Списанието

Изберете рубрика:

 

След дълъг период на спад овкусеното кисело мляко отбелязва ръст

Брой 3, март 2017

Дата: 15.03.2017 Коментари: 0
Снимки (1)
След дълъг период на спад овкусеното кисело мляко отбелязва ръст

Положителната тенденция в развитието на продажбите на категориите „Кисело мляко“ и „Прясно мляко“ от 2015 г. се запазва и се задълбочава през 2016г. И двете категории генерират по-голям ръст в обем, отколкото в стойност спрямо предходната година.

Категорията „Кисело мляко”, в която влизат натурално, за пиене и овкусено, нараства с 3% в стойност и с 3.5% в обем през 2016г. За този ръст допринасят и трите сегмента на категорията като с най-голямо значение е сегментът на натуралното кисело мляко, което представлява 90% от продадените обеми и нараства с 2.8% в обем и с 2.1% в стойност спрямо 2015г. Същевременно, киселото мляко за пиене (6% дял в категорията) постига още по-голям ръст от 12.8% в обем и 12% в стойност през 2016 г. спрямо предходната година. Овкусеното кисело мляко, което представлява 4% от обемите в категорията, преодолява негативния тренд от 2015г. и нараства със 7.4% в обем и 6% в стойност през 2016 г.

При продажбите в обем на натурално кисело мляко се наблюдава положителна тенденция почти през всички месеци на 2016г. спрямо същия период на предходната година за разлика от тенденцията при продажбите в брой опаковки, които са по-ниски спрямо 2015г. през повечето месеци. Причината за това е засилващият се интерес към поголемите опаковки от над 400 г, които все още представляват само 17% от продажбите в обем на сегмента, но генерират двуцифрен ръст през 2016г. за сметка на доминиращите опаковки от 301-400г., чиито продажби спадат. За тази тенденция свидетелстват и намаляващите средни цени на килограм (-0.7%) спрямо увеличаващите се средни цени на опаковка (+1.6%) през периода.

Козето кисело мляко бележи ръст, но остава нишов сегмент

Натуралното кисело мляко продължава да се доминира от кравето кисело мляко и въпреки че и козето кисело мляко бележи ръст, то все пак си остава нишов сегмент. По отношение на типа на опаковката, кофичката си остава традиционна, но други опаковки, като например, бурканите и поголемите кофи също набират популярност и отчитат двуцифрен ръст на продажбите в обем. Натуралното кисело мляко с масленост от 2%, което все още заема най-голям дял в продажбите на сегмента, е единствената масленост, която губи продажби през 2016г. спрямо предходната година, докато другите разновидности бележат ръст.

При киселото мляко за пиене, ръстът се движи от всички типове опаковки и разфасовки, с изключение на разфасовките между 701-1000г. Най-голям принос имат опаковките от 401-500 г, които са втори по важност за сегмента след тези от 201-300 г. През 2016г. най-голям ръст сред типовете опаковки при киселото мляко за пиене генерират картонените опаковки, следвани от бутилките. По отношение на вкусовете, ръстът на сегмента се движи най-вече от предложения без допълнителен вкус, които съставляват близо 73% от продажбите в обем на киселото мляко за пиене.

След дълъг период на спад, овкусеното кисело мляко отново започва да расте от юли, 2016г., най-вече движено от основната разфасовка от 201-300г. (62.9%). Сред топ вкусовете, които се развиват положително в продажби в обем, са ягода, маракуя и праскова, зърнени миксове.

По отношение на важността на каналите за категорията, Супермаркетите > 301кв.м, както и по-малкият формат хранителни магазини от 41-300 кв.м. стават все по-важни за продажбите на Кисело мляко за сметка на традиционната търговия, която се представя негативно през 2016г. (-3.8% спад в продажби в обем).

Класация на база продажби в стойност за 2016 година подрежда по азбучен ред следните производители на продукти от категорията „Кисело мляко”: „Бор чвор”, „Данон”, „Елви“, „Обединена млечна компания”, „Полидей” и марки „Активия”, „Бор чвор”, „Боженци”, „Верея”, „Домлян”.

Бутилката бележи ръст при прясното мляко

След като през 2015г. продажбите на категорията „Прясно мляко“ останаха на почти на същите нива от предходната година, от ноември’15 категорията започва трайно да расте, достигайки двуцифрен ръст в продадените обеми спрямо предходната година през периода юли-ноември’16. През 2016г. категорията бележи ръст от 5.8% в стойност и 9.1% в обем. Натуралното прясно мляко, което представлява най-големият сегмент в категорията (70.1% от обемите на категорията) нараства с 9.2% в обем и 7.6% в стойност. Основен принос към ръста на този сегмент имат предложенията в бутилка, чиито продажби в обем генерират повече от 50% ръст спрямо предходната година. Найразпространената опаковка – картонените кутии – все още отговаря за по-голямата част от обемите в сегмента и се развива положително, но в много по-малка степен в сравнение с бутилките (+4.8% ръст в обем).

Вторият по големина сегмент в категорията „Прясно мляко“ представлява натуралното прясно мляко с удължен срок на годност – UHT – с дял от 27% в продадените обеми на категорията. Този сегмент също бележи ръст през 2016г., като ръстът в обем (+10.1%) значително изпреварва този в стойност (+3.5%). Движението на цените на литър и на опаковка в посока намаляване продължава и през 2016г. и допринася за положителното развитие в продажбите в обем. Супермаркетите > 301 кв.м., които доминират продажбите на „Прясно мляко“ печелят още важност през 2016г. Важността на традиционната търговия намалява, а продажбите в този канал нарастват само в обем (+1.6%), но не и в стойност (-2.0%).

Класация на база продажби в стойност за 2016 година подрежда по азбучен ред следните производители на продукти от категорията „Прясно мляко”: „Бор чвор”, „Кодап”, „Меггле“, „Обединена млечна компания”, „Олимпус” и марки „Бор чвор”, „Верея”, „My Day”, „Меггле”, „Олимпус”.  

Ива Цветкова, „Нилсен България”