Списанието

Изберете рубрика:

 

Най-предпочитани са кексчетата с шоколадов вкус

Брой 5, май 2022

Дата: 27.05.2022 Коментари: 0
Снимки (1)
Най-предпочитани са кексчетата с шоколадов вкус

Бързооборотните стоки възстановяват растежа си в обем и в стойност през втората половина на 2021 година, след стабилизация на потреблението, показват данните на „NielsenIQ България“, представени на Category Retail Forum, който се проведе в началото на март тази година.

 

 

Десертите заемат 13% от бързооборотните стоки. Водещо място сред тях имат категориите „Бисквити“ и „Вафли“, като потреблението им остава стабилно и през 2021 година с нисък ръст в стойност.

Вафлите, сухите пасти и бисквитите заемат 7% общ дял в стойност на продажбите в категорията „Храни и напитки“ и се разпределят по следния начин – вафли (тунквани и нетунквани общо) – 3,1%, бисквити – 3,0% и сухи пасти – 0,9%.

Категория „Сухи пасти“ расте в основните показатели, най-значимо в брой с преориентация на потребителя към най-малките опаковки. Покритите сухи пасти доминират в категорията и са основен двигател на ръста. Водещ пълнеж е какаовият, следван от млечен крем и фъстъчен вкус. Разширява се присъствието на продукти ориентирани към потребителска група деца.

Сухи пасти отчитат повече продажби в брой и по-малко единично тегло на артикул за 2021 година (Пазар Тотал България без Хорека и петролни канали). За МАТ период 2021 vs. 2020 се наблюдава ръст в стойност от +7,2%, докато за предишния отчетен период 2020 vs. 2019 ръстът е бил +7,1%. В обем се наблюдава спад от 1,0 п.п. за периода 2021 vs. 2020, когато е бил +3,4%, а за предишния отчетен период (2020 vs. 2019 година) е +4,4%. При продажбите в бройки тенденцията е положителна с +7,9% за 2021 vs. 2020, сравнено с +6,3% за 2020 vs. 2019 година.

По-високи нива на продажбите и повече пикове през 2021 година в категорията „Сухи пасти“, отчитат от „NielsenIQ България“. Ръстът на продажбите в брой е +8% за МАТ периода 2021/2020 година.

Покритите сухи пасти доминират в категорията и са двигател на ръста на продажбите. Покритите сухи пасти заемат 93% от продажбите в категорията за 2021 година, а непокритите едва 7%. Приносът за развитието на категорията имат покритите сухи пасти, който е + 6%.

Какаовите сухи пасти са любимият вкус на потребителите. Топ три пълнежа са „какао“, „фъстъчен крем“ и „млечен крем“, ръстът в стойност, който се отчита при тях за периода 2021/2020 година е – 34% при какао, 11% при фъстъчен крем и 7% при млечен крем.

Общият брой на производителите на продукти от категорията „Сухи пасти“ е 80, а топ три производители за 2021 година държат – първият 21%, вторият 16% и третият 10% дял от пазара.

Що се отнася до големината на опаковката, делът на опаковките до 50 г расте с разширяване на брандовото присъствие в сегмента. Най-голям ръст в стойност се регистрира при опаковките 101-200 грама от 32%. Забелязва  се и пенетрация към специфична група потребители – децата.

За 2020 година опаковките от 51-100 грама са заемали най-голям дял от продажбите от 39%, следват опаковките до 50 грама от 32%, 25% за опаковките над 200 грама и 5% дял за продуктите с опаковки от 101 до 200 грама. По отношение на отчетените данни за 2021 година, продуктите с грамаж до 50 г отбелязват ръст от 1,0% (33%), опаковките от 51-100 грама отново заемат най-голям дял от продажбите от 39%, спад се регистрира при опаковките над 200 грама с 3,0 п.п. (22%), а опаковките от 101 до 200 грама са с 6% дял от продажбите за този период.

Единичните опаковки сухи пасти растат както в стойност, така и в обем, респективно +5% и +8% 2021 спрямо 2020 година. Мултипаковете сухи пасти спадат в обем -2%, но растат  в стойност +5%

Категория „Кексчета“

Категория кексчета расте с 16% в обем и 18% в стойност 2021 г. спрямо 2020 г.*

Двата основни сегмента: непокрити – растат с 15% в обем и 16% в стойност, покрити -  растат с 24% в обем и 27% в стойност.

Делът на непокритите кексчета остава доминантен 82%, въпреки че през 2021 спада спрямо 2020 година. Делът на покритите кексчета расте до 18%.

От гледна точка на единично тегло с най-голям дял в кексчетата са до 50 г, около 75% от общо кексчета и растат 8% в обем и 10% в стойност. Кексчетата от 51 до 100 г също нарастват с 28% в обем и 31% в стойност. Кексчетата, които са между 100-200 г, нарастват до 4% като дял и растат трицифрено и в стойност, и в обем.

Най-предпочитани са кексчетата с шоколадов вкус. Растат 23% в обем и 24% в стойност. Следвани са от кексчетата с млечен вкус, какао, вкус боровинка и ванилия.

Единично опакованите кексчета са почти двойно по-големи в обем от мултипаковете и растат с 10% в обем и 12% в стойност. Мултипаковете растат с по-бърз темп – 29% в обем и 27% в стойност, показва данните на „NielsenIQ България“.

 

*Данните са за 2021 г. спрямо 2020 година