Списанието

Изберете рубрика:

 

Най-много компании в класацията от „Храни“ са представители на браншовете „Производство на месо и месни продукти“

Брой 10, октомври 2023

Дата: 03.11.2023 Коментари: 0
Снимки (1)
Най-много компании в класацията от „Храни“ са представители на  браншовете „Производство на месо и месни продукти“

Материалът е откъс от класацията ТОП 300 FMCG КОМПАНИИ В БЪЛГАРИЯ 2022 ГОДИНА. Целта на класацията да представи водещите производители, търговци на дребно и дистрибутори/търговци на едро в България, предлагащи основни бързооборотни стоки. Данните за приходите от продажби (класацията е базирана на финансовите данни от календарна 2021 година), са извлечени от индивидуалните финансово-счетоводни отчети на компаниите, налични в различни източници като Търговски регистър към Агенция по вписванията, бизнес платформи и бази данни на доставчици на бизнес информация.

 
В стойност производителите на храни заемат по-малък дял от този в брой или общо 68% (ръст от 2пп в сравнение с 2020 година), докато производителите на напитки са с 23% дял в оборота и запазват дела от миналата година, а производителите на козметични, перилни, почистващи и други продукти за дома са с дял от 9% при 11% през пандемичната 2020.  
 
ХРАНИ
 
Най-много компании в класацията от „Храни“ са представители на  браншовете „Производство на месо и месни продукти“ (29%), „Производство на мляко и млечни продукти“ (23% при 18% в предишната класация), „Производство на шоколадови и захарни изделия“ (11% при 9% през изминалата година). ТОП три представени бранша имат близо 59% дял в общите нетни приходи от продажби на продукция в сектор „Храни“ при 57% дял година по-рано.
 
Водещите компании в сектора са БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ АД, ПИЛКО ЕООД и производителят на месо и месни продукти МЕСОКОМБИНАТ ЛОВЕЧ АД.
 
 

.

ПАСПОРТ НА ПРОУЧВАНЕТО: Количествено онлайн изследване с обем на извадката n=500 ефективни контакта. Обхват - градско население, потребители на възраст 18-65 години.

Проучването е осъществено от агенция за маркетингови изследвания и консултации BluePoint - www.bluepoint.bg в периода  януари – февруари 2023 година.