Българинът пие вино основно по повод *

Дата: 20.11.2012 Коментари: 0
Снимки (1)
Снимка: sxc

Консумацията на вино се  асоциира от българския потребител изключително с важни житейски събития - обреди като сватби, погребения, кръщенета, като цяло предимно със символно натоварени празници. Това показва качествено и количествено изследване, направено от Ipsos специално по поръчка на списание Progressive, чиято цел беше да представи потребителските навици на консумиращите вино. Резултатите от него бяха изнесени по време на последната за тази година кръгла маса на тема „Алкохол”.

В изследването, компанията за пазарни проучвания е заложила два типа методи – количествени и качествени. Чрез качествените се улавят нагласите на хората за виното (как си го представят, с какво го асоциират), ценностите които ги ръководят при избора, с какво се съобразяват и емоциите които свързват с консумацията на вино, коментираха от Ipsos. Основната идея на количественото изследване пък е да се даде обща картина на състоянието на пазара – какво се случва на него, основни тенденции, навици на потребление. Проучването е направено сред 955 респонденти между 18 и 69 години, разделени според пол, възраст, регион.

Виното е на трето място по консумация след бирата и ракията. Най-чести консуматори на вино са хората на възраст между 50 и 59 години. Най-много вино се пие в градовете с население над 100 хил. души, показват резултатите от изследването. Най-верни почитатели на гроздовата напитка са хората с висок социален статус. Най-много от него консумират в Плевен, а най-малко в Благоевград. Там само 1 на всеки 4 човека пие вино веднъж месечно. В Благоевград и Плевен процентът на честите потребители е значително по-висок, докато в София и Русе процентът на редките потребители преобладава, споделят резултати от изследването си от Ipsos.  

Данните от проучването показват и че домашното вино е сериозен конкурент на пазара, тъй като 29% от запитаните отговарят, че пият само и единствено домашно вино, а 71% от хората казват, че пият и домашно и купено от магазин.

*Повече подробности от изследването очаквайте в декемврийския брой на списанието