Списанието

Изберете рубрика:

 

Собствените марки все още липсват в категорията „Боя за коса”

Брой 7 / 8, юли / август 2011

Дата: 01.07.2011 Коментари: 0
Снимки (1)
Собствените марки все още липсват в категорията „Боя за коса”

Според данни на база „Потребителски панел”1 на „ГфК България” категорията „Боя за коса” достига до 50% от българските домакинства, като близо половината от тях са във възрастовата граница 40–60 години, а 70% са домакинства без деца. За годишния период до април 2011 г. разходите за боя за коса се свиват с близо 5% спрямо предходния годишен период – до април 2010 г. Основен двигател на тази динамика са по-ниските средни цени в категорията (–6,6% на годишна база). Наблюдава се тенденция към ръст в количеството на покупка при по-ниска честота на покупка. Най-голям дял от разходите в категорията минават през традиционната търговия – малките хранителни магазини са с дял от 23,5%. Най-динамично се развиват хипермаркетите, в рамките на които делът на разходите за боя за коса се увеличава с 6% за една година (16% дял в стойност за периода м. май 2010 – април 2011 г. спрямо 10% за съответния предходен годишен период). Забелязва се значителен спад в дела на супермаркетите – 18% за последната година спрямо 23% за предходната. Подобна тенденция се наблюдава като цяло за категорията „Бързооборотни стоки”, където делът на супермаркетите се свива с около 1% на годишна база. Това, което се различава с общата тенденция обаче, са хард дискаунтърите (Lidl/„Плюс”, „Пени”). Въпреки значителния ръст на този формат магазини в категорията „Бързооборотни стоки”2 при боите за коса те са слабо представени с дял от 0,6% за периода м. май 2010 – април 2011 г. Успоредно с това в категорията „Боя за коса” собствените марки все още нямат съществено присъствие. Все по-малко домакинства правят покупка на боя за коса от парфюмериен или козметичен магазин, което успоредно със спада в честотата им на покупка води до свиване на дела на този канал (17,3% за последната година при 22% за предходната).

Гергана Маринова, консултант-изследовател
„Домакински панел”
„ГфК България”

1 „Домакински панел” на „ГфК България” анализира домашното потребление на бързооборотни стоки.
2 Източник GfK Retailers Barometer 2011 – изследване на основни тенденции в търговията и потребителското поведение.