Списанието

Изберете рубрика:

 

LIDL: Извънредното положение доведе до нова промяна в потребителското поведение

Брой 5, май 2020

Дата: 29.05.2020 Коментари: 0
Снимки (1)
LIDL: Извънредното положение доведе до нова промяна в потребителското поведение
 
Милена Драгийска, Главен изпълнителен директор, LIDL България
 
Г-жо Драгийска, как се отрази извънредното положение на търговията с бързооборотни стоки?
Кризата изправи пред неочаквани предизвикателства цялото съвременно общество и всички аспекти от него бяха засегнати по един или друг начин. Като верига, която осигурява най-вече хранителни стоки, ние се оказахме в центъра на събитията. За много хора този сектор е сред малкото „печеливши“ от ситуацията, но уроците се оказаха други.
Още в самото начало бяхме изправени пред предизвикателството да се справим със завишеното търсене, което дойде в резултат на несигурността в първите дни на извънредното положение. Трябваше да положим сериозни усилия, за да успеем да реагираме с необходимите доставки и обеми, така че на хората да не липсват стоки от първа необходимост.
Въвеждането на извънредното положение доведе до нова промяна в потребителското поведение – хората разредиха пазаруванията и намалиха покупките до най-необходимото, притеснени от несигурността и финансовата нестабилност. Допълнителните ограничения и въвеждането на пропускателния режим още повече утежни ситуацията и затрудни нормалното пазаруване. Всичко това доведе например до драстичен спад в броя на клиентите (между 35 – 48% в отделните локации). 
Удължаването на извънредната ситуация рефлектира и върху производството и реализацията на много българска продукция, което отново засегна ритейла. Мобилизирахме се и вложихме допълнителни усилия, за да надградим подкрепата към българските производители, която за нас като отговорна верига е дългосрочен и стратегически приоритет.  В момента активно работим по разширяване на асортимента от български продукти, търсене на нови доставчици и развиване на други форми на подкрепа, които да допринесат за устойчивост на бизнеса на българските доставчици – както за такива, с които имаме дългосрочни отношения, така и нови за нас малки и средни производители, с които тепърва започваме работа.
 
Какви мерки предприехте, за да се справите със ситуацията?
Времето показа, че никой – в световен мащаб - не беше подготвен. Но извънредните ситуации мобилизират хората, катализират процеси, акселерират иновативни подходи. Те ни поставят пред едно огромно увеличително огледало, в което оглеждаме и екипите, и процесите, и реакциите си. Те трябва да са бързи, но и смислени. Ритейлът е сложен бизнес - процесите са взаимосвързани и се наложи буквално да преструктурираме всеки от тях. Две са основните направления, в които се фокусирахме със спешни и безпрецедентни мерки – обезпечаване на доставките и осигуряване на необходимата защита за хората на първа линия, нашите служители и клиенти. 
Видимите примери бяха ред мерки за безопасност – допълнителни усилия за хигиена и дезинфекция, осигуряване на ръкавици, маски и дезинфектанти, само за седмица поставихме плексигласови прегради на касите във всичките ни 101 магазина. Преструктурирахме планиране, процеси и логистика, така че да набавим необходимите стоки, и то ефективно, за да се отрази минимално върху потребителя и неговото очакване и доверие към това, което е свикнал да намира в нашите магазини. Само свързаните с тези мерки непланирани материални разходи за месец по този повод надхвърлиха 600 хил. евро.
 
Имате ли проблеми с доставките?
Не, договорихме навреме алтернативи и нямаме спрени доставки. Логистичната ни верига работи вече с обичайния ритъм. Предвид усложнената транспортна обстановка имахме забавяния в някои доставки, но с оглед на мерките, които се взеха за осигуряване на зелени коридори, а и вече с доста разхлабените мерки за придвижване, балансът е възстановен. 
 
Какво е мнението ви за мерките на правителството, свързани с присъствие на повече български продукти в обектите за търговия?
За нас подкрепата и партньорството с българските производители е стратегически приоритет, по който работим активно и видимо от стъпването ни на пазара. Възможностите за реализация, които осигуряваме на местните производители, са разнообразни и успешни включително в дългосрочен план – вижте износа на български продукти в мрежата на Lidl за над 40 млн. лв. само през 2019г., вижте ръста в обемите продукция в българските ни магазини благодарение на разумното управление на експанзията и цялостната верига на доставки, вижте разработените нови продукти с българските ни партньори независимо от големината на предприятията им и т.н. Кризата, както вече споменах, ни накара да се активираме допълнително и да положим още усилия, за да помогнем - доколкото е възможно - в тази сериозна ситуация. Това е общата цел, която ние споделяме и затова сме се ангажирали да осъществим редица мерки – в по-кратък и по-дългосрочен аспект, като  голяма част от тях вече активно прилагаме. Убедени сме, че подпомагането на едни оператори трябва да се прави по балансиран и устойчив начин, без да се накърнява нито потребителския интерес, нито да се разстройват работещи бизнес модели – икономическата политика има винаги тази задача: да асистира, където е необходимо, без да застрашава добре функциониращи звена и без да нарушава основни принципи на конкурентоспособност и равнопоставеност, като пази по този начин и стабилността на фиска.
 
Каква е прогнозата ви за развитието на пазара и как кризата с COVID-19 ще се отрази върху продажбите на бързооборотни стоки?
Икономическите последствия на кризата с COVID-19 неминуемо ще поставят своя отпечатък върху потреблението – повишената безработица, спадът на доходите и несигурността няма как да не окажат влияние върху всяко решение за покупка, дори на бързооборотните стоки. Надяваме се световната икономика и потребление да започнат да се възстановяват поетапно, защото това пряко ще повлияе позитивно и на българската икономика, и на всички заети в нея.