Списанието

Изберете рубрика:

 

ХоРеКа: Ситуацията в сектора е трудна, но се забелязват сигнали за възстановяване

Брой 2, февруари 2022

Дата: 28.02.2022 Коментари: 0
Снимки (1)
ХоРеКа: Ситуацията в сектора е трудна, но се забелязват сигнали за възстановяване

Туризмът и свързаните с него заведения за обществено хранене пострадаха най-много от пандемията. И все пак оптимистичните прогнози са, че в Хорека сектора се наблюдават признаци на рестартиране и бавно възвръщане към темповете на работа. Това потвърждават и от „МЕТРО България“, чиито магазини за търговия на едро от много години обслужват професионални клиенти от този бранш.

Как, според вашите наблюдения, се разви сектор ХоРеКа през миналата година, въпреки предизвикателствата, пред които беше изправен, заради пандемията?

Зимният сезон през 2021-ва година беше сравнително слаб поради поредната вълна на COVID-19 през януари – март. Наблюдавахме положително възстановяване през летния сезон, който регистрира двоен ръст на нощувките спрямо 2020-та година.

Въпреки краткотрайността си (около два ефективни месеца – юли и август), летният сезон мина по-добре от очакваното, с по-малко чужди и повече български туристи, които донякъде компенсират пазара. Въпреки това, все още сме твърде далеч от цифрите от 2019-та година и поради не малкия процент затворени хотели и ресторанти. Ситуацията в сектора е трудна, но се забелязват сигнали за възстановяване.

Имаше ли иновации в тази сфера?

Може би най-значимата иновация в Хорека сектора е увеличението на дела на доставките и дигитализацията. Нарасна обема на онлайн поръчките, съответно и на доставките на храна до домовете.

Коя тенденция, появила се по време на кризата, ще остане трайно в сектора?

От гледна точка на служители вече се оказва доста трудно да се привличат и задържат професионални кадри. Това може да се определи по-скоро като предизвикателство пред сектора повече, отколкото като тенденция. По време на локдауните и затварянията на заведения и несигурната работна среда много служители се преориентираха към други сфери на дейност. Тези трудности ще продължат във времето – може би не завинаги, но за определен период със сигурност.

Друга актуална тенденция, както вече споменахме, е увеличението на консумацията на храна у дома поради работата от вкъщи, хибридните модели на работа и продължителното време, което хората прекарват у дома. Заедно с това ще продължи да расте и делът на онлайн поръчките и дигитализацията в сектора.

Наред с експанзията на бизнеса с доставки наблюдаваме и силен фокус върху цените, който може да се нарече нормален в настоящата ситуация.

Една тенденция, която бихме добавили от перспективата на бизнеса на МЕТРО, е, че нашият модел на доставки на храни към професионални клиенти, расте с по-бързи темпове, отколкото кеш енд кери (търговията в магазините).

По какъв начин вие подпомогнахте бранша – с какви инициативи?

През 2020 година лансирахме Преоткрий България заедно с редица наши партньори от бизнеса и институциите, обединени от една обща кауза – да помогнем на Хорека сектора в един изключително труден момент на рестарт след първите месеци на локдаун. Успяхме да помогнем на 1300 бизнеса чрез финансова, материална или друг вид подкрепа. С над 6000 резервации през онлайн платформата смятаме мисията ни за смислена и ползотворна.

Допълнително са и финансовите улеснения в отношенията ни с професионалните клиенти – възможност за отложено плащане на стоките, осигуряване на фиксирани цени за продължителен период от време, ранни преговори с големите ни клиенти – всичко това гарантира цени и намаляване на последствията от инфлацията. От една страна влияе на нашите парични потоци, но от друга има положителен ефект върху клиентите ни и им осигурява предвидимост и подкрепа в труден за тях момент.

Какви са прогнозите ви за развитието на сектора и какви са новостите, които вие като партньор ще му предложите през 2022 година?

Нашите очаквания са за двуцифрен ръст в настоящата година – с надежда да достигнем до нивата преди пандемията и по този начин да се възстановим по-бързо от пазара. Макар че прогнозата е нивата от 2019 година да се достигнат най-рано през 2023 година, ние сме оптимисти. Ще подкрепим Хорека клиентите си чрез наличности и цени.  Също така, ще улесним бизнеса им чрез доразвиване функционалностите в нашия онлайн магазин за поръчки на професионални клиенти Mshop. В тези несигурни времена клиентите предпочитат да имат по-малък брой доставчици, за да постигнат икономии от мащаба, а ние можем да предложим именно тази сигурност, да отговорим на техните нужди и по този начин - да оправдаем тяхното доверие.

За да подкрепим дори още по-силно Хорека клиентите си, инвестираме и в увеличаване на нашия екип от търговци, които да  бъдат до тях и да допринасят за успеха на бизнеса им. 

А чрез нашата МЕТРО кулинарна Академия предлагаме обучения за клиентите, които да обогатят знанията и уменията на служителите им, което да доведе от своя страна до повишаване нивото на продуктите и услугите им – ключови във фазата на възстановяване на сектора.