Списанието

Изберете рубрика:

 

Удобният канал увеличава важността си за продажбите на дъвки

Брой 7 / 8, юли / август 2017

Дата: 01.08.2017 Коментари: 0
Снимки (1)
Удобният канал увеличава важността си за продажбите на дъвки

Продължава тенденцията на спад на пазара на дъвки. Сравнение на МАТ април-май’17 със същия период година по-рано показва, че категорията се е понижила с 4,8% в стойност и със 7,0% в бройки. Този тренд не е нов за пазара, тъй като се наблюдава и през 2016 г. спрямо предходната година. Един от вероятните фактори, които оказват влияние е двуцифреното процентно увеличение на средната цена за бройка през последните 2 години – от 0,58 лв. през 2015 г. на 0.64 лв. през 2017 г.

Анализ на каналите за продажба

Поради импулсния характер на покупката на дъвки, продажбите в категорията са добре развити в различните канали. Супер и хипермаркетите (> от 301 кв. метра) са водещият канал с 22,9% дял в стойност през последния МАТ. Те са следвани от големите и много големите хранителни магазини (41-300 кв. метра) с 18,2-процентен дял. Повече от 40 на сто от продажбите преминават през широк тип търговски обекти като киоски, удобни и алкохолни магазини и петролния канал, който е с 10,2% дял в стойност.  Това подчертава още повече важността за производителите да познават добре профила на потребителите във всеки отделен канал и да формулират правилната стратегия, за да таргетират основните си купувачи. Особено внимание трябва да се обърне на удобния канал (киоски, удобни магазини и обекти за продажба на алкохол), който е единственият с растящи продажби през последните 2 години (+0,4% в стойност през последния МАТ април-май’17), което е довело до увеличение на дела в стойност с 2,4 процентни пункта – от 14,6% през 2015 г. на 17% през 2017 г. Това също е и ключов фактор за ценовата инфлация, която се наблюдава, тъй като цените в удобните магазини са по-високи от средните за пазара.

Кои са водещите сегменти?

Обикновените дъвки засега остават най-популярният сегмент, който реализира около 90% от продажбите в стойност и 58% на сто от продажбите в бройки. Следват дъвките за балончета с 13% дял продажбите в бройки и 6 на сто в стойност. В същото време това е и сегментът с най-лошото представяне, тъй като продажбите имат двуцифрен спад през тази година. Дъвките с „течен” център са най-слабият сегмент по отношение на продажбите в стойност, с дял от 3,2%. Ако 64% от продажбите на дъвки се случват в хранителните магазини (включително и супермаркети), при дъвките за балончета този процент е 78 на сто, а за дъвките с течен център – 79%.   

Продажби според формата

Дъвките на дражета реализират 2/3 от продажбите в стойност (67,2%) и са увеличили дела си с 5 процентни пункта от 2015 г. насам. Фактът, че средната цена за пакет дражета остава стабилна може да има влияние върху резултатите на сегмента през настоящия период. Другият популярен вид – дъвките на лентички имат 23,5% дял в стойност, но падат през тази година след като продажбите са се понижили със 7 на сто в стойност и 10% в бройки. Останалите видове дъвки под формата на топчета, цяла лента и др., са загубили повече от 4 процентни пункта през последните 2 години и в момента реализират 9,3% от общите продажби на дъвки в стойност на пазара.

Поглед в бъдещето

Негативните публикации, свързани с вредите от консумацията на захар през последните години не само в България, но и в световен мащаб, засегнаха продажбите на много категории продукти, включително и дъвките. Дори тези дъвки, които не съдържат захар се възприемат от потребителите като нездравословни. Има редица научни изследвания обаче, които подчертават някои от позитивните аспекти, свързани с консумацията на дъвки - подобряване на устната хигиена, понижаване на приема на калории. Именно такива проучвания могат да се използват от производителите, за да образоват потребителите за ползите на продуктите от категорията.   

Ангелос Георгиу,
мениджър "Услуги за търговските вериги",
"Нилсен България"