Списанието

Изберете рубрика:

 

Ръст на продажбите в стойност при кашкавала и сиренето

Брой 11, ноември 2023

Дата: 04.12.2023 Коментари: 0
Снимки (1)
Ръст на продажбите в стойност при кашкавала и сиренето

Сирене

През последния МАТ период (октомври 2021 - септември 2022 vs октомври 2022 - септември 2023 година) общо категория „Сирене“ отбелязва спад в продажбите си в обем от 7,1%, а в стойност ръст от 16,8% според данните на „NIQ България“.  С най-голяма важност за категорията са продуктите  с продуктова база „краве мляко“, заемащи над 88% от общите продажби в обем и през последната година. Останалите продукти на база козе и овче мляко остават относително стабилни,  генерирайки 1% и 2% от продажбите в обем.

 

Продажбите по региони

Водещият регион за категория „Сирене“ по продажби в обем е Тракия (36,7%), следван от Странджа & Добруджа (34,6%), София (15,6%) и Мизия (13,1%) за споменатия период през 2023. Всички региони обаче отчитат спад в обем като най-сериозен от 11,6% е регистриран в София и най-малък в Мизия от 1,4% спрямо МАТ септември 2022.

Канали

С най-голяма важност за категорията „Сирене“ са хранителните обекти над 100 кв.м., които  генерират 58,2% от общите продажби в обем и 62,5% от тези в стойност за МАТ периода септември 2023. Важността на тези обекти се води от организираните хранителни магазини над 100 кв.м., част от които са хипер и супермаркетите над 300 кв.м. (37% обем).

Хранителните обекти под 100 кв.м. заемат 41,8% от общите продажби в обем и 37,5% от тези в стойност. Водещите при тях са търговските обекти под 40 кв. м. (20,7%), следвани от неорганизираните обекти между 40 и 100 кв. м. (18,5%).

Най-голям спад в продажбите в обем е регистриран при организираните търговски обекти между 40 и 100 кв.м., който е от 23%, а неорганизираните над 100 кв.м, както и тези между 40 и 100 кв.м. растат с 4%.

 

Изменение в цените

През последния МАТ период категорията „Сирене“ бележи значителни ръстове в ценовите нива, като за общия български пазар цената на килограм расте с 26%.

Развитие на основните опаковки

Най-значителните продажби в обем на категорията „Сирене“, се регистрират от сегмента опаковано във фолио (56,1%) и вакуумирано сирене (30,9%), следвани от опаковка в кутия, чиято важност през последната година нараства на 4,7%. Опаковката тип „кутия“ бележи и най-значителни ръстове в абсолютни стойности по продажби в обем, отбелязвайки ръст от 9,1% за МАТ 2023 септември спрямо МАТ 2022 септември. С най-голяма важност измежду опаковките са тези с грамаж 1 кг, следвани от тези с 400 г, и над 1кг, които реализират 75,8%, 6,2% и 5,2% съответно от общите продажби в обем за категорията през последния МАТ период.

Топ 5 производители, подредени по азбучен ред, са: „Би Си Си Хандел“, „Димитър Маджаров 2“, „Интерес 2000", „Милки груп Био“ и „Хранинвест“.

 

 

Кашкавал

За същия период общо категория „Кашкавал“ отбелязва ръст в продажбите си в обем от 0,8%, а в стойност ръст от 20,4%. Категорията е водена от кашкавал от краве мляко, което запазва стабилна позиция, заемайки 97,8% от общите продажби в обем за МАТ септември 2023. Делът на продажбите в обем на кашкавал от овче мляко спада с 0,1% и генерира 1,3% от общите продажби за категорията през съответните МАТ периоди, въпреки че самият сегмент е нишов и пада в обем с 7,9%.

Продажбите по региони

Няма промени във важността на регионите, като по продажби в обем и се нареждат както следва: София (34,2%), Тракия (29,3%), Странджа & Добруджа (26,5%) и Мизия (9,9%). Въпреки на фона на общо падащите продажби в обеми за категорията, Мизия расте с 10% в обем и с 29,8% в стойност през МАТ 2023 септември спрямо предходната година.

Канали

С най-голяма важност за категорията „Кашкавал“ са хранителните обекти над 100 кв.м., като те генерират 86,8% от общите продажби в обем и 85,6% от тези в стойност за МАТ периода септември 2023. Важността на тези обекти се води от организираните хранителни магазини над 100 кв.м., част от които са хипер и супермаркетите над 300 кв.м. (71,2% обем).

Хранителните обекти под 100 кв.м. заемат 13,2% от общите продажби в обем и 14,4% от тези в стойност. Водещите при тях са неорганизираните търговски обекти между 40 и 100 кв.м., следвани от малките и средни обекти под 40 кв.м. Най-голям спад в продажбите в обем е регистриран при организираните хранителни обекти между 40 и 100 кв.м., който е от 16%, а неорганизираните търговски обекти над 100 кв.м. растат с 7%.

Изменение в цените

През последния МАТ период категорията бележи значителни ръстове в ценовите нива, като за общия български пазар цената на килограм расте с 19%.

Развитие на основните опаковки

Предпочитаната опаковка за кашкавал остава вакуумирания кашкавал (99,6%) за МАТ 2023 септември. С най-голяма важност измежду опаковките са тези с грамаж 400 г, следвани от тези с 201-399 г и 501-799 г, които реализират 45,6%, 15% и 10,8% съответно от общите продажби в обем за категорията през споменатия период. Бърз темп на растеж при опаковките се забелязва при 800 г, които регистрират нарастваща важност от общите продажби в обем от 3,6% през МАТ септември 2022 на 9,7% през МАТ септември 2023.

Топ 5 производители, подредени по азбучен ред, са: „Димитър Маджаров 2“, „Лъки 2003“, „Милки груп Био“, „Минчеви“ и „Полидей-2".

 

 

Общо за двете категории

Най-голямо увеличение на цените е регистрирано в Софийски регион, както и значителен ръст на цените в супер и хипермаркетите над 300 кв.м за двете категории.

Органичните продукти и за двете категории заемат незначителен дял от общия за продажби в обем– 0,2% за кашкавал и 01,% за сирене през МАТ септември 2023. Формулите „Light“ също са с минимални продажби от общите продажби в обем, заемайки 0,5% за кашкавал и 0,3% за сирене съответно. За кашкавал регистрираните стойности означават спад в продажбите в обем от 18,8% спрямо МАТ септември 2022 г.

Според данните на „NIQ България“ сиренето и кашкавалът, произведени, в България остават с мажоритарен дял от продажбите в обем (97,4% и 98,3% съответно) с минимално вносни продукти, реализирани като продажби в обем от 2,6% и 1,7% през МАТ септември 2023. В сравнение през МАТ септември 2022, вносните продукти, попадащи в категория „кашкавал“, растат с 8,5% като продажби в обем, а тези, попадащи в категория „сирене“, спадат с 17%.