Списанието

Изберете рубрика:

 

Харчат се с 14% повече за храна за домашни любимци през 2023 г.

Брой 8, август 2023

Дата: 04.09.2023 Коментари: 0
Снимки (1)
Харчат се с 14% повече за храна за домашни любимци през 2023 г.

Цялата категория Храни за домашни любимци  регистрира спад в закупените количества за първото полугодие на 2023 година спрямо първите 6 месеца на 2022 г., което се забелязва в голяма част от категориите в сектора на бързооборотните стоки.

По отношение на разделението кучешка и котешка храна – 41% от закупените количества са за храна на котки, а 59% – за кучешка.

Цялата категория е със спад от 2% в закупените количества за периода, сочат данни от Потребителски панел на GfK. 

Основният канал за покупка на храни за домашни любимци са специализираните магазини, обект, в който се отбелязва ръст. На второ място са хипермаркетите, а на трето място са супермаркетите. 

Въпреки лекия спад в закупените количества, се харчат с 14% повече за покупката на тези храни, което е повлияно от 17% ръст на цената за килограм. Средната цена пък се повишава от 4 лева и 20 стотинки на 4 лева и 90 стотинки за първите шест месеца на 2023 г. Цената на опаковката спада с 12%, което вероятно се дължи на намаляване на количеството храна в единична опаковка.

Цялата категория губи малко купувачи, като се купува от 37% от домакинствата в страната. Обемите също спадат за цялата категория.

Честотата на покупка в специализираните магазини се е повишила с 41%, като при тези тях средната цена се е повишила с 5%. Въпреките това, храната за домашни любимци е с 16% по-евтина на опаковка спрямо година по-рано. 

Котешката храна регистрира 15% ръст в покупките в количества, като основният за нея канал са специализираните магазини, след това са супермаркетите, следвани от хипермаркетите.

35% от потребителите харчат повече за тези храни, а цената на килограм се е увеличила с 18%: от 5 лева и 60 стотинки до 6 лева и 60 стотинки. В специализираните магазини цената се е повишила само с 5%.

Средната цена на опаковка спада от 2 лева и 72 стотинки на 2 лева и 70 стотинки. Това вероятно се дължи на по-малък обем в опаковката. 

Котешката храна успява да запази стабилна база от купувачи, които пазаруват с 15% по-често в тази категория спрямо миналата година. Специализираните магазини стимулират с 42% ръст в честотата на покупка.

Кучешката храна регистрира 12% спад в закупените количества от страна на домакинствата. Средната цена се увеличава с 8%, но това не компенсира спада в количествата. Като цяло кучешката храна е с 4% по-малко привлечени средства от домакинствата.

Най-важните канали за храната за кучета са специализираните магазини и хипермаркетите. Средната цена на опаковка намалява с 15%: от 7 лева и 50 стотинки до 6 лева и 40 стотинки. Категорията губи купувачи и се купува от 22% от домакинствата в страната. Тези домакинства купуват по-често за 2023 година спрямо 2022 година.