Списанието

Изберете рубрика:

 

С 11,5% нарастват продажбите на кафе, преминали през промоции

Брой 6, юни 2024

Дата: 01.07.2024 Коментари: 0
Снимки (1)
С 11,5% нарастват продажбите на кафе, преминали през промоции

В категорията „Кафе“ за периода МАТ април- май 2023 vs февруари-март 2024 продажбите в стойност са се изменили с 11,4 пп, в сравнение с миналия отчетен период, показват данните на „NielsenIQ България“. В обем продажбите регистрират спад от -2,8%, а в бройки -5,7%.

Общо за категорията „Кафе“ цената за килограм се е увеличила с 14,6% за разглеждания период.

По отношение на различните сегменти - при мляното кафе, който е първият най-голям сегмент в категорията, се регистрира ръст в стойност от 14%, спад в обем от -2% и отрицателен показател от -1,5% в бройки. 16,4% е повишението в цената общо за сегмента „Мляно кафе“.

При инстантните кафета картината е почти същата с ръст в стойност от 10,3% и спад в обем от -5,3%, както и в бройки от -6,5%.  Трябва да се има предвид, че в този сегмент влизат и кафе специалитетите, където инстантно кафе е смесено с други съставки като захар, сухо, мляко и т.н. Средното повишението на цената е от 16,5%.

Кафето на зърна е повишило продажбите си в стойност с 8,4%, а в обем също регистрира положителни стойности от 2,9%, както и в бройки от 2,8%. Средното повишение в цената е 5,4%.

По вид на опаковката

При мляното кафе най-предпочитани са опаковките тип „пакети“, които бележат повишение в цената на килограм от 16,2%, в стойност от 10,7% и -4,8% спад в обем. Кутията отбелязва повишение в стойност от 20,3%, ръст в обем от 14,8% и в бройки от 12,8%. Това показва, че потребителите са започнали да купуват по-големи разфасовки от този вид опаковка. Средното повишението в цената на кафетата в кутии е 4,8%. При металните кутии повишение в стойност е в размер на 15,3%, в обем ръстът е от 8,1%, а увеличението в цената е 6,7%.

При инстантното кафе най-много продажби в стойност генерират опаковките тип „сашета“, както и съответно най-голям обем, защото се продават в единична опаковка, която е и на по-висока цена. Сашетата в стойност регистрират ръст от 5,6%, докато в обем отбелязват спад от - 7,1%. При бройките спадът е -6,7%. Цената на инстантното кафе в сашета средно се е повишила с 13,7%. Стъклени буркани регистрират ръст в стойност от 13,5%, но в обем и бройки търпят загуби от -1,2%. Повишението в цената на инстантното кафе в този вид опаковка е 14,8%. Опаковката тип  „пакет“ отбелязва повишение в стойност от 8,2%, но в обем и бройки спадът е от -6,9% и -7,4%, съответно. Цената на продукта се е повишила с 16,2%. Кафето в метални кутии отбелязва ръст от 18,4% на продажбите в стойност, спад в обем и в бройки от -4,6%. Цената при тази опаковка е с най-високо повишение от 24,1%. При хартиените кутии повишението в стойност е от 19,4%, отчита се и ръст при продажбите в обем и в бройки от 1,9%. Повишението в цената е 17,1%.

При кафето на зърна в опаковка тип „пакет“ ръстът в стойност е от 8,4%, а в обем от 2,8% като и в бройки също толкова. Цената се е повишила с 5,5%, приблизително. Металните кутии регистрират ръст в стойност от 7,4% и ръст в обем от 22,3%, както и в бройки. Регистрира се спад в цената, който е от -12,2%. Трябва да се отбележи, че металните кутии държат много малък процент от разпределението на продажбите по тип опаковки.

По вид на разфасовките

Предпочитаните разфасовки при мляното кафе са от 200-250 грама. При инстантното кафе сашетата до 30 грама, следват опаковките от 200 грама и 250 грама и 100 грама, където се регистрират загуби и в обем и в стойност.

При кафето на зърна най-предпочитани са опаковките от 500 грама до 1 килограм, следващата разфасовка е от 500 грама. Тя регистрира и най-добър ръст от 65 пп повишение на продажбите в стойност и 18,4 пп ръст в обем, в сравнение с миналия отчетен период.

Канали за покупка

Предпочитани канали за покупка на „Кафе“ са „Организирани хипер- и супер маркети над 300 кв.м.“, като този канал бележи увеличение на продажбите в стойност от 17,3% и спад в обем от -1%. Генерално каналът е повишил цената на килограм с 18,5%.

Неорганизираните хранителни магазини от 40-100 кв.м бележат увеличение продажбите в стойност от 15,5% и спад в обем от -1,8%. Повишение в цената при тях е 17,6%.

Малките хранителни магазини под 40 кв.м отбелязват ръст на продажбите в стойност от 11,9% и ръст от 0,4% в обем. Цената тук се е повишила с 11,4%.

Кафета са с ръст в стойност от 1,1% и спад от -14,5% в обем. Повишението в цената от 18,3%. Ресторантите регистрират 33,9% ръст в стойност на продажбите на кафе и 6,3% в обем. Цената е повишена приблизително с 26%.

В сегмента „Ready-to-drink кафе напитки“ продажбите само в каналите на модерната търговия регистрират ръст от 26,5% в стойност и 14,8% в обем. Интересно е да се отбележи, че при съпоставка на продажбите в едни и същи канали, където се предлагат и продукти от категорията „Кафе“ и  „Ready-to-drink кафе напитки“, готовите за пиене напитки взимат дял от 0,5% в стойност и 1,6% от продажбите в обем на голямата категория кафе.

Друг интересен факт е, че за разглеждания период продажбите на кафе преминали през промоции нарастват около 11,5%.

Топ пет производители общо за категорията „Кафе“, подредени по азбучен ред, са: „Балкам“, „Лаваца“, „Нестле“, „Тчибо“ и „Якобс Дау Егбертс“.