Списанието

Изберете рубрика:

 

Домакинствата харчат с 2.5% повече средства за почистващи препарати за дома през 2022 г.

Брой 2, февруари 2023

Дата: 27.02.2023 Коментари: 0
Снимки (1)
Домакинствата харчат с 2.5% повече средства за почистващи препарати за дома през 2022 г.

Продукти от кошница Почистващи препарати за дома се купуват от 79.3% от всички домакинства в страната. За период от една година, 2022 спрямо 2021, броят на купуващите домакинства нараства с по-малко от 1 процентни пункта. Това сочат данни на ГфК Потребителски панел за период FY(пълна година) 2021 г. и FY 2022г.

В условията на постоянно растящи цени на хранителни и нехранителни стоки за домакинството, Почистващи препарати бележат сравнително умерен ръст на средните цени от 6.5% (л/кг) спрямо 2021 г. Намаляващата покупателна способност на домакинствата, поради рекордните нива на инфлацията през 2022 г., провокира различни стратегии за справяне. Една от тях е фокусиране върху стоките от най-голяма необходимост и намаление на потреблението на определени категории. Почистващи препарати е категория, за която домакинствата намаляват покупките и през 2022 г. регистрираме 11% по-малко закупени обеми.

При разглеждане на тенденциите през 2022 г., трябва да се има предвид, че тази категория претърпя силно развитие по време на кризата Covid-19, когато домакинствата поставяха силен акцент върху почистването и дезинфекцията в дома за предпазване от заразяване. Постепенно през 2021 г. и по-засилено през 2022 г. купувачите започнаха да възстановяват предпандемичните навици на пазаруване и потребление.

Пазаруването на продукти от кошница Почистващи препарати за дома през 2022 г. става по-рядко и в по-малки количества на пазаруване спрямо предходната 2021 година.

Икономическата ситуация е едновременно повлияна от две тенденции: възстановяване на предпандемичните навици на пазаруване и от силните инфлационни процеси от средата 2021 г.

 

Тенденции в развитието на категориите в кошница Почистващи за дома

 

Обща тенденция за всички категории в кошницата, която ГфК Потребителски Панел регистрира е ръст на средната цена и спад в честотата на пазаруване. И двата индикатора се променят с двуцифрен темп на ръст или спад, което влияе върху представянето на категорията по отношение на закупения обем и привлечената стойност.

Единствените категории, които през 2022 г. увеличават закупените обеми спрямо 2021 г. са  Препарати на хлорна основа; Препарати за варовик и ръжда и Тоалетни блокове. Останалите категории намаляват закупените обеми като най-значими загуби в обеми се наблюдават за Препарати за полиране; Препарати за килими и мебели и Препарати за отпушване на канали.

Отделните категории в кошницата се развиват много различно от общият резултат на кошницата, който е от 2.5% ръст в стойност.

Тези с най-динамично положително развитие са Препарати на хлорна основа; Препарати за варовик и ръжда и Тоалетни блокове, които имат също и увеличение и на закупените обеми.

Препарати за варовик и ръжда и Препарати на хлорна основа освен ръст на обемите, имат и повече купувачи. Това са двете категории, които имат най-малко намаление в честотата на покупките. 

Спад на стойността е регистриран при Препарати за полиране и Препарати за почистване на тоалетни и в по-малка степен при Препарати за отпушване на канали и Препарати за общо почистване. При всяка от тези губещи категории има значимо намаление на честотата на пазаруване.

 

Водещи категории в кошница Почистващи за дома

 

Най-много купуващи домакинства имат категориите Препарати за общо почистване и Тоалетни блокове. Тези категории са купувани от около половината от домакинствата през 2022 г. и формират почти 60% от привлечените средства, което ги прави най-значими за кошница Почистващи препарати за дома.

При Препарати за общо почистване нарастват закупените количества от Дискаунтъри за сметка на намаляващи покупки в почти всички останали търговски канали. При другата голяма категория Тоалетни блокове е регистриран ръст на закупените обеми в големите търговски формати – Хипермаркети, Дискаунтъри и Супермаркети.

 

Кои сегменти са по-предпочитани за домакинствата в ситуация на растящи цени

Данните за цялата 2022 г. показват нарастващ брой домакинства, които купуват продукти, собствени марки на търговските вериги (PL). Почти 30% от домакинствата са купили поне веднъж такъв продукт през 2022 г. Дискаунтърите, в които основно се предлагат тези продукти, също увеличават значимостта си за покупки в категория Почистващи продукти за дома до 11% от закупените обеми.

Промоционалните покупки също са възможен отговор в ситуация на ръст на цените. През 2022 г. половината от домакинствата са купили продукт на промоция, което е с 6 процентни пункта повече спрямо 2021 г. Промоционалните покупки допринасят за 35% от похарчените средствата за категорията и за 29% от закупените обеми.

Като резултат от това развитие двата сегмента -  PL и Промоционалните продукти нарастват с много по-бързи темпове от цялата категория в стойност, съответно с 37% и 11% за една година. От друга страна продуктите с марка и на редовна цена са с по-малко привлечена стойност спрямо 2021 година.

По отношение на развитието в закупените обеми обаче, единствено PL сегментът е с ръст, докато брандираните продукти, продуктите на промоция и на редовна цена са с намаление на закупеното количество.  

Търговските канали, които могат да отговорят на това търсене се развиват положително с нарастване на купувачите на категорията – Хипермаркети и Дискаунтъри. Малки хранителни магазини и Минимаркети са с по-малко купувачи. Супермаркетите остават най-предпочитан канал с 37% пенетрация, но се развиват негативно като привлечена стойност от категорията.