Списанието

Изберете рубрика:

 

Продажбите на брашно растат в обем и стойност през 2020 г., най-голям е ръстът в София

Брой 10, октомври 2020

Дата: 06.11.2020 Коментари: 0
Снимки (1)
Продажбите на брашно растат в обем и стойност през 2020 г., най-голям е  ръстът в София

С 13% в стойност и с 10% в обем са се увеличили продажбите на брашно в България през МАТ 2020, който обхваща периода октомври 2019 г.-септември 2020 г. спрямо МАТ 2019, който обхваща периода октомври 2018 г. – септември 2019 г., сочат данните на „Нилсен България“ за развитието на категорията.

Каналите отличници по ръст

Най-голямо изменение в стойност и обем през МАТ 2020 спрямо МАТ 2019, има в супер и хипермаркетите – съответно 19 на сто и 16%. В големите хранителни магазини с площ между 101 и 300 кв. метра нарастването в обем спрямо предходната година е с 2 на сто, а в стойност – с 6%. Големите хранителни магазини с площ между 41 и 100 кв. метра имат ръст в обем от 9%, а в стойност – от 14%. В обектите от традиционната търговия увеличението е доста по-скромно през тази година, спрямо предходната – 1% в обем и 4 на сто в стойност.

Тежест на каналите

Като цяло най-голяма тежест по отношение на продажбите в категорията имат супермаркетите и хипермаркетите – 52% в обем и 51% в стойност през МАТ 2020. Агенцията наблюдава, че важността на продажбите в този канал не се е изменила значително спрямо предходния МАТ, като продажбите в обем са нараснали с 3-процентни пункта спрямо МАТ 2019, а тези в стойност – с 2-процентни пункта. Следващият канал по тежест на продажбите са големите хранители магазини между 101 и 300 кв. метра, но при тях се вижда понижение на стойностите спрямо предходния период – от 12% в обем през МАТ 2019 на 11% през МАТ 2020 и от 12% в стойност през МАТ 2019 на 11% през МАТ 2020. Големите хранителни магазини межди 41 и 100 кв. метра са третият по големина канал, който запазва позициите си на същите нива, както през МАТ 2019 г. – 18% в обем и 19% в стойност. Традиционната търговия намалява през настоящия отчетен период – от 21% в обем през МАТ 2019 на 19% през МАТ 2020 и от 20% в стойност през МАТ 2019 на 19 на сто през МАТ 2020.

Изменение на продажбите по региони

Най-бързо расте категорията брашно в регион София. Продажбите в столицата са се повишили с 37% в стойност и с 31% в обем през периода октомври’19-септември’20 спрямо октомври’18-септември’19. Регионите Странджа и Добруджа са следващи по изменение на продажбите, като ръстовете в тях са 8% в обем и 10% в стойност спрямо предходния наблюдаван период. Регион Тракия отчита увеличение с 10% в стойност и със 7 на сто в обем. В Мизия, макар и с по-малки ръстове, измененията са в положителна посока – с 3% в обем и с 4 на сто в стойност през МАТ 2020 спрямо МАТ 2019.

Тежест на потреблението по региони

Най-много брашно се потребява в регион Тракия, показват данните на „Нилсен България“ – 37% от продажбите в обем и 37% от продажбите в стойност са направени в Тракия през МАТ 2020. Агенцията отчита спад на важността за този регион от 1-процентен пункт както в стойност, така и в обем, спрямо същия период година по-рано. Странджа и Добруджа, които са следващия по големина регион също отчита лек спад спрямо МАТ 2019 – от 33% в обем на 32 на сто и от 32% в стойност на 31%. Понижение спрямо октомври’18-септември’19 има и в Мизия – от 15% в обем на 14 на сто и от 14% в стойност – на 13 на сто София е регионът, който расте по важност за продажбите на категорията  – от 14% в обем през МАТ 2019 на 17% през МАТ 2020 и от 16% в стойност през МАТ 2019 на 19% през МАТ 2020.

Цена за килограм и артикул

Данните от анализа на маркетинговата агенция показват, че цената за пакет брашно през периода август-септември 2020 г. е достигнала 1,39 лв. Цената за килограм през същия период е 1,24 лв. Само година по-рано, през същия период цената за пакет брашно е била 1,32 лв., а за килограм – 1,21 лв.

Компании в ТОП 5

Топ производителите по продажби в стойност на брашно по азбучен ред за МАТ 2020 според данните на „Нилсен България“ са: ГудМилс България ЕООД, ЕМОНА 02 ООД,  Загоре АД, МЕЛКО България ООД, Топаз Мел ООД.