Списанието

Изберете рубрика:

 

Над 30% ръст в стойност за Вода за уста

Брой 8, август 2023

Дата: 04.09.2023 Коментари: 0
Снимки (1)
Над 30% ръст в стойност за Вода за уста

Похарчените средства за продукти за устна хигиена постигат 4.7% увеличение за МАТ ноември 2022 (12 месеца назад от ноември 2022 г.) спрямо МАТ ноември 2021 г.

Водата за уста изпреварва ръста на цялата категория, докато пастите за зъби имат минимален ръст. Това показват данни от Потребителски панел на GFK, представени на Category Retail Forum 2023 г. 

Ръстът в стойност на пастите за зъби за периода е с 1,5%, а на водата за уста – с цели 30,4%.

Пенетрацията на цялата категория Устна хигиена е 75,6%, което показва спад спрямо същия период от предходната година. Честотата на покупка е средно 6 покупки за периода, което пък сочи ръст от предходния период. Количеството на покупка за единично пазаруване се равнява средно на 0,15 кг, което сочи, че няма промяна в това отношение спрямо МАТ ноември 2021 г.

Промоционалните покупки за цялата категория увеличават своята значимост, достигайки 43% дял в стойност. За предходния период техния дял в стойност е бил 37,8%. За вода за уста делът на промоционалните покупки се изкачва до 43,8 от 42,7.  За паста за зъби пък скача от 37,2 до 43,1.

Наблюдава се слабо нарастване на дела на Собствените марки. Водата за уста има по силно присъствие в този сегмент. В категориите за устна хигиена има повече канали, които предлагат Собствени марки (освен Дискаунтъри и Хипермаркети, Дрогериите също са активни).

3,9% е делът на собствените марки за цялата категория спрямо 2,8 за МАТ ноември 2021 г. За МАТ ноември 2022 г. делът на собствените марки вода за уста е 12,6% спрямо10,8 на сто за предходния период. На пастите за зъби пък е 2,5% спрямо 1,8% за МАТ ноември 2021 г.

Наблюдава се значим ръст в каналите от модерната търговия, като Хипермаркети и Супермаркети са с най-положително развитие за анализираната категория спрямо година по рано.

Делът в стойност от общия пазар за Модерната търговия 62,8%. Ръстът в стойност спрямо 2021-а година е с 9,9%.

Делът на хипермаркетите е 22% като ръстът от предходната година е със 17,5 на сто. Дискаунтърите пък са с дял от 6,6 процента, а ръстът им спрямо 2021 г. е от  7,8%. Супермаркетите показват ръст от 16 на сто и делът им за 2022 г. е 23,7%, а този на минимаркетите е 8,3%, като ръстът им е 10,7%.

От друга страна се наблюдава спад в привлечените средства за покупка на продукти за устна хигиена в традиционните търговски канали. Изключение правят единствено малките хранителни магазини и аптеки/дрогерии, които отбелязват ръст спрямо 2021 г.

Делът в стойност на Традиционната търговия от общия пазар е малко над 37%. Спадът спрямо 2021 г. е от 3,1%.

Малките хранителни магазини са с дял от 7,8%, а аптеките и дрогериите – с дял от 23%. Ръстът им в стойност спрямо 2021 г. е също толкова – 23%.

Сегментът на Пастите за зъби губи купувачи и намалява обема на единично пазаруване. По -високите средни цени частично компенсират загубата на пазаруващи за категорията.

Ръстът в стойност на пастите за зъби е 4,7% аз МАТ ноември 2022 г. За МАТ ноември 2021 г. е бил 1,5%.

Наблюдава се спад при пенетрацията при сегментът Пасти за зъби, като за МАТ ноември 2022 г. тя е 74%. При честотата на покупка пък има ръст за 2022 г., като тя е 5,6 покупки за периода.

Количеството на покупка пък е средно 0,11 кг на единично пазаруване. В това отношение няма промяна спрямо предходния период.

