Списанието

Изберете рубрика:

 

Очакванията са за увеличаване на търсенето на обогатени напитки

Брой 6, юни 2024

Дата: 01.07.2024 Коментари: 0
Снимки (1)
Очакванията са за увеличаване на търсенето на обогатени напитки

Глобалният пазар на витаминни напитки се очаква да достигне 10,06 милиарда щ.д. до 2030 година при ръст на годишна база с около 7,58% за периода от 2022 до 2030 година. Нарастващото търсене на освежаващи напитки, съдържащи жизненоважни съставки като аминокиселини, витамини, минерали, както и протеини стимулира разширяването на пазара на тези продукти.

Водите и напитките, които са обогатени с витамини и минерали са разработени, за да допринасят за здравето на организма.  Те също така помагат за поддържане на нивото на pH на тялото. Тези продукти са с основна съставка вода, обогатена с полезни вещества и притежаваща свойства, различни от обикновената питейна вода. Изискванията са този вид продукти да съдържат на етикета ясно описание на начина на производство, спецификите на напитката и водата, потвърждение от трета страна на базата на научни становища, свързани с функциите на продукта. На тях трябва да се отбелязва също така, че имат ниско или никакво съдържание на калории, което ги прави алтернатива на газираните и сладките напитки. А допълнителните компоненти, които се съдържат в продукта, осигуряват минерали и витамини, които спомагат за ревитализиране на тялото.

Нараства търсенето на ароматизирани обогатени води

Нарастващото търсене на освежаващи безалкохолни напитки от страна на потребителите, за сметка на алкохолните, е движещият фактор за растежа на пазара. Също така, промяната в навиците на консумация на храни и напитки и търсенето на алтернативи с ниско съдържание на захар или алтернативи на газираните напитки, се очаква да стимулират развитието на световния пазар. Повишената популация на хора, страдащи от затлъстяване допълнително увеличава риска от наличие на различни други  заболявания, като проблеми с черния дроб, диабет, сърдечни заболявания и други. Ето защо, хората със затлъстяване е необходимо постоянно да проверяват приема на калории, съдържащи се в храните и напитките. Стабилното развитие на дистрибуцията на дребно и напредъкът в технологиите за опаковане и бутилиране ще допринесат за развитието на пазара.

Наличието на евтини напитки забавя растежа

Високата цена на обогатените води и напитки е ограничаващият фактор на пазара. Някои кампании на правителствени и неправителствени организации, които апелират за ограничаване на производството на ароматизирани, неестествени и обогатени води, също  възпрепятстват растежа на пазара. Прогнозите са, че увеличението в цената на PET бутилките, използвани за опаковане на продуктите, съчетано с нарастващата покупателна способност на потребителите, биха могли да доведат до недостатъчен напредък.

Възможности: нарастващ интерес към здравословните продукти

Възможностите за развитие на пазара са свързани с най-новите лансирания на висококачествени продукти, които чрез предоставяне на претенции на етикета ще създадат алтернативи за растеж. Бързата урбанизация и увеличението в разполагаемия доход на домакинствата също спомагат за стимулиране на развитието. Ръстът в консумацията на обогатени води от потребителите, които обръщат внимание на здравето си и на ползите от тези продукти, като стимулиране на имунната система, подобряване на психичното здраве и подобряване на хидратацията и метаболизма, също  движат растежа. Нещо повече, поради непрекъснато нарастващата осведоменост по отношение на опасностите за здравето от подсладените или газирани напитки и замърсената чешмяна вода, порасналото вече поколение на милениълите започва все по-често да консумира тези продукти. През прогнозния период фокусът върху търсенето на уникални вкусове, предлагането на подобрено съдържание и използването на иновации в съставките, ще допринесе за положителен тренд на пазара.

Сегментиране

Глобалният позор на обогатени води е сегментиран въз основа на тип продукт, опаковка, канал за разпространение и регион.

По типове напитките са разделени на такива със съдържание на протеини, витамини и други полезни съставки. Сегментът на витамините беше лидер на пазара с пазарен дял от 41,21% през 2021 година заради скока в търсенето на хранително и функционално обогатени продукти.

Продуктовият сегмент е разделен на неароматизирана обогатена вода и ароматизирана обогатена вода. Поради нарастващата ориентация на клиентите към здравословен начин на живот, през 2021 година сегментът на ароматизираната обогатена вода беше лидер на пазара с пазарен дял от 55,29%.

Сегментът на опаковките е разделен на кутии, РЕТ бутилки и други. Сегментът на РЕТ бутилките бе лидер на пазара с пазарен дял от 40,26% през 2021 година поради техните предимства, свързани с по-добрата издръжливост, минималните повреди и лесно транспортиране.

Сегментът на дистрибуционните канали е разделен на магазини, онлайн канали за продажба, специализирани магазини и супермаркети/хипермаркети. Сегментът на супермаркетите/хипермаркетите бе водещ на пазара с пазарен дял от 22,27% през 2021 година, защото предлага широката гама от потребителски стоки и продукти, съчетано с удобството при пазаруване и големите отстъпки. Според прогнозите до 2030 г. каналът за онлайн продажби вероятно ще доминира на пазара поради нарастващото навлизане на интернет и бързо увеличаващият се брой на интернет потребителите.

Сегментация по пазари

Регионът на Северна Америка се очертава като най-големия пазар на обогатени и витаминни води/напитки с 49,39% дял от пазарните приходи през 2021 година.

Очаква се нарастващата популярност на обогатените води сред работещите хора, а също така и сред потребителите, които са представители на поколението милениали, да допринесе за ръст в пазара на тези продукти. Забелязва се и тенденция за увеличено използване на витамини в съдържанието на здравословните  и безалкохолните напитки, което също помага за стимулиране на растежа на пазара. Инвестициите на компаниите, свързани с намаляване на бутилките за еднократна употреба и увеличаване на подобренията в технологиите за опаковане, както и наличието на все повече модерни разработки в индустриите за производство на витамини помагат за стимулиране на растежа на пазара.

През прогнозния период Азиатско-Тихоокеанският регион ще отбележи най-висок ръст поради непрекъснато нарастващата осведоменост сред клиентите относно предимствата на обогатените води/напитки. Увеличеният интерес към специалните предложения при предлаганите продукти също стимулира растежа на пазара в този регион. Важността на здравето и уелнеса, осъзнати в много страни, включително и Индонезия, Индия, Китай и Малайзия, допринасят за положителния тренд.

За да бъдат конкурентоспособни ключовите играчи в индустрията се концентрират върху прилагането на стратегии като въвеждането на нови технологии, продуктови иновации, сливания и придобивания, съвместни предприятия, съюзи и партньорства.

Източник: https://www.thebrainyinsights.com/