Списанието

Изберете рубрика:

 

Двуцифрен ръст на продажбите в стойност на продукти за интимна грижа

Брой 5, май 2023

Дата: 02.06.2023 Коментари: 0
Снимки (1)
Двуцифрен ръст на продажбите в стойност на продукти за интимна грижа

Нарастващата осведоменост сред потребителите по отношение на менструалната хигиена, нарастващият брой работещи жени и повишаващите се нива на доходи са някои от основните фактори, стимулиращи растежа на продуктите за женска хигиена, като тампони, дамски превръзки и менструални чаши, в световен мащаб, сочат данни на Mordor Intelligence.

Размерът на глобалния пазар на продукти за уринарна инконтиненция беше оценен на 10 124,33 милиона долара през 2020 г. и се очаква да достигне 19 341,15 милиона долара до 2030 г., регистрирайки среден годишен темп на ръст (CAGR) от 6,8% от 2021 до 2030 г., според данни на Allied Market Research.  Всяко неволно изтичане на урина се нарича инконтиненция. Увеличаването на разпространението на урологичните заболявания и разработването на усъвършенствани устройства за уринарна инконтиненция стимулират растежа на пазара. В допълнение, нарастването на търсенето на минимално инвазивни операции, както и застаряващото население, което е по-склонно към урологични проблеми, стимулират растежа на пазара на продукти за инконтиненция. Освен това се очаква броят на пациентите с уринарна инконтиненция, преминаващи от традиционни методи, да нарасне в близко бъдеще. Също така се очаква увеличаването на разходите за здравеопазване в развиващите се страни да отвори нови възможности за растеж.

С инициативите на правителството за разпространение на безплатни хигиенни превръзки предимно в развиващите се страни, секторът на женската хигиена започна да се разширява по-бързо в световен мащаб. Например, през март 2021 г. японското правителство предвиди бюджет от 1,3 милиарда йени за подпомагане на жени, нуждаещи се от менструални продукти. Правителството също така помогна на местните общини, като раздаде безплатно на обществеността дамски превръзки и тампони. Правителството също предприема инициативи за повишаване на осведомеността за здравето и симптомите на менопаузата сред жените.

По същия начин правителството на Индия започна да си партнира с няколко частни лица и неправителствени организации, за да предприеме инициативи за популяризиране на използването на дамски превръзки, особено сред жените в неравностойно положение и селските жени. Тези инициативи включват Програмата за репродуктивно и детско здраве, Eco Femme и My Pad. Това генерира осведоменост сред жените и увеличава търсенето на бюджетни дамски превръзки, което ги превръща в основна стока.

Компаниите са въвели различни марки продукти за женска хигиена за различни икономически слоеве на обществото. Местният пазар на дамски превръзки в Китай се превърна в най-големия пазар в Азиатско-тихоокеанския регион. Въпреки че осведомеността относно хигиенните продукти е по-малка на азиатските пазари, има потенциал да бъде използван или проучен от различни компании. Поради повишеното търсене на продукти за женска хигиена, производителите в Азиатско-тихоокеанския регион пускат различни продукти. Благодарение на няколко правителства и ръководени от неправителствени организации програми за повишаване на осведомеността в региона относно женската менструална хигиена, търсенето на тези продукти нараства в Азиатско-тихоокеанския регион. Например през май 2021 г. УНИЦЕФ Индия стартира кампания, наречена Red Dot Challenge. Чрез тази кампания УНИЦЕФ подкрепи подрастващите момичета, жени, влиятелни лица и известни личности и насърчи безопасността и хигиената във всички аспекти на живота, включително менструалната хигиена и санитарните практики.

Пазарът на продукти за женска хигиена е силно конкурентен, с присъствието на различни световни и регионални компании. Някои големи компании на пазара включват Procter and Gamble, Unicharm Corporation, Kimberly-Clark Corporation, Johnson & Johnson и The Edgewell Personal Care Company. Проучванията показват, че продуктите за женска хигиена имат едни от най-ниските нива на проникване, като тяхната достъпност е основна пречка. Имайки предвид тези фактори, различни местни играчи предоставят дамски превръзки на ниска цена за насърчаване на женската хигиена. Компаниите често пускат на пазара новоразработени продукти на развиващи се и потенциални пазари, за да подобрят своята пазарна позиция и приходи. Освен това ключовите играчи, работещи на пазара, обмислят различни фактори, за да направят своите продукти по-привлекателни за клиентите. Например като предлагат продукти с по-добра абсорбция и контрол на миризмата. 

Наблюдава се двуцифрен ръст на стойността на продажбите на продукти за интимна хигиена в България, според данни на Nielsen IQ, представени на Category Retail Forum #8. Продажбите в стойност на продукти за дамска интимна хигиена са се увеличили със 17% за 2022 г., спрямо 2021 г. На този фон ръстът за предходния период (2020 спрямо 2021 г.) е бил едва 1,2%. 

