумна бира ще поведе развитието на категорията през следващите 5 години с прогнозиран годишен ръст на сегмента от 4% в обем и стойност.

Общата средна цена на бирата ще нараства годишно средно с по-малко от 1% през прогнозирания период. Фактът, че потребителите все още предпочитат брандовете с постоянни цени, означава, че няма голяма възможност за увеличение на цените при лансирането на нови продукти.

След първоначалната заплаха при въвеждането на забрана за тютюнопушене, когато се очакваха значителни проблеми в Хорека канала, изглежда, че вече първите препятствия са преодолени и няма да има голяма разлика в развитието на студения и на топлия пазар през прогнозирания период.

 

Euromonitor International