Списанието

Изберете рубрика:

 

Първичната асоциация на потребителите с думата „ядки“ са бадемите

Брой 7 / 8, юли / август 2020

Дата: 10.08.2020 Коментари: 0
Снимки (1)
Първичната асоциация на потребителите с думата „ядки“ са бадемите

Първият вид ядки, който изниква в потребителското съзнание, която чуят думата „ядки“ е бадем. Това са посочили 23,8 на сто от участвалите в онлайн количествено изследване на потребителските навици на покупка и консумация на ядки, проведено от агенция BluePoint през ноември 2019 г., специално за Category Retail Forum. Извадката на проучването е 600 човека, а целевата група са мъже и жени на възраст между 15 и 74 години, живеещи в градовете. Именно те нареждат на второ място в отговор на същия въпрос фъстъците (21,8%). С по-малки проценти следват кашу (10,2%), орехи (9,8%), лешници (7,5%). Поради факта, че въпросът е зададен така – „Когато чуете думата ядки, какво Ви идва първо на ум?“, една сериозна група потребители са дали „вкусно“ като отговор (9,2%), а друга – „здравословно/полезно“ (8,3 на сто). За 6,5 на сто от участвалите в проучването при задаването на този въпрос, в съзнанието им директно изниква конкретна марка (6,5%). Малка част от обществото прави незабавната асоциация с „алкохолни напитки“ (2,8%), а едва 2 на сто с  хранителното описание „хрупкави“.

Възприятие към ядките

Изхождайки от схващането, че различните поколения имат различни схващания за ядките и техните свойства, агенцията е проучила какво в най-голяма степен са ядките за представителите на 4-те поколения - Z, Y, X и Baby Boomers.
Така безспорно на първо място се появява твърдението, че ядките са здравословен продукт, като зад него застават 78 на сто от поколение Z (родено между 1995 г. и 2005 г.), 74% от поколение Y (1980 г.-1994 г.), 65,3% от поколение X (1965 г. -1979 г.) и 70 на сто от представителите на Baby Boomers (1946 г.-1964 г.).

Като любим продукт най-вече го определят представителите на поколение X (66%), следват Y (57,3%), Z (56%) и Baby Boomers (45,3%). Сходно е разпределението и при твърдението, че ядките са продукт, който винаги присъства у дома, когато има гости. На твърдението, че това е продуктът, който най-често се купува, когато на потребителят му се дояде нещо в офиса, най-голям дял отговори в негова подкрепа дават по-младите – поколение Y (48%) и поколение Z (42 на сто). По-възрастните представители на обществото са по-сдържани по отношение на този навик, показват резултатите от проучването на агенцията. Най-младото поколение най-вече поддържа тезите, че ядките имат високо съдържание на калории (35,3%), както и че са скъп продукт (31,3%). Най-силна подкрепа категорията вижда в представителите на поколение Y, които заявяват в най-голяма степен, че това е продукт, без който не могат (20%) и който консумират ежедневно (24,7 на сто).

Пенетрация в различните сегменти на категорията

Най-често купуваният вид ядки са фъстъците (41%), показват данните на BluePoint. Следват слънчогледовите семки (40,3%), бадеми (40%), миксове от ядки (29,8%), кашу (24%), тиквено семе (22%), лешници (19%), царевица (15,2%), шам фъстък (14,3%), леблебия (7,2 на сто).
Фъстъците се купуват най-често от поколения X (46,7%) и Baby Boomers (46%), докато при бадемите преобладават купувачите от поколение У (44%) и поколение Z (42%). Тези две поколения са основен двигател при пазаруването на миксове от ядки.

Печени или сурови?

Изследването на BluePoint показва, че потребителите, независимо представители на кое поколение са, са посочили, че пазаруват както печени, така и сурови ядки. Любопитен факт тук е, че предимно сурови ядки пазаруват най-вече Baby Boomers (18%), докато останалите поколения го правят в много по-малка степен. Предимно печени ядки пък най-вече пазарува поколение X (38,7%), а най-малко – Baby Boomers (28 на сто).

Проучването установява, че в най-голяма степен са предпочитани ядките със сол (91,2%), следват тези, които са поправени с различи вкусове (62,8 на сто) и на трето място идват ядките с шоколадова глазура (тип шоко фъстък, шоко бадем и всяка друга ядка с шоколадово покритие) – 44,7 на сто. Най-много на осолените ядки се радват представителите на поколение X (67,3 на сто), а най-малко – Baby Boomers (48%).

Пакетирани vs. Насипни

Изследването на потребителските нагласи установява, че изключително малък дял от населението купува само пакетирани ли само насипни ядки. Истината за предпочитаната опаковка е някъде в средата и може би и затова най-голям процент от отговорите и на четирите поколения се съсредоточава в твърдението „купувам както пакетирани, така и насипни ядки“.

Логично следва да се проследи и търговският канал, в който най-често се случва покупката. На първо място си остават представителите на модерната търговия - хипермаркети и супермаркети на големите международни компании представени у нас. На второ място се нареждат специализираните магазини и пекарните за ядки, като най-често те се посещават от представителите на поколението Baby Boomers (33,3), следвано от поколение Y (31,3%).

Очаквания за цените

По отношение на цените и четирите поколения категорично определят цените на ядките като по-скоро високи. Най-силно това е заявено от поколение X (61,3%), следвано от малка разлика от поколение Y (60%). Най-малко тази преценка се подкрепя от най-възрастното поколение (49,3%). Именно Baby Boomers определят в най-голяма степен цените на ядките като приемливи (32%) в сравнение с представителите на останалите поколения.

Ядки и други храни

Твърдението „Обикновено консумирам ядки в комбинация с други храни – например салати, сладкиши, ястия” по-скоро не се отнася към представителите на нито едно от поколенията потребители. Но от тези, за които това твърдение се отнася, то важи в най-голяма сила за поколение Z (33,3%), следвани от Y (32%), Baby Boomers (28%) и поколение X (25,3).

Ядките и диетата

Проучването на маркетинговата агенция показва, че нито едно от 4-те поколения не свързват консумацията на ядки с хранителния режим, който спазват. Единственото поколение, което консумира ядки, докато е на хранителен режим е Z, като 20 на сто от неговите представители са подкрепили това твърдение. Най-категорични по отношение на обратното – че ядки не се консумират по време на диета, са представителите на поколение Х (32%).

Познатост на марките

Общата известност на марките ядки изглежда така - "Кронос" (77,2%), "Детелина" (76%), Rois (75,8%), "Гривас" (61,1%). Гледайки обаче брандовете по спонтанното изникване в съзнанието на потребителите (връх на съзнанието – бел.ред.), подредбата е друга – на първо място са Rois (28,8%), следван от "Детелина" (13,2%), "Кронос" (6,7%), "Дани" (5,7%), "Елит" (4,8%) и "Гривас" (3,5%).

При различните поколения, популярността на различните марки е следната – за поколение Z това е Rois (86,2%) Същият бранд е най-добре разпознат и от представителите на поколение Y. За поколение Х най-популярни са ядки "Детелина" (80.9%). Baby Boomers припознават най-вече бранда "Кронос" (75,4 на сто).