Списанието

Изберете рубрика:

 

Силни ръстове се наблюдават при отделните сегменти в категория „Перилни препарати”

Брой 12, декември 2015

Дата: 05.01.2016 Коментари: 0
Снимки (1)
Силни ръстове се наблюдават при отделните сегменти в категория „Перилни препарати”

Най-пазаруваните препарати за пране са тези в прахообразен вид, показват данните на „ГфК България”, които проследяват развитието на категорията за 12-месечен период, приключил през септември 2015 г. Следващият най-избиран от потребителите продукт са течните препарати, докато през същия период (октомври ’14 – септември ’15) капсулите и таблетките са привлекли много по-малък дял от покупките на потребителите, но се развиват позитивно.

Прах за пране

През периода октомври ’14 – септември ’15 праховете за пране са нараснали и в обем (+3,3%) и в стойност (4,9%) спрямо същия период година по-рано. Ръстовете се дължат на привлечените нови купувачи към категорията, както и на увеличението на закупените количества на еднократно пазаруване (+1,7%). Собствените марки прахове държат едва 3% от пазара. Българските марки са изключително важни и държат 40% от похарчените средства на домакинствата за продукти от категорията. Традиционната търговия все още доминира и през нея домакинствата извършват близо 50% от покупките на прах за пране, показват данните на „ГфК България.

Течни перилни препарати

Тази категория нараства значително през последния 12-месечен период, приключил през септември 2015 г. В стойност ръстът е 19%, а обем – 16,6 на сто. Позитивната тенденция се дължи на големия брой нови купувачи, както и на ръста в честотата и количеството на пазаруване – съответно 3,4% и 3,3 на сто. Българските марки са важни за категорията и държат 40% от общите продажби на течни перилни препарати, но падат леко спрямо година по-рано, а марките с частния етикет на веригите държат едва 3,7% от продажбите на пазара.

За разлика от прахообразните перилни препарати при течните голям дял в покупките на домакинствата държи обектите от модерната търговия. Сериозни ръстове има при хипермаркети, докато пазарния дял в стойност на супермаркетите и дискаунтърите спада. През малките хранителни магазини преминават 20% от продажбите на течни препарати, а през минимаркетите – 15 на сто.

Капсули и таблетки за пране

Категорията нараства и в стойност (+7,8%) и в обем (+4,2) за годишния период октомври ‘14 – септември ‘15. Увеличенията се дължат основно на големия брой нови купувачи, както и на ръста в средните цени от 3,4%. Пазарът категорично се държи от международните марки и това се разбира от липсата на каквито и да е било български брандове в категорията. Собствени марки на търговските вериги също липсват. Промоциите са все още с голям дял в покупките на домакинствата, макар да намаляват спрямо предходния анализиран период. По-големият дял закупени капсули и таблетки за пране преминава през обектите от модерната търговия. Сериозни ръстове има при хипермаркетите и минимаркетите. През последния период в малките хранителни магазини имат сериозен спад в закупените обеми за категорията. Значимостта на дискаунтърите като канал също пада.

Омекотители

През октомври ’14 – септември ’15 категорията нараства както в обем (+5,4%), така и в стойност (+5,2%). Сред основните причини за повишението са факта, че категорията е успяла да привлече много нови купувачи и е била закупувана в по-големи количества на единично посещение . От друга страна обаче, пада честотата на пазаруване. Общо 32,6% от закупуваните омекотители на пазара са български марки, като се наблюдава лек спад спрямо предходната година. Делът на собствените марки на веригите е едва 4%.

Малките хранителни магазини и хипермаркетите са основните канали за покупка на омекотители. Наблюдава се леко повишение в дела на хранителните магазини. Значимостта на минимаркетите пада леко, докато делът на супермаркетите и хипермаркетите остава непроменен и през двата периода.