Монделийз Интернешънъл отбелязва напредък спрямо ESG целите си

Дата: 25.05.2022 Коментари: 0
Снимки (1)
Монделийз Интернешънъл отбелязва напредък спрямо ESG целите си
 
Монделийз Интернешънъл публикува своя доклад Snacking Made Right за 2021 г. В него компанията представя напредъка си по отношение на краткосрочните и дългосрочните си цели в областта на екологичното, социално и корпоративно управление (ESG). Докладът потвърждава прогреса на Монделийз като устойчива компания в производството на продукти за похапване, основана на създаването на дългосрочна стойност както за бизнеса, така и за заинтересованите страни. Монделийз Интернешънъл продължава да се фокусира върху водещата си роля в областите, в които може да помогне за постигането на по-голямо положително въздействие. Част от тях включват подпомагане изграждането на устойчив сектор за производство на какао, редуциране на отпадъците от опаковки и намаляване на екологичния отпечатък.
 
Стратегията и целите на Монделийз Интернешънъл в областта на екологичното, социално и корпоративно управление са насочени към постигане на трайна и мащабна промяна. За постигането на това се прилагат иновативни и цялостни подходи, партньорства, водещи към трансформация на целия сектор и имплементиране на решения с измерими резултати. Екологичното, социално и корпоративно управление е от ключово значение за постигането на основната цел на Монделийз Интернешънъл - предоставянето на възможност на хората да похапват правилно, като предлага правилния продукт, в точния момент, произведен по един устойчив начин. Докладът Snacking Made Right за 2021 г. представя измерим напредък на компанията в ключови области. Сред тях са устойчивото снабдяване със съставки и подобряване на опаковките чрез създаване на собствени, подходящи за рециклиране, и премахване на нерециклируемите им материали. Компанията се фокусира и върху повече действия за подпомагане на борбата с изменението на климата, инициативи за насърчаване на развитието и иновациите и подкрепа за благосъстоянието на потребителите и общността.
 
„Устойчивото мислене отдавна е интегрирано в нашата стратегия за бизнес развитие. Продължаваме да създаваме добавена стойност и да следваме амбицията си за изграждане на по-устойчива компания и бизнес, която произвежда продукти за похапване“, отчита Дирк Ван де Пут, главен изпълнителен директор на Монделийз Интернешънъл. „Гордея се със сериозния напредък, който компанията постигна по отношение на амбициозните ни цели в областта на ESG. Те са неразделна част от дългосрочния ни успех и ни помагат да се справим с ключови проблеми, пред които е изправен целият свят."
 
Напредъкът по отношение на целите на компанията в областта на ESG през 2021 г. включва:
 
Устойчиви съставки
 
♦ Достигане до 209 954 регистрирани земеделски производители чрез програмата Cocoa Life (надхвърлена е целта за 2022 г. от 200 000)
♦ 75% от обема на какаото за шоколадовите продукти е добито чрез Cocoa Life (+7 процентни пункта от 2020 г. насам)
♦ 91% от количеството пшеница, необходимо за производството на бисквити в европейското бизнес звено, се отглеждат съгласно Harmony – програма за добив на пшеница от устойчиво земеделие (+15 процентни пункта от 2020 г. насам)
♦ 100% обем палмово масло, сертифицирано по RSPO (от 2014 г. насам), с 99% проследимост до фабриката и 87% наблюдавани гори
 
Климат и околна среда
 
♦ 21% намаление на емисиите на CO2 в обхвата 1 и 2 (базова стойност 2018 г.)
♦ 32% от общата електроенергия, използвана в собствените операции, е от възобновяеми източници (+9 процентни пункта от 2020 г.)
 
Опаковки
 
♦ 95% от опаковките са рециклируеми (+1 процентен пункт от 2020 г.)
♦ Компанията цели да използва 5% рециклирана пластмаса до 2025 г., като през 2021 г. е повишила използването й до 0,5% (базова линия 2020 г.)
♦ Премахнати са 72 100 метрични тона опаковъчни материали (базова стойност за 2013 г.)
 
Благосъстояние на служителите и общността
 
♦ 39% от служителите на компанията на ръководни позиции са жени, което надхвърля поставената цел за удвояване им до 2024 г. (базова стойност 2018 г.)
♦ Разширяване на обхвата на Системите за наблюдение и отстраняване на последиците от детския труд (CLMRS) в общностите на Cacao Life в Западна Африка до 61% (+33 процентни пункта от 2020 г.)
♦ През 2021 г. компанията дари над 50 милиона долара в парични средства и продукти
 
Разумно похапване
 
♦ 18% от опаковките са с икони за контрол на порциите (+4 процентни пункта от 2020 г. насам)
♦ 17% нетни приходи от закуски с контрол на порциите (+1 процентен пункт от 2020 г.)
 
„Тазгодишният доклад представя важни етапи от нашето 10-годишно развитие в посока устойчивост. През този период надградихме нашите програми за снабдяване с характерни за нашите продукти съставки - Cocoa Life и Harmony Wheat. С Cocoa Life изградихме най-голямата програма за устойчивост на какаото. Също така, постигнахме целта, поставена през 2012 г., за подпомагане на препитанието на фермерите - инвестирахме над 400 млн. щатски долара в програмата, достигнахме до почти 210 000 какаови фермери и, което е по-важно, наблюдаваме положително въздействие в голям мащаб.“, заяви Кристин Монтенегро Макграт, старши вицепрезидент и главен директор по глобалното въздействие и устойчивост в Монделийз Интернешънъл. „Проблемите, с които се занимаваме, са системни и изискват трансформация на веригата на доставки и бизнеса. Ето защо, нашият интегриран подход е предназначен не само за справяне с първопричините, но и е заложен в стратегията ни за бизнес развитие. Ангажирани сме да измерваме въздействието си и да инвестираме в мащабни решения и иновации, за да можем да постигнем трайна промяна.“
 
Освен напредъка по отношение на целите за 2025 г., Монделийз Интернешънъл ще продължи да демонстрира постоянен ангажимент за развитие на своята програма за ESG с по-амбициозни цели, инвестиции и финансиране на решения за справяне с проблеми като изменението на климата и отпадъците от опаковки, включително: