Списанието

Изберете рубрика:

 

Домакинствата харчат с 34% повече за тоалетна хартия

Брой 1, януари 2023

Дата: 26.01.2023 Коментари: 0
Снимки (1)
Домакинствата харчат с 34% повече за тоалетна хартия

Категория Тоалетна хартия се купува от 78% от домакинствата и бележи постепенен спад от 5 процентни пункта, според данни на GfK България за периода от началото на 2022 г. до ноември същата година (YTD 2022). 

Растящата инфлация провокира промени в навиците на пазаруване на категорията. Наблюдава се увеличаващ се дял на домакинствата, които купуват собствените марки тоалетна хартия на магазините. Въпреки възхода на собствените марки на магазините, преобладаващата част от домакинствата купуват търговски марки на производителите. Домакинствата купуват категорията основно от хипермаркети, супермаркети и дискаунтъри, като най-голям ръст на броя пазаруващи домакинства за категорията имат дискаунтърите. Малките хранителни магазини от своя страна губят купувачи на тази категория. 

Пенетрацията на тоалетната хартия варира значително спрямо регионите в страната. Най-много пазаруващи домакинства на тоалетна хартия спрямо регионите в България има в София, Северен централен и Южен централен регион. 

Домакинствата в България купуват 11% по-малко тоалетна хартия за посочения период спрямо същия за 2021 година и харчат с 34% повече за тази категория. 

Повишената ценова чувствителност на потребителите обуславя и увеличението в дела на домакинствата, които правят покупки на тоалетна хартия в промоция през 2022. 55% от покупките на домакинствата за покупка на категория Тоалетна хартия са на промоция, а 45% не са, което е съществена разлика спрямо предходната година.  За YTD 2021 година делът на непромоционалните покупки е бил по-голям, а именно 54%, а на непромоционалните тогава е бил 46%. 

Наблюдава се ръст от 57% на похарчените средства на промоция за тоалетна хартия. 

Средно българските домакинства купуват 7,9 пъти тоалетна хартия спрямо 7,8 през предходната година. Средната цена пък за едногодишен период се е увеличила с 20%. 

 

55% от домакинствата в България си купуват салфетки

 

Най-много пазаруващи домакинства за периода януари-ноември 2022 година категорията регистрира в супермаркети, дискаунтъри, малки хранителни магазини и минимаркети, като от изброените на първо място са супермаркетите. 31% от похарчените средства за категорията са в тях. 

55% от домакинствата в България си купуват салфетки. Средно се купуват по 1,2 опаковки на единично пазаруване на средна цена от 1 лв. и 30 ст. Средната честота на покупка пък е 4,7 пъти за тези 11 месеца. Категорията се купува на промоция от сравнително малък дял от домакинствата: 14%. Делът на покупки извън промоция в обем и стойност е 86%.

Кухненски рола се купуват от 57% от домакинствата в България. Супермаркетите, Хипермаркетите и Дискаунтърите са с най-много пазаруващи домакинства от тази категория. Средно се купуват 1,2 опаковки на единично пазаруване, а средната цена е 3 лева и 20 стотинки. Честотата на пазаруване е средно 4,4 пъти за кухненските рола. Най-голяма честота на покупка има при малките хранителни магазини следвани от минимаркетите.