Търговията в социалните мрежи ще достигне 1,2 трилиона долара до 2025 г.

Дата: 19.01.2022 Коментари: 0
Снимки (1)
Търговията в социалните мрежи ще достигне 1,2 трилиона долара до 2025 г.

Глобалната търговия в социалните мрежи, на стойност 492 млрд. долара към 2021 г., се очаква да нарасне тройно по-бързо от традиционната електронна търговия до 2025 г., установява ново проучване на технологичния гигант Accenture.  Докладът прогнозира, че за посочения 4 годишен период директните продажби в социалните платформи ще достигнат 1,2 трилиона долара. Ръстът ще се формира най-вече в резултат от действията на представителите на поколение „Z“ и милениалите в социалните мрежи. В резултат, приходите, генерирани чрез онлайн покупки в тези канали, ще съставляват 62% от глобалните разходи за търговия в същите платформи до 2025 г.

Според проучването на Accenture „Защо пазаруването се превръща в социална революция“, понятието „търговия в социалните мрежи“ обхваща целия процес на потребителското преживяване в социалните мрежи. То стартира с откриването на продукта и приключва с потвърждение на направеното плащане. Извършва се изцяло в ключовите платформи, сред които: Facebook, Instagram и TikTok. 64% от анкетираните потребители в тези канали споделят, че са реализирали онлайн покупка през някоя от тях в последната година. По изчисления на технологичната компания, този дял отразява близо 2 млрд. купувачи в световен мащаб, активно пазаруващи в социалните мрежи.

„Пандемията показа колко голям е броят на хората, които използват набиращите скорост онлайн платформи като канал за проследяване на новини, за развлечение в свободното време и комуникация,“ споделя Робин Мърдок, глобален ръководител на екип „Софтуер и платформи“ в Accenture. „Наблюдаваме постоянен ръст във времето, което всички те прекарват в социалните мрежи. И това доказва колко важно е мястото на тези канали в нашето ежедневие. Те променят познатите и утвърдени във времето методи за покупко-продажба и предоставят нови възможности за брандовете – в посока подобряване на потребителското преживяване и увеличаване на приходите в дългосрочен план."

Проучването е проведено сред представители на бизнеса и 10 053 потребители на социалните мрежи на територията на Китай, Индия, Бразилия, САЩ и Обединеното кралство. Реализацията се случва в два етапа. Първият обхваща периода 26 май – 2 юни, 2021 г. и включва дълбочинни интервюта с купувачи и продавачи от петте пазара, а вторият включва онлайн допитване до крайните ползватели на социалните мрежи – между 12 август и 3 септември. 2021 г.

Новият тип пазаруване, който съгласно данните от проучването ще продължи да набира скорост, притежава добавена стойност както за бизнесите-гиганти, така и за по-малките и средни по големина брандове с потенциал за бъдещо развитие. Над половината от анкетираните купувачи (59%) споделят, че е по-вероятно да подкрепят малкия и среден бизнес в социалните мрежи, отколкото през уебсайтовете за електронна търговия. В допълнение, 63% от тях потвърждават, че биха подкрепили същия продавач чрез покупка повторно, отново през социалните платформи, за да съдействат за изграждане на лоялност на профила на компанията там.