Иновациите са основен двигател на продажбите на тоалетна хартия

Брой 9, септември 2015

Дата: 24.09.2015 Коментари: 0
Снимки (1)
Иновациите са основен двигател на продажбите на тоалетна хартия

Иновациите движат и ще продължават да развиват категория „Тоалетна хартия”. Това коментираха представители на производители и вносители на тоалетна хартия, кухненски рола и салфетки по време на септемврийската кръгла маса на сп. PROGRESSIVE на тема „Хартии”. Гостите на дискусията се съгласиха с данните, представени от Nielsen, че потребителите са преминали към по-скъпи и премиални продукти, търсейки качеството. Според представителите на бизнеса, за разлика от промоциите, именно иновациите са инструмента, който ще спаси и развият бранда и съответно ще раздвижи категорията.

Сред иновациите, които са били въведени през последната година, или предстои да бъдат представени на пазара, бяха споменати нова технология за навиване на ролката, която позволява в по-малка опаковка да се събират повече бройки. Така би могъл да се реши проблема с малкото рафтово пространство, с което разполагат търговските обекти.

Тенденция, която тепърва се очертава е уеднаквяването на опаковките на различните хартиени продукти, така че да се асоциират лесно с компанията производител. Все повече се увеличава и грамажа на ролката. Една от най-новите иновации пък е производството на хартия от стъбла на пшеница и царевица, за да се избегне изсичането на дървета за производство на целулоза. Големият брой иновации и непрекъснатото развитие на категорията бяха отразени и от агенцията за проучване на пазара Nielsen. Нейните данни категорично показаха, че пазарът на тоалетна хартия и кухненски рола расте.

 За пазара в подробности

Ръст в обем и стойност отчита на пазара на тоалетна хартия Nielsen през последната година. Увеличението в обем е 0,5%, а в стойност – 0,1% и се дължи най-вече на засилените продажби в края на 2014 г. Анализаторите отчитат спад на продажбите на тоалетна хартия в модерната търговия. За сметка на това, обектите от традиционната търговия се радват на повече продажби в категорията. През последния 12-месечен период (юли ’14 юни ‘15) супермаркетите (>300 кв. м.) генерират 38,4% от продажбите в стойност и 32,9% в обем. Важността им обаче пада спрямо предходния 12-месечен период (юли ’13 – юни‘14) – с 3,1-процентни пункта в стойност и с 3,4 пункта в обем. Ръстове се наблюдават в големите хранителни магазини с квадратура от 41 до 300 кв. м. От 30,5% през юли ’13 – юни ’14, важността им в стойност се увеличава на 32,8 на сто през юли ’14 – юни ‘15.

Делът им в бройки пък нараства от 33,1% на 35,5 на сто през настоящия разглеждат период. И малките хранителни магазини (0-40 кв. м.) се радват на увеличен поток клиенти, търсещи тоалетна хартия. Така през юли ’14 – юни ’15 техният дял в стойност е 22,9%, а в обем – 25,7 на сто. Магазините за битова химия и дрогериите също отчитат ръстове, но дяловете им в стойност и обем все още са малки, съответно 8,4% и 7,8 на сто.

Подробен анализ на ръстовете в отделните канали на традиционната търговия показва, че в магазините за битова химия и дрогериите се наблюдава 9,6% увеличение в бройки, 13,0% в бройки продадени рола и 13,4 на сто изменение в стойност. В супермаркетите пък понижението в бройки е -11,4%, в бройки рола -8,7 на сто, а в стойност -7,5%. Потребителските предпочитания към трипластовата тоалетна хартия й отреждат доминираща позиция на пазара – 81,5% дял в стойност и 73,5% в обем. Важността на сегмента расте спрямо предходния изследван период (юли ’13 – юни ‘14) – с 2,7 на сто в стойност и с 3,5% в обем. Четирипластовата хартия също расте, макар да притежава много малък дял от общите продажби – 8,4% в стойност и 8,9% в обем. Предпоставка за увеличените продажби на двете разновидности тоалетна хартия е и спада на единичната цена, показват данните на Nielsen.

При трипластовата цените падат с -1,0%, а при четирипластовата – с -6,8 на сто. Двупластовата тоалетна хартия продължава да губи позиции – продажбите й в стойност падат от 12,7% (през юли ’13 – юни ‘14) на 9,2% (през юли ’14 – юни ‘15) . В обем важността й се понижава от 20,1 на сто през предходния период на 15,0 на сто през настоящия. Абсолютен лидер на пазара са опаковките с 4 ролки тоалетна хартия. Тези разфасовка имат 67,1% важност в стойност и 76,9% в обем. С по-малък дял, но все пак втора по потребителски предпочитания е опаковката с 8 бройки рола. Тя притежава 16,1% дял в стойност и 6,7 на сто в обем. По отношение на вида, оказва се, че българският потребител не е отворен към експериментирането с цветна тоалетна хартия. Това се доказва и от данните на маркетинговата агенция, според които делът на цветната хартия в стойност е 21%, като през настоящия период той пада в 2-процентни пункта.

