Списанието

Изберете рубрика:

 

Кисело мляко - AB Brand Tracking

Брой 9, септември 2022

Дата: 03.10.2022 Коментари: 0
Снимки (1)
Кисело мляко - AB Brand Tracking

AB Brand Tracking е продукт, който през последните две години предоставя актуална, устойчива и регулярна информация за пазара и промяната в потребителското поведение.

В рамките на проекта се генерира информация относно ключови маркетингови показатели (известност, имидж, лоялност), потребителското поведениe при пазаруване (проникване на марките и замяна), както и медийното потребление на лицата. Събира се и информация и за рекламните кампании на съответните брандове, която дава възможност да се установява взаимовръзката и да се анализира взаимодействието между медийната комуникация и маркетинговите показатели.

Проектът е съвместна разработка на медия агенция „Аргент“  и агенция за маркетингови консултации и проучвания BluePoint, който проследява на 3 месечна база развитието на стотици марки в 26 продуктови категории на българския пазар. 

За изследването във всяка категория 

Онлайн изследване сред мъже и жени на възраст 18-65 години, градско население, разпределено в три типа населени места – София, големи градове и малки градове под 100 хил. жители. Извадка – 500 потребителя на категория.

Нараства познаваемостта на собствените марки кисело мляко

При млечните продукти с най-висока честота на покупка сред изследваните лица са категориите кисело мляко, сирене, прясно мляко и кашкавал.

При киселото мляко, общата известност на преобладаваща част от марките в категорията остава без съществени изменения, спрямо предходните вълни на изследването. Изключение наблюдаваме при някои от собствените марки на търговските вериги, чиято познаваемост нараства.

С най-висока обща известност в категорията остават марките „Боженци“, „Верея“, „Бор-Чвор“ и „На баба“. По отношение на показателя спонтанна познаваемост,  в категорията се откроява един водещ бранд.

Преобладаваща част от потребителите в категорията са репертоарно лоялни – обикновено избират между 2-3 марки. Делът на лоялните потребители в категорията е около 31 на сто.

При репертоарно лоялните потребители, марките които най-често попадат в т.нар. consider set (набор от марки, между които избират) са „Верея“ и „Боженци“.

В категорията на киселите млека регистрираме и висока склонност към замяна на марка, ако тя липсва на регала.

Налице е устойчива тенденция за промяна в потребителското поведение, която ще окаже влияние върху начина, по който купувачите избират продуктите, които да поставят в своята потребителска кошница.

Продължават очакванията за запазване на нивата на разполагаемите доходи, както и усещането за покачване на цените и нарастване на разходите.

Двигател на промяната при отделните продуктови категории е преминаването към по-евтини марки в категории или ограничаването им. Това наблюдаваме при всеки пети потребител на кисело мляко, при всеки трети на кашкавал и при всеки четвърти консуматор на сирене.

Потребителите на кисело мляко са станали по-внимателни за какво харчат парите си и търсят възможност да спестяват пари.

Впечатление прави, че 2/3 от потребители са реализирали промяна в поведението си при пазаруване – било в посока на промяна на купуваните разновидности на опаковки или в посока на търсене на промоционалната цена.

В категорията „мляко и млечни продукти“ за 2022 г. (януари-август 2022 г., източник - ГАРБ) най-рекламирано е прясното мляко, следвано от киселото мляко и сиренето. С най-много инвестиции е била марката „Активия“ на „Данон“, следвана от „Президент“ (сирене и топено сирене), My Day и „Верея“. В тези данни не са включени ТВ реклами на веригите супермаркети и хипермаркети, които съдържат мляко или млечни продукти. Гросните инвестиции са сумите за реклама изчислени по ценовите листи на телевизиите, преди отстъпки и бонуси, без ДДС.

 

 

 

 

***

Представената информация за разглежданите категории е малка част от данните, които AB Brand Tracking регистрира и тенденциите, които проследява.

Днес информацията за пазара е по-важна от всякога. Вашите въпроси относно AB Brand Tracking или някоя категория, която ви интересува, можете зададете на екипа на BluePoint или на медиа агенция „Аргент“.