Списанието

Изберете рубрика:

 

55,6% купуват препарати за измиване на съдове веднъж месечно и по-често

Брой 12, декември 2022

Дата: 22.12.2022 Коментари: 0
Снимки (1)
55,6% купуват препарати за измиване на съдове веднъж месечно и по-често

Днес все повече от всякога бизнеса има необходимост от навременна, регулярна и устойчива информация по отношение на промяната в пазара и потребителското поведение.В тази връзка вече трета година разработеният от Argent и BluePoint AB Brand Tracking* следи пулса на пазара в различни продуктови категории в т.ч. и препарати за измиване на съдове.

Данните, по-долу са представени на Category Retail Forum 2022 година, те са резултат от количествено проучване, използван е онлайн метод за събиране на данните, обемът на извадката е n=на 500 ефективни контакта, целевата група са потребители на възраст 18-65 години, разделени в две целеви групи (18-49 години и 25-54 години). Обхватът е национален, градско население, което е разпределено в три типа населени места – София, големи градове и малки градове с под 100 хил. жители.

Резултатите от проучването показват, че препарат за миене на съдове купуват веднъж месечно и по-често 55,6% от участниците в проучването. 33,5% купуват веднъж на два-три месеца, а веднъж на пет-шест месеца купуват 8,1%.

43,2% от участниците в проучването заявяват, че купуват препарат за почистване на тоалетна/баня веднъж на два-три месеца, 37% веднъж месечно и по-често, а 12% веднъж на пет-шест месеца. 4,2% купуват препарат за почистване на тоалетна/баня веднъж годишно.

Дезинфектантите, които увеличиха своята популярност откакто възникна пандемията от COVID-19, се закупуват веднъж месечно и по-често от 35,9% от участниците в проучването, 33,2% купуват дезинфектанти веднъж на два-три месеца, следвани от потребителите, които пазаруват дезинфектанти веднъж на пет-шест месеца – 14,6%. 4,7% се запасяват с дезинфектанти за почистване веднъж годишно, 6,4% по-рядко от веднъж годишно и учудващо 5,3% заявяват, че не купуват такива продукти.

Препарати за почистване на подове се купуват от най-често веднъж на два-три месеца от най-голям процент от участниците в проучването – 42,3%, следват тези, които закупуват препарат за под веднъж месечно и по-често, чиито процент е 32,9%,. 14,8% купуват препарат за под веднъж на пет-шест месеца, а 6,3% веднъж годишно.

Веднъж на два-три месеца е и най-интензивния период, през който се купуват препарати за почистване на стъкла – 39,7% от участниците в проучването заявяват, че се снабдяват с тези продукти на такъв интервал от време. 19,8% по-често пазаруват препарати за стъкла, т.е. веднъж месечно и по-често. 24,1% веднъж на пет-шест месеца, 10,2% само веднъж годишно се запасяват с такъв продукт, 4,1 по-рядко, а 2,1% очевидно ползват алтернативни методи за почистване на стъклата вкъщи, защото заявяват, че не купуват такива препарати.

Съвсем резонно препаратът за почистване на дърво води класацията като най-рядко купуван – 14,8 го купуват веднъж годишно, 12,2% по-рядко, а 12% заявяват, че въобще не употребяват такъв продукт. На другия полюс са 12,3% от участниците в проучването, които заявяват, че купуват препарат за дърво веднъж месечно и по-често, 25,6% веднъж на два-три месеца, а 23,2% веднъж на пет-шест месеца.

Най-често почистващи препарати се купуват от вериги хипермаркети (модерна търговия) – 58,6%, следват големите локални вериги с 13,6%, голям квартален магазин над 100 кв.м с 9,2%, 8,2% от дрогерии, малък квартален магазин / бакалия под 100 кв.м с 6,2%, магазин за вносна битова химия 1,9%, от онлайн магазин/сайт поръчват 0,9% от участниците в проучването, а 1,2% се снабдяват с препрати за почистване от „друго място“.

Измерването на лоялността в категорията „Препарати за измиване на съдове“ показва, че 42,7% са репертоарно лоялни потребители, т.е. тези, които купуват две-три марки, 37,9% са лоялните потребители, тези които купуват само една марка и 19,4% са нелоялните потребители, които купуват повече от три марки.

 

*Забележка: AB Brand Tracking е продукт, който предоставя актуална, устойчива и регулярна информация за пазара и промяната в потребителското поведение. В рамките на проекта се генерира информация относно ключови маркетингови показатели (известност, имидж, лоялност), потребителското поведениe при пазаруване (проникване на марките и замяна), както и медийното потребление на лицата. Събира се и информация и за рекламните кампании на съответните брандове, която дава възможност да се установява взаимовръзката и да се анализира взаимодействието между медийната комуникация и маркетинговите показатели.

Представената информация за разглежданите категории е малка част от данните, които AB Brand Tracking регистрира и тенденциите, които проследява.Днес информацията за пазара е по-важна от всякога. Вашите въпроси относно AB Brand Tracking или някоя категория, която ви интересува, можете зададете на екипа на BluePoint или на медиа агенция Аргент.