Промоционалните покупки на Пасти за зъби нарастват през 2022 г., което не води до разширяване на базата с купувачи. Делът в стойност на промоциите при пастите за зъби за МАТ ноември 2022 г. е 43,1 и се наблюдава ръст от 5,9 процентни пункта спрямо МАТ ноември 2021 година, когато е бил 37,2 на сто.

Въпреки лекия ръст на Собствените марки, делът им остава незначителен при Пасти за зъби. Категорията не успява да се възползва от търсенето на по-евтини предложения в период на растящи цени. Делът в стойност на собствените марки за МАТ ноември 2022 година е 2,5%, а ръстът от предходната година е с едва 0,7 процентни пункта.

Изпреварващ ръст се наблюдава за Модерна търговия спрямо общия ръст на категорията. Всички модерни канали са с двуцифрено увеличение в стойност. Единствено Минимаркети имат негативен резултат.

Делът на Модерната търговия в стойност от общия пазар е 64,5 за периода, което сочи ръст от 8,3% в стойност.

Хипермаркетите са с дял 23,1% от общия пазар на пасти за зъби, а ръстът при тях е 13,7%. Дискаунтърите са с дял от 5,9 на сто и ръст от почти 13 процента. Делът на супермаркетите пък е 24,6 на сто. Те бележат ръст от над 14%. Минимаркетите са със спад от 10,6 процента, а общият им дял за категорията Пасти за зъби е 9,1 на сто.

Намаление на привлечените средства се наблюдава в категория Паста за зъби за традиционните канали. Аптеки / Дрогерии са канал с успешно развитие през 2022г.

35,5% е делът на Традиционната търговия за МАТ ноември 2022 г., което показва спад от 8,9%.

Малките хранителни магазини са с дял в стойност от общия пазар от 8,3%. Аптеките и дрогериите пък са с дял от почти 21 на сто и ръст от 17% спрямо МАТ ноември 2021 г.

Значимо e увеличениетo в привлечената стойност за категория Вода за уста. Фактори за растежа са всички основни индикатори. Определено обаче е значим приносът на по чести покупки и увеличение на купувачите на категорията. Ръстът в стойност на водата за уста е 30,4% за МАТ ноември 2022 г. спремо МАТ ноември 2021 година.

Пенетрацията на категорията Вода за уста за периода е 17,2%, а честотата на покупка е 2,5 покупки за периода. И при двете се наблюдава ръст  спрямо предходния период (МАТ ноември 2021 г.).

Количеството на покупка за периода е 0,55 кг на единично пазаруване. Не се наблюдава промяна спрямо миналогодишния период.

Промоционалните покупки задържат високия си дял за категорията. Търсенето на изгодни предложения се очаква  да продължи в ситуацията на свиване на бюджетите на домакинствата.

Промяната спрямо предходния процент е от 1,1 процентни пункта, като тогава делът на промоционалните 42,7%, а за МАТ ноември 2022 година е 43,8 на сто.

Наблюдават се значимо по-високи дялове на Собствените марки за Вода за уста спрямо цялата категория. През 2022 г. този сегмент продължава да нараства.

Хипермаркетите и Супермаркетите подпомагат растежа на категорията. Хипермаркетите успяват да увеличат своя пазарен дял с 3.4 процентни пункта за една година.

Модерната търговия е с общ дял в стойност от общия пазар от 51,9%, а ръстът в стойност спрямо предходния период е с 24,5 на сто.

Хипермаркетите са с дял от 17,6% за периода, а ръстът, който показват е с 61,6%. Дискаунтърите имат спад за периода в категорията като техният дял е 11%, а това показва спад от 6,6% спрямо предходния период. Супермаркетите пък са с дял от 18,25%.

Традиционна търговия: Значимо повече средства привличат Малки хранителни магазини и Аптеки / Дрогерии спрямо 2021г. Аптеки / Дрогерии остават водещ канал за категорията.

Традиционната търговия е с дял в стойност от общия поазар от 48%, а ръстът за 2022 година е 37,5 на сто.

Малките хранителни магазини са с 5% дял и ръст от над 92%. Аптеките и Дрогериите са с дял от почти 39% и с ръст над 48 на сто.