Списанието

Изберете рубрика:

 

Продажбите на пакетиран хляб остават донякъде положителни

Брой 9, септември 2022

Дата: 03.10.2022 Коментари: 0
Снимки (1)
Продажбите на пакетиран хляб остават донякъде положителни

 

Ръстът в стойност е следствие от скоковете на цените, поради инфлацията, но обемът на продажбите в категорията „Печива“ остава непроменен на пазара в България, показват данните на Euromonitor International*.

Според агенцията, хлебните изделия в България поддържат положителен ръст в стойност през 2021 г., въпреки че обемът остава стабилен. Това се дължи на значителните скокове на цените, които оказват влияние върху категорията. В продължение на почти година и половина от началото на пандемията през 2020 година общият индекс на потребителските цени се е запазил, поради свиването на потреблението и по-високите нива на безработица, наред с намаляването и поддържането на ниски нива на международните цени на петрола и газа и, следователно, вътрешните цени на газа и горивата.

От средата на 2021 година обаче тази тенденция започва да се обръща. Основната причина за последвалата висока инфлация е свързана с енергийните продукти, които поскъпнаха с над 15% през годината, наред с по-умереното поскъпване на храните, алкохола, цигарите и услугите. Като цяло цените на стоките от първа необходимост се повишиха за домакинствата, което означава, че бюджетите на потребителите се харчат предимно за хранителни продукти, поддръжка на дома и разходи за транспорт, което води до по-ниски нива на покупателна способност. Това се случва въпреки нарастването на минималната работна заплата, тъй като увеличение не е достатъчно, за да устои на скоковете на разходите за живот.

Драстично увеличение се наблюдава при слънчогледовото олио, с 43% за едногодишен период. Освен това цените на пшеницата продължават да растат, оказвайки допълнителен натиск върху хлебните изделия – въпреки прогнозираното възстановяване на производството на пшеница през 2021 г. Всички тези фактори се комбинират, за да повишат цените на хлебните изделия, като в категорията „Печива“ съвсем естествено местните производители излизат начело поради силното доверие на потребителите в техните марки и способността им да предлагат продукти на по-ниски цени, сравнени с вносните варианти.

Опакованият нарязан хляб отбелязва спад поради по-ниската консумация

Продажбите на пакетирани плоски хлебчета (бел. ред.- лаваш, тортила и т.н.) отбелязват спад както в стойността, така и в обем през 2021 г. в сравнение с 2020 г., главно поради относително високата му цена, а също и като естествено следствие от значително увеличеното потребление през предходната година, когато потребителите прекарваха повече време у дома, заради пандемията. От друга страна продажбите на пакетиран обикновен хляб остават донякъде положителни, поради очакванията за налагане на нов локдаун през първото тримесечие на 2021 година. Опасенията на потребителите относно хигиената по отношение на неопакованите

*Забележка: Данните са от проучване на Euromonitor International от декември 2021 година.