Списанието

Изберете рубрика:

 

Пандемията и нейният ефект върху консумацията на алкохол

Брой 4, април 2021

Дата: 29.04.2021 Коментари: 0
Снимки (1)
Пандемията и нейният ефект върху консумацията на алкохол

Преминалата в необичайни условия 2020 година промени навиците на потребление в много бързооборотни стоки. Един от най-засегнатите канали бе този на ХоРеКа, който спорадично беше затварян, в следствие на което категориите предлагани в него, изпитаха сериозни затруднения. Принудени да останат у дома, хиляди потребители пренесоха потреблението на определени продукти изцяло в къщи. Една от категориите, които започна все повече да се консумира в домашни условия е алкохолът. В началото на 2021 г. на организирания от PROGRESSIVE Category Retail Forum агенция Talk online представи подробно проучване за потребителските навици на потребление на алкохолни напитки по време на пандемията.

Изследването на Talk online в проведено онлайн с извадка 600 респондента, само пиещи алкохол, които консумират поне веднъж на 2-3 месеца. Уточнението от агенцията е, че това са 90% от всички запитани.

Проучването по същество

Общо 67% заявяват, че са изпили същото количество алкохол през 2020 г. като времето отпреди пандемията. За 23 на сто обаче има промяна през миналата година и тя е в посока увеличена консумация на алкохолни напитки. Само 11 на сто са се дисциплинирали и са намалили количествата концентрат по време на пандемията. Промяна към избора и консумацията на по-скъпи марки и видове алкохол, отчитат 10% от запитаните. Около 7 на сто са преминали от един алкохол към друг, а по-евтини брандове и видове напитки са привлекли едва 3% от потребителите.

Най-често консумирания алкохол (3 пъти в седмицата или по-често) е бирата (25%). Два пъти седмично пиво се пие от 18 на сто, веднъж седмично – от 11%. Сезонно бира са посочили, че консумират 21 на сто от респондентите. През 2020 г. 3 или повече пъти седмично консумация на уиски се практикува от 4% от населението. До 2 пъти в седмицата, на кехлибарената напитка се наслаждават 10% от хората, а веднъж седмично – 14 на сто. Водката събира по-малко фенове, макар делът на хората, които я пият 3 и повече пъти на седмица да е същия като при уискито. До 2 пъти в седмицата на водка се наслаждават 7% от потребителите, а веднъж – 6%. Джинът привлича по-малка база потребители, като между 2 и 3 и повече дни в седмицата той се консумира от 1% от населението.

Практики на консумация на уиски

Демографският разрез на консуматорите на уиски показва, че най-много тази напитка се пие от хората между 18 и 39 години (44%), следвани от потребителите между 40 и 54 годишна възраст (34%) и тези над 55 години (22%). Преобладаваща част от пиещите уиски се намира в областните градове (56%), следвани от София (31%) и живеещите в необластни градове (12%).

Само вносно уиски пият 65% от потребителите у нас, показват резултатите от проучването на Talk online. И вносно и българско уиски консумират 32 на сто. Преобладаваща част от хората у нас са си купили по-специално (по-скъпо) уиски за коледните и новогодишните празници, показват резултатите от проучването. Немалък процент обаче са получили такова като подарък. За малко над половината от консуматорите на този тип високоградусна напитка, пандемията не е променила начина, по който пият уиски. Други 23% са заявили, че събитията от миналата година са ги довели до по-честа консумация, 10 на сто казват, че са започнали да пият по-скъпо уиски и още 10% отчитат, че пандемията ги е принудила да започнат да пият у дома този тип напитка.

Един джин?

Демографски погледнато, джинът най-вече се консумира от 58% от хората между 18-39 години. Във възрастовата група над 55 години делът на пиещите джин е 25 на сто, а най-малко се пие от хората между 40 и 54 години (17%). Проучването показва и че този тип напитка се пие най-много в областни градове (58%), а едва след това идват жителите на столицата (32%). Повече джин се пие от мъжете (59%).

Джин-тоник

Преобладаваща част от хората у нас пият и вносен и български джин (54%), а само вносен – 34 на сто. Като най-добър партньор на джина преобладаващ дял посочват сода или тоник (59%). Доста по-малък процент хора пият джин само ако е като съставка в коктейли (16%). Други 12 на сто са приели по-екстремен начин на консумация и предпочитат джина чист. Това се оказва и не толкова празнична и зимна напитка, става ясно от проучването, тъй като 42 на сто са посочили, че не са пили джин по време на коледните и новогодишни празници. Делът на тези, които сами си купуват напитката и тези, които го получават като подарък е почти еднакъв – респективно 22 и 20%.

Пандемичната обстановка е променила навиците на 19% от потребителите на джин, които заявяват, че са започнали да го пият по-рядко. За 10% миналата година е била преломна в навика им на консумация и са започнали да пият джин у домашни условия, нещо, което преди това не е било практика. И тук, подобно на уискито обаче, за повече от половината потребители нищо не се е променило по отношение на консумирането на джин.

Ах, тази бира!

Проучването на Talk online доказва, че бирата е универсалната алкохолна напитка и се предпочита от голям процент хора от различните възрастови групи. Най-много от консумиращите я са в диапазона 18-39 години (44%), но близко след тях са пиво любителите между 40 и 54 години (32%). Сравнително по-малък, но все пак значителен е делът на почитателите на бира над 55-годишна възраст – 24 на сто.

Демографският поглед върху консуматорите на бира показва още, че областните градове отново са водещи (54%), следвани от София (31%), необластни градове (12%) и села – 3 на сто.

Заявка срещу действителност

Общо 77% от хората са посочили, че предпочитат светла бира, а на въпрос каква бира са пили за последно, 70 на сто посочват отново светлото пиво. Тъмна бира са заявили, че предпочитат 12 на сто от потребителите, но значително по-голям дял е посочил, че последно е консумирал такава (20%). Крафт бира се харесва преобладаващо от 6% от населението. На въпроса обаче „Каква бира пихте последния път?“, само 4 на сто са посочили крафт бирата като свой избор. При бирените миксове/радлери няма разлика между посочено и направено – 2 на сто от потребителите у нас са казали, че ги предпочитат и същият процент са посочили, че за последно са пили такъв продукт.

В сегмента на бирата, пандемията като че ли няма толкова благоприятно действие, показват данните от маркетинговата агенция. Преобладаваща част от консумиращите бира са заявили, че вследствие на пандемията и затварянето на заведенията са започнали да купуват по-малко бира (32%). За 30 на сто този период е бил повод да започнат да купуват повече бира на промоция. Чак след тях идва делът на хората, които са започнали да пазаруват повече бира от преди (25%). Повече бира на стекове/каси са започнали да купуват 11 на сто от хората у нас, а по-скъпа бира – 9%. Пиво в по-големи опаковки или пластмасови бутилки е била пазарувана от 8% от потребителите по време на пандемията, а 5 на сто са заявили, че това е периодът, в който са започнали да пазаруват по-евтини брандове.