Списанието

Изберете рубрика:

 

Пазарът на сирене нараства в стойност с 8,7%, а на кашкавал със 7,5%

Брой 10, октомври 2021

Дата: 05.11.2021 Коментари: 0
Снимки (1)
Пазарът на сирене нараства в стойност с 8,7%, а на кашкавал със 7,5%

Сиренето и кашкавалът са традиционни продукти за българския кулинарен вкус и могат да се намерят в почти всеки хладилник у нас. С 8.7% нараства пазарът на сирене в стойност за МАТ ноември 2020 - МАТ ноември 2019г.,става ясно от потребителския панел на GFK България, който проследява покупките на бързооборотни стоки през 2500 домакинства.

Повишаването на цената на килограм играе сериозна роля за този ръст. Пазарът на кашкавал пък отчита 7,5% ръст за същия период. Общо за млечните продукти нарастването в стойност е 8,1%.  Според GFK фактор за ръста при бялото сирене не е само по-високата средна цена, но и повечето купувачи и по-голямото количество на единично пазаруване. Кашкавалът расте в стойност между двата периода благодарение на по-високата средна цена. За разлика от общо категория Млечни, тази категория успява да привлече купувачи и да стимулира по-чести покупки, но средната цена си остава решаваща за развитието през 2020 г.

Явно не са били толкова търсени промоциите при закупуването на продукти от категорията през периода, тъй като промоционалните покупки на млечни продукти са с по-нисък дял в стойност през 2020 г. спрямо 2019 г. Спадът е със сходни темпове при всички категории, които влизат в Млечни – бяло сирене, кашкавал, кисело мляко.

Бялото сирене следва представянето на цялата кошница млечни продукти и също регистрира по-малък дял на промоциите. Те са паднали с 0,6-процентни пункта през МАТ ноември 2020 спрямо МАТ ноември 2019, а общо за категорията спадът е 0.9-процентни пункта.

През 2020 се забелязва намаление на промоционални покупки и за кашкавала и то дори по-голямо от при сиренето. За кашкавал спадът е с 1.1-процентни пункта. ( от 26% на 25 на сто).

Ръст на собствените марки като дял от покупките е 1,4-процентни пункта-, от 6% на 8 на сто за общата категория Млечни, a за Бяло сирене e малко по-голям – 1,7-процентни пункта (от 4% на 6 на сто) през 2020 г. Това развитие е свързано с представянето на каналите на модерната търговия.

Почти всички типове търговски обекти привличат повече средства за Бяло сирене спрямо 2019 г. Изключение правят само Открити пазари, при които се наблюдава спад от 17,9%.  Онлайн каналът е най-динамичен като неговата стойност се увеличава 1.5 пъти. Дискаунтъри и Кеш&Кери растат значимо. При първите процентът е 68,7, а при вторите 52,7 на сто.  На първо място по отношение на дял в стойност са Малките хранителни магазини с 22%, при които увеличението през последния МАТ е от 6,9%. Супермаркетите остават втори по отношение на дела в стойност с 21%ръст през МАТ ноември 2020 от 2,2%.

Увеличение на средствата привлечени чрез собствени марки изпреварва ръста на общо-привлечените средства от категорията Кашкавал. И за Млечни продукти общо, и за Кашкавал то е с 1,4-процентни пункта, като общо за категорията ръстът е от 6 на сто на 8%, а само за кашкавала от 8% на 9 на сто.

С изключение на специализираните магазини и пазарите, останалите канали привличат повече средства от категорията Кашкавал. Онлайн каналът бележи драматичен ръст на привлечените средства спрямо 2019 г., но остава каналът с най-малък дял в стойност. Най-слаб е ръстът за минимаркетите – само 2,1%. Като цяло делът им в стойност е 17% през МАТ ноември 2020. Супермаркетите остават най-предпочитания канал за закупуване на категорията с 24% дял и покачване през последната година от 6,3%.

Данните на GFK показват още, че домакинствата пазаруват Млечни продукти по-рядко за МАТ ноември 2020, но увеличават количеството закупено на единично пазаруване. Пенетрацията е 99,2% и е стабилна спрямо ноември 2019 г. За периода са извършени 53,5 покупки, което е по-ниско спрямо ноември 2019 г., но количеството на закупените стоки бележи ръст. То 1,1 кг. на единично пазаруване.

Само за сиренето пък пенетрацията е 91,1%. При категорията Бяло сирене 18,2 покупки са извършени за периода на домакинство, а количеството на покупка е 0,8 кг. Положението при кашкавала пък е съвсем обратното. Честотата на покупките бележи ръст спрямо МАТ ноември 2019 г. Тя е 12,5 за домакинство, а количеството на покупка бележи спад. То пък е 0,5 кг на единично пазаруване.