Списанието

Изберете рубрика:

 

Ръст в категорията „Дамски превръзки”

Брой 6, юни 2011

Дата: 01.06.2011 Коментари: 0
Снимки (2)
Ръст в категорията „Дамски превръзки”

Според данни на домакински панел на „ГфК България”1 за годишния период до март 2011 г. в категорията „Санитарни продукти” (дамски превръзки, тампони, памук и лигнин) се регистрира ръст от 3,2% в изразходваните средства спрямо съответния период предходната година. Тази динамика се движи от групата на дамските превръзки при свито потребление на памук, лигнин и тампони. При по-високи средни цени е налице тенденция към ръст в обема и спад в честотата на покупка. Дамските превръзки са с най-голяма тежест от изброените продуктови групи. При тях ръстът на годишна база е близо 5% в стойност, като основните движещи фактори са привличането на нови купувачи към категорията, както и по-големите обеми на покупка. През дванайсетте месеца до март 2011 г. малко над 5% от българските домакинства правят покупка към категорията „Тампони”. Разходите за тампони на общо ниво се свиват с 11% спрямо предходната година. При ръст в средните цени в категорията намалява броят на купувачите, като успоредно с това е налице спад в честотата и обема на покупка. „Памук и лигнин” е категория, която достига до близо 13% от българските домакинства (за годишния период до март 2011 г.), като е налице тенденция към спад на този процент. Спрямо предходния годишен период категорията се свива с 6,7% в стойност, основен двигател на което е именно отливът на купувачи. Успоредно с това домакинствата правят по-голям брой покупки при спад в обемите на единична покупка. Най-силни купувачи в категорията са 3и 4-членни домакинства, с възраст на главата 35–49 г. Най-голяма част от разходите към категорията „Санитарни продукти” минава през традиционните малки хранителни магазини (23,9%), но е налице спад в дела им спрямо предходната година. Втори по значимост са супермаркетите с дял от 23,5% в стойност. Динамиката в най-голяма степен се обуславя от увеличаването на разходите към санитарни продукти в хипермаркетите2 – през годишния период до март 2011 г. хипермаркетите са с дял от 16% в стойност при 12% за съответния период година по-рано. Увеличава се значимостта и на минимаркетите, които се нареждат на трето място по големина на дела (18% за дванайсетте месеца до март 2011 г.). През дрогериите минават едва 7,5% от разходите в цялата категория санитарни продукти. Собствените марки не са силно представени в категорията „Санитарни продукти”. За годишния период до март 2011 г. техният дял е 6,5% в обем на общо ниво, като най-значителен е делът им в групата „Памук и лигнин” – 9,3%. Собствените марки в групата на тампоните са с 6,1%, а в тази на дамските превръзки – 4,9% в обем.

Гергана Маринова
консултант-изследовател
в „Домакински панел” на „ГфК България”

1 „Домакински панел” на „ГфК България” анализира домашното потребление на бързооборотни стоки.
2 В сегмента на хипермаркетите влизат веригите „Кауфланд”, ХИТ, „Карфур” и „Темпо”.