Списанието

Изберете рубрика:

 

Хранителните обекти над 100 кв.м – с най-голяма важност за продажбите на сладки бисквити

Брой 2, февруари 2023

Дата: 27.02.2023 Коментари: 0
Снимки (1)
Хранителните обекти над 100 кв.м – с най-голяма важност за продажбите на сладки бисквити

През последния МАТ период (януари- декември 2022 vs януари - декември 2021 година) общо категория „Бисквити“ отбелязва спад в обем от 4,2%, а в стойност регистрира ръст от 18,1%, показват данните на „NielsenIQ България“.

С най-голяма тежест за продажбите на бисквити е регион „Тракия“, които заема 34,9% от общите продажби в стойност на цял категория. И все пак се наблюдава, че през последната година неговата важност спада с почти 1%, за сметка на втория по важност регион „Странджа-Добруджа“, чиято важност е нараснала с 1,5% и заема 31,3% от общите продажби в стойност на категорията.

Най-голям ръст в цените от 0,36 ст. на опаковка се регистрира в област „Странджа-Добруджа“  , където се е увеличила и цената на килограм с 2,28 лв., следван от регион „София“ с регистриран ръст в цената на опаковка от 0,35 ст. и 2,33лв. на килограм.

Важността на търговските обекти

С най-голяма важност за продажбите на категорията „Сладки бисквити“ имат хранителните обекти над 100 кв. м,  като те генерират 56,8% от общите продажби на категорията в обем и 53,9% в стойност. Тяхната важност е водена най-вече от организираните търговски обекти над 100 кв. м, като те заемат 43,6% от общите продажби в стойност. Но въпреки това отбелязват спад при продажбите в обем с 10,3%, което определя и спадащата им важност за последния МАТ период. За сравнение за МАТ период декември- януари 2021 година важността в обем на тези търговски обекти е била 46,6%.

От друга страна неорганизираните търговски обекти над 100 кв. м отчитат значителни ръстове в обем и стойност - с 17,1% в обем и 42,8% в стойност, което води до нарастващата им важност за категорията през последната година. През МАТ период декември-януари 2021 г . тяхната важност за общите продажби в стойност е била  8,5%,  а през МАТ 2022 година достигат дял от 10,3%.

Хранителните обекти под 100 кв. м заемат 40,2% важност по продажби в стойност, като водещи са неорганизираните обекти между 40 и 100 кв. м, които заемат 17,5% от общите продажби в стойност. Към тази разбивка спадат и малките и средни обекти под 40 км. м, като те заемат 18,8% от общите продажби в стойност. При киоските и алкохолните обекти се забелязва спадаща важност за категорията, като през МАТ период 2021 година тяхната важност е била 5,9% по продажби в стойност, а през 2022 година е 5,6%.

Изменение в цените

Средното изменение на цената на опаковка в категорията „Бисквити“ е с около 0,34 ст., а на килограм с 2,20 лева. Това е над 20% ръст на цената на опаковка и на килограм, важаща за всички видове търговски обекти, отбелязват от агенцията за проучване на пазара.

В хранителните обекти под 100 кв. м се наблюдава ръст в цената на опаковка с 19%, а на килограм с 24%. При търговските обекти над 100 кв. м цената на опаковката расте с 24%, а на килограм с 23%. При киоските и алкохолните обекти се наблюдава ръст в цената на опаковка с 11% и с 16% на килограм .

Видовете бисквити

С най-голяма важност за категорията „Бисквити“ са непокритите бисквити, които заемат 63% от общите продажби в обем и 57% от общите продажби в стойност. Вторият по големина сегмент „Покрити бисквити“ регистрира най-голям спад от 9% на продажбите в обем и най-бавен темп на ръст в стойност от 16%, спрямо останалите сегменти. Спадовете в обем и по-бавният ръст в стойност определят и спадащата важност на сегмента от общите продажби на категорията в стойност, като при сравнение с двата МАТ периода се отчита, че тя е паднала на 38,7% за 2022 година от 39,4% за 2021 година.

Бисквитите „Асорти“ бележат положително развитие на продажбите в обем с ръст от 6%, което допринася за регистриране на ръст при продажбите в стойност, който е 22%. При всички подсегменти се забелязва нарастване на цените на продуктите, като най-голяма промяна отбелязват бисквитите „Асорти“ с ръст от 0,73 ст. за опаковка, а най-значителна промяна на цената за килограм от 2,90 лв. е регистриране при покритите бисквити.

Според типа десерта „Обикновените бисквити“ заемат най-голяма важност в продажбите с 53% в обем и 46% в стойност, като за последния МАТ период се наблюдава спад от 9% в обем, но ръстът на продажбите в стойност, който е 14%, остава стабилен.

Бисквитите тип „Сандвич“ са вторите по важност за категорията „Бисквити“, като те заемат 20% дял от общите продажби в обем и 21% в стойност.

Трети по важност са „Бисквити с пълнеж“, които заемат 9% дял от общите продажби на категорията в обем и 9% от продажбите в стойност. Интересно е да се отбележи, че те отбелязват ръст от 28% на продажбите в стойност за последния МАТ период.

Цената на цялата категория се движи нагоре, както на единична опаковка така и на килограм, а най-голям ръст се наблюдава при бисквитите тип „Сандвич“ с 0,38 ст. за опаковка и 2,40 за килограм.

Наблюдава се ръст в продажбите на диетични бисквити - в обем с 20% и 35% в стойност. Цените за опаковка растат повече при диетичните бисквити с 0,50 ст., а по-голям ръст в цените на килограм от 2,20 лв., се регистрира при недиетичните бисквити.

Предпочитаната опаковка

С най-голяма важност за категорията са опаковките от 176 до 200 грама, като делът им е 20% от общите продажби в стойност втори, а втори по важност са опаковките с грамаж от 126 грама до 150 грама, с 19% от общите продажби в стойност. Най-значителни ръстове в цената отчитат големите разфасовки, каквито са 501 до 550 грама и 601 до 650 грама.

Топ пет производители по продажби в стойност за последната година, подредени по азбучен ред, са: "ЗИВ" ЕООД, "КАРМЕЛА-2000" ООД, "Монделийз България" ООД, "ПОБЕДА" АД и "ПРЕСТИЖ-96" АД