В обем продажбите са се увеличили с 4,3% за 2022 г., а през 2021-ва са претърпели спад спрямо 2020-та от 0,5%. 

Цената за бройка е нараснала с 12%, а за опаковка с 14%.

Цените са основен фактор за динамиката на продажбите в категорията. Натрупването на година на ценови увеличения от своя страна предизвиква спад на търсенето през последния период на 2022 година.

Дрогериите и бензиностанциите са водещи по ръст канали за категорията. Най-големият канал за категорията Организираната търговия над 40 кв.м. спада в обем поради по-висок ценови ръст. Ръстът в стойност за него е 11,1%, а спадът в обем е от 1,8%. 

 

 

 

 

При неорганизираната и традиционната търговия се наблюдава ръст в стойност от 17% и ръст в обем от 4,2%. При магазините за битова химия и дрогериите пък ръстът е малко над 30% в стойност и малко над 16% в обем. При аптеките се отчита ръст от 14% в стойност и от 6% в обем. Бензиностанциите са на второ място след дрогериите по ръст в категорията Интимна хигиена. При тях ръстът е почти 24% в стойност и почти 17% в обем. 

Дамските превръзки са водещ сегмент в категорията Интимна хигиена. Сегментът на ежедневните превръзки пък е с най-бързо нарастване през 2022 спрямо 2021 година. Делът на продажбите в стойност на дамските превръзки за 2022 г. е 71,2 на сто. На ежедневните превръзки е 19,2%, а на тампони е 9,7%. 

Дамските превръзки са с положително развитие на продажбите най-вече в стойност за 2022 г. Обемът на продажбите също нараства през 2022 след спада от предходния период. Ръстът на продажбите в стойност за периода е 15,7%, като за 2021 г. спрямо 2020 е бил едва 1%. 

Ръстът на продажбите в обем пък е от 2,3%, на фона на спада от 0,3% за предходната година. В бройки продажбите са нараснали с 2,5% за 2022 г. спрямо 2021 г, а за 2021-а спрямо 2020-та е имало спад от 0,6% за сегмента на дамските превръзки.

Цената за брой е нараснала с 13% за 2022 г. спрямо 2021-а, а за обем с 12,9 на сто.

Предпочитани от клиентите са опаковки с 10 бр. дамски превръзки. Нарастват в дял опаковките с 8 и 9 бройки, което сочи за oриентация към по-малки по размер опаковки.

Ежедневните превръзки са с положително развитие на всички основни фактори, според данните на NIQ.  Рекордните ръстове на цените в стойност (+20%), както и в обем (+14%) движат увеличението на продажбите в стойност от 21% . Те са двигатели и на ръста на продажбите в обем и бройки.

Ръстът в стойност на продажбите на ежедневните превръзки за 2022 спрямо 2021 г. е 21.3%, а за 2021 спрямо 2022 година е бил едва 1,7%.

В обем се наблюдава ръст от 6,6% за 2022 г. спрямо 2021-а, а за предходния период е имало спад от о,6%.

Продажбите в бройки са нараснали с 2,5% за 2022 година, а за 2021 спрямо 2020 е наблюдаван спад от 1,5%.

Най-популярната разфасовка при ежедневните превръзки е тази от 33 броя. Наблюдава се пренасочване на потребителските предпочитания от опаковки с 20 броя към тези с двойно или по-голямо количество, заедно и с тези от 18 бройки, като изключение правят опаковките от 30 броя, които губят пазарен дял.

Делът на опаковките от 20 бройки ежедневни превръзки в стойност е 33%, а на тези от 60 е 22 на сто. Опаковките от 30 броя имат дял от 8%, а тези от 32 – 7%. 4 % пък е делът на разфасовките от по 18 бройки и 26% са други.

 

 

Категорията тампони расте във всички основни параметри след спада през 2021 г. Цените в обем и стойност достигат над 11% увеличение за последната една година и задвижват близо 18% ръст на продажбите в стойност, и 6% в обем. За сравнение, през предходната година ръстът в стойност е бил само 1,4%, а в обем е имало спад от 0,8%. В бройки за 2022 година спрямо 2021-а се наблюдава ръст от 4,1%, като за 2021 спрямо 2020 година е имало спад от 2,5%.

 

Опаковката с 16 броя е най-популярният избор на пазара в продажби в стойност. Делът на по-големите разфасовки от 16 броя се покачва с три пункта за последната година, за сметка на опаковките с осем броя.

Опаковката от 16 броя има 50 процентен дял в стойност за категорията Тампони, а тази от 8 има 35% дял. Разфасовката от 32 броя държи дял от 14%.