Списанието

Изберете рубрика:

 

Стараем се да осигурим симбиоза между теорията и практиката

Брой 7 / 8, юли / август 2013

Дата: 16.07.2013 Коментари: 0
Снимки (1)
Проф. Йорданка Владимирова дългогодишен ръководител на катедра „Икономика на търговията”

Тази година катедра „Икономика на търговията” към Университета за национално и световно стопанство (УНСС) отпразнува своята 60-годишнина. Учебното звено, което подготвя търговките кадри за пазара, се гордее със своята история. През 1952 г. по идея на проф. Иван Марков към Търговския факултет на учебното заведение се създава катедра „Вътрешна търговия”. Два периода бележат развитието й: от 1952 до 1990 г., който се характеризира с усилено развитие на научната дейност, множество контакти с търговската практика, прием на много докторанти и чуждестранни студенти, разработване на учебници и учебни помагала, и след 1990 г., когато поради промените на пазара се налага учебният процес да бъде синхронизиран с новите условия и изисквания. Днес катедрата съществува под името „Икономика на търговията” и в нея всяка година се дипломират около 160 студенти. Специалността е много търсена, а приемът се извършва след втория курс от обучението, за да имат време студентите да се ориентират и да направят своя избор, в коя област искат да се специализират.

Проф. Йорданка Владимирова е ръководител на катедрата от 2001 г. до съвсем скоро, когато, по нейните думи, „предава щафетата на по-младите”. „Всеки един преподавател в нашата катедра е специалист в определена област – ценообразуване, маркетинг, управление на продажбите. Това, според мен, е добро съчетание, което дава възможност да се предадат важни знания на студентите, които те да използват в бъдещата си работа”, казва проф. Владимирова. Признава, че днешната динамична пазарна среда изисква непрекъсната актуализация на учебниците и учебните материали. Именно за да отговори на съвременните изисквания на пазара, ръководството на катедрата решава да предложи нова специалност на своите студенти – „Управление на търговски вериги”. Тя стартира от септември т.г., ще е с дистанционна форма на обучение и ще се изучава два семестъра. Това е магистърска програма, предназначена за всички студенти, които са завършили професионално направление „Икономика”.

Според проф. Владимирова учебният й план максимално се доближава до потребностите на практиката. Изучават се дисциплини, които имат пряко отношение към процеса на управление на търговските вериги. „За да сме максимално полезни, през януари т.г. инициирахме среща с представителите на големите търговски вериги, на която обсъдихме учебния план и програмата на преподаване. Дадохме им възможност да изкажат своето мнение. Идеята е тези срещи да продължат, защото за нас е много важно да чуваме мнението на компаниите, за които подготвяме бъдещи кадри. Друга идея е да се даде възможност представители на търговските вериги да идват и да представят пред нашите студентите най-актуалните въпроси, свързани с управлението на търговските обекти. Основната цел е да осигурим симбиоза между теорията и практиката. Също така мисля, че ще е много полезно, когато се разработват учебниците, да се правят консултации с мениджърите на търговските вериги. Сигурна съм, че чрез пряката връзка с търговците студентите ще имат възможност по-лесно да се интегрират към практиката впоследствие”, допълва проф. Владимирова.

Катедра „Икономика на търговията” има установени отношения с „Билла България”. Компанията усеща потребността за съвместни форуми и пряк контакт със студентите и отговаря положително всеки път, когато е поканена на събития, организирани от учебното звено. Също така за студентите е осигурено провеждането на практики в търговските обекти на ритейлъра. Според проф. Владимирова присъствието на представители на големите търговски вериги ще бъде много полезно и при защита на дипломните работи на магистрите. „Така мениджърите ще могат да си подберат най-добрите студенти, защото ще имат пряк контакт с тях, а и самите студентите ще бъдат по-мотивирани при защитата си”, казва преподавателят в катедра „Икономика на търговията”. Според нея в бъдеще търговците на бързооборотни стоки ще се обединяват, но по-важното е, че малките фирми, развиващи тази дейност, трябва да се учат, защото при засилена конкуренцията това е задължително. „Търговията не е лесно начинание. Да умееш да привлечеш клиентите си, днес е много трудно, но необходимо условие. Без знание не можеш да правиш търговия. Можеш да съществуваш, но не и да постигаш дългосрочни успехи. Конкуренцията дебне, а разочарованият клиент е загубен клиент”. 

Катя Джатова