Списанието

Изберете рубрика:

 

Категория „Лютеница“ регистрира повече привлечени средства

Брой 12, декември 2021

Дата: 20.12.2021 Коментари: 0
Снимки (1)
Категория „Лютеница“ регистрира повече привлечени средства

С 8,0% повече средства привлича категорията „Продукти за мазане“ като цяло през 2020 г., показват данните на Потребителски панел на „GfK България“ за MAT период ноември 2020 vs. MAT ноември 2019 година. Положителни резултати се установяват за основните индикатори, с изключение на спад в честотата на покупките. Двете продуктови групи (лютеници и айвари), обаче са противоположни резултати.

Ръстът в стойност общо за категорията „Продукти за мазане“ е 8,0%, при лютеницата 8,4%, а при айвара се регистрира спад от -18,3%.

Увеличеният брой домакинствата, които пазаруват категорията, влияе върху ръста за периода, докато честотата на покупка е с негативно развитие, но пък за разлика от количеството на покупка. Пенетрацията е 54,8%, с ръст спрямо МАТ ноември 2019 г., а количеството на покупка е 0,7 кг на единично пазаруване, което също е повишение в сравнение с предишния МАТ период.

Промоционалните покупки губят дял в стойност. Спадът е значим при айварите с -21,8 п.п., а като основен сегмент от категорията лютеницата определя развитието на цялата кошница „Продукти за мазане“. При нея спадът в промоционалните покупки в стойност е -1,6 п.п.

Групата на тези продукти като цяло привлича повече средства в сегмента собствени марки с ръст от 0,7 п.п. И тук двигател на растежа е лютеницата с ръст от 0,9 п.п. на привлечените средства, докато при айвар делът на похарчените средства при собствените марки намалява с -6,2 п.п.

Важност на търговските канали

Каналите от модерната търговия успяват да увеличат стойността привлечена от групата (с изключение на Кеш §Кери), докато традиционните канали намаляват в това отношение. Новият модерен онлайн канал отбелязва невероятен ръст. Супермаркетите увеличават своя дял и запазват позиция на най-предпочитано място за пазаруване на категорията „Продукти за мазане“. Делът в стойност на реализирани продукти от категорията е воден от супермаркетите с положително развитие от 14,3%, следвани от хипермаркетите с 13,6% ръст за разглеждания период, 3,6% за дискаунтърите, минимаркетите също са с ръст от 0,5%, докато при малките хранителни магазини и кеш&кери форматите се регистрира негативен тренд от -4,8% и -0,1% съответно.

Ръст на продажбите в стойност при лютеницата

Като по-голям сегмент лютеницата определя развитието на групата на продукти за мазане. Факторите за растеж на този продукт между двата разглеждани периода (MAT период ноември 2020 vs. MAT ноември 2019 година) са привлечени купувачи, по-висока средна цена и ръст в обема на единична покупка. Регистрираният ръст в стойност при лютеницата е 8,4%.

Пенетрацията в категорията „Лютеница“ е 54,0%, което е ръст спрямо МАТ ноември 2019 г., честотата на покупка е 5,6 покупки за периода, което е спад, сравнено с предишния период, а  количеството на покупка е 0,7 кг на единично пазаруване.

Непромоционалните продукти нарастват по-бързо в стойност, в сравнение с промоционалните. Това води до по-нисък дял на промоциите в стойност през МАТ Ноември 2020 г. от -1,6 п.п.

Средствата, привлечени от собствените марки за категория „Лютеница“ , нарастват с по-бърз темп от 0,9 п.п., в сравнение с брандираните продукти.

Супермаркетите и хипермаркетите изпреварват развитието на категорията и постигат двуцифрен ръст в стойност през 2020 г. от 13,3% и 15,3%, съответно. По-малко в стойност привличат малките хранителни магазини (-4,6%) и специализираните. Онлайн увеличава привлечената стойност с 13 пъти, което е повлияно от промяна в навиците на пазаруване заради кризата. Супермаркетите утвърждават позицията им на лидер по отношение на дял от общата стойност за категорията, а след ръст в дела на хипермаркетите през 2020 г., те стават вторият по значимост канал за покупки на лютеница.