Разглеждайки наличието на цветна тоалетна хартия в различните търговски канали се вижда, че тя има съвсем символично присъствие в супермаркетите 6% в стойност, като има спад спрямо предходния период. По-голямо разнообразие на цветна хартия има в големите хранителни магазини (26%), малките магазини (39%) и дрогериите (19 на сто). Неароматизираната хартия държи 35-процентен дял в стойност от общите продажби на тоалетна хартия. Разбивка по отделни търговски канали показва, че с намаляването на квадратурата на обекта, в който се продава, хартията без аромат е по-търсена. По-конкретно, делът на неароматизираната хартия в супермаркетите е 25 на сто, в големите хранителни магазини – 38%, в дрогериите е 37%, а в малките хранителни магазини дори достига до 49 на сто. Резултатите в стойност през последния анализиран период (юли ’14 – юни ‘15) подреждат следните най-купувани марки на българския пазар – Emeka, Milde, Sanitex, Si Si, Zebra (марките са подредени по азбучен ред – бел. ред).

Кухненските ролки все по-стабилно навлизат на българския пазар. Това се доказва и от данните на Nielsen, според които категорията расте с 6,4% в обем и със 7,8% в стойност. И тук подобно на тоалетната хартия се наблюдава спад на каналите от модерната търговия. През последния анализиран период, продажбите в стойност в супермаркетите са 46% и отбелязват спад от 7,2-процентни пункта. Продажбите в обем са 40,2% и се понижават с 6,4 пункта. Расте важността на големите хранителни магазини (41 – 300 кв. м.) и те достигат 28,1% дял в стойност и 31,4 на сто в обем. Малките хранителни магазини също засилват позициите си със 17,8% в стойност и 20,3 на сто в обем. Най-малък дял държат битовите химии и дрогерии, но и при тях има ръст през последния период (юли ’14 – юни ‘15), достигайки 11,5% в стойност и 11,8 на сто в обем.

Макар двупластовите кухненски ролки да доминират на пазара, у потребителите се наблюдава растящ интерес към трипластовите. Данните на Nielsen показват, че важността на двупластовите е 57,3% в стойност, но пада с 2,8-процентни пункта спрямо предходната година. Делът им в обем пък е 63,2 на сто, но също пада – с 2,9 пункта. Трипластовите ролки се увеличават от 34,6% на 38,1 на сто в стойност и от 29,6% на 33,1 на сто в обем. През последния 12-месечен период, приключил през юни 2015 г. се наблюдава спад в единичната цена на различните видове ролки. При четирипластовете той е -6,8%, а при трипластовата е -3,7 на сто. Увеличение има единствено в цената на бройка на двупластовите кухненски ролки и тя е в размер на 1%.

Данните на маркетинговата агенция показват, че 83% от продаваните кухненски рола са по 2 броя в опаковка. През настоящия период активните продукти са 281 и са без изменение спрямо предходен период. Общо 40% от продадените кухненски рола са вносни. В топ 5 на най-продаваните марки за последните 12 месеца влизат по азбучен ред Belana, Emeka, Familia, Zebra и Zewa.

Спад при салфетките наблюдава Nielsen. Категорията се понижава с 2,5% в стойност и с 7 на сто в обем. Най-важният за продажбата на салфетки канал са големите хранителни магазини, които през последните 12 месеца се увеличават както в стойност, така и в обем, достигайки съответно 37,1% и 37,9 на сто. Следват супермаркетите с 32,2% дял в стойност и 31,1% дял в обем. Малките хранителни магазини (0-40 кв. м.) държат 24,9% от продажбите в стойност и 25,4 на сто от продажбите в обем. Расте важността на битовите химии и дрогериите,които през последния анализиран период имат 7,3-процентен дял в стойност и 6,3 на сто дял в обем. За разлика от тоалетната хартия и кухненските рола, където расте употребата на три- и четирипластовите продукти, то при салфетките траен лидер са еднопластовите, макар и с лек спад. През юли ’14 – юни ’15 те държат 83,7% в стойност и 89,2 на сто в обем. Двупластовите салфетки притежават 5,4-процентен дял в стойност и 3,1 на сто дял в обем. Трипластовите пък са с 7% дял в стойност и 3,9% дял в обем. Въпреки, че единичната им цена се е увеличила с 1%, търсенето им е нараснало и води до изменение от +39,5% в обем.

Най-търсени са салфетки в опаковка над 20 броя. Техният дял в стойност за последния период е 93,6%, а в обем – 98,9 на сто. Подредени по азбучен ред петте най-предпочитани марки от българските потребители изглеждат така: Belana, Lindy, Lovely, Si Siи Zebra.