Списанието

Изберете рубрика:

 

Промоцията е водеща в избора на кашкавал

Брой 11, ноември 2022

Дата: 02.12.2022 Коментари: 0
Снимки (1)
Промоцията е водеща в избора на кашкавал

Повишаването на цените повлия повечето категории в една или друга степен, като при някои това доведе до спад на закупуването им, при други пък се промениха предпочитанията на потребителите. Кашкавалът е традиционен български продукт, който се купува от множество домакинства. Как обаче се развива категорията през тази година и по какъв начин ѝ повлиява инфлацията?

Според данни на GfK България кашкавал се  купува от 89% от домакинствата в периода МАТ Септември 2022 (от октомври 2021 до септември 2022).

Забелязва се спад от 0,5 процентни пункта в броят на купуващи домакинства, спрямо същия период от миналата година.

Закупеното количество кашкавал се увеличава много малко – с 0,36%. Ръстът в похарчените средства пък е от 22%. Делът на промоционалните покупки се увеличава значително. Расте също и делът на непромоционалните, но не в толкова голяма степен. Промоциите са основният двигател за покупка на категорията. Това се наблюдава и в други категории, които агенцията следи. Също така тази тенденция  е несамо в България, но и в страните от Централна и Източна Европа, където нивата на инфлация също са много високи. Изборът на марка се води предимно от промоционалните активности, според резултатите от данните на GfK, като те наблюдават тенденцията, че промоционалната цена вече се приема по-скоро като регулярна от потребителите. 

Честота на покупка се запазва – средно 13 пъти са закупили потребителите продукт от категорията Кашкавал за последния анализиран период (МАТ Септември 2022). 

По-често се купуват брандирани продукти и дори се забелязва лек спад в честота на покупка на собствени марки. Това вероятно се дължи на стремежа на потребителите да купуват продукти на промоция.

Средното закупено количество на домакинство е 6,7 кг за целия период. На единична покупка пък средното количество, което закупува едно домакинство за периода е 500 г.

Според отчетените от агенцията показатели категорията се развива добре, тъй като не се наблюдава спад в количеството покупка, съпоставено с много други категории, при които също има голяма промяна в стойността на продуктите и съответно сериозен спад в закупеното количество.

Увеличението на средните цени за кг за периода е с 22%. Цената на брандираните продукти се увеличава доста повече от тази на продуктите от собствени марки.