Списанието

Изберете рубрика:

 

Отработихме нови модели на работа, които повишиха нашата ефективност

Брой 4, април 2020

Дата: 29.04.2020 Коментари: 0
Снимки (1)
Отработихме нови модели на работа, които повишиха нашата ефективност
 
Радина Цанева, Маркетинг мениджър, „Лесафр България“
 
Как се промени поведението на потребителите от периода на въвеждане на извънредно положение, според вас?
Поведението на клиентите ни се промени изключително много. “Лесафр България” е представителство на “Лесафр Груп” – една от водещите фирми в областта на ферментационните процеси. На българския пазар ние предлагаме свежа и инстантна мая за хляб.
 
Вследствие на въведеното извънредно положение една от най-търсените стоки стана маята за хляб. Заплахата от криза в доставките към магазините за хранителни стоки провокира известно притеснение в крайния потребител и той започна да се презапасява с този артикул.
 
Има ли промяна в традиционно най-търсените категории от вашето портфолио и ако да – сега кои продуктови категории са най-купувани?
Промяна в търсенето има и тя е драстична. Най-търсена е в момента инстантната мая за хляб, тъй като тя не изисква специални условия на съхранение и има дълъг срок на годност. Хората са склонни да се презапасяват и това повиши търсенето. Свежата мая също отбеляза значителен ръст, въпреки по-късия срок на годност. 
 
Как се отразява тази ситуация на вашия бизнес и на продажбите ви?
Като цяло извънредното положение не наруши много ритъма ни на работа. Извършваме регулярни доставки до нашите клиенти и се стараем да удовлетворим всички производители. Обемите ни се увеличиха. Цените са същите, както и преди кризата, така че ако някъде има непропорционално повишени цени на мая за хляб, това е индивидуално решение на всеки един търговец.
 
Кога прогнозирате, че ще отмине ефектът на кризата и ще се стабилизира секторът? 
Предполагам, че до към края на май ситуацията ще се стабилизира и отново ще можем да упражняваме свободно гражданските си права. За дългосрочния ефект от кризата не смея да прогнозирам. Тепърва ще наблюдаваме различни и нови решения. Но като цяло – за хлебопроизводството тази криза води до повишаване на продажбите и добри резултати като цяло. 
 
Смятате ли, че възникналата ситуация ще се има дългосрочен ефект върху потреблението като цяло?
Да, убедена съм, че ще има нови поведенчески модели, които ще наблюдаваме. Очакваме да се увеличи домашно приготвяната храна, да се събираме повече по домовете, да си ходим повече на гости. Ефектът от бизнесите, които ограничиха своите дейности неминуемо ще има ефект върху приходите на населението.
 
Какви очаквате да са ефектите върху развитието на вашия бизнес в дългосрочен аспект?
Много е трудно да се прогнозира. Зависи как ще се развие кризата, колко дълго ще останем вкъщи, с какви пари ще разполагаме след края на извънредното положение. Като цяло – мая за хляб винаги се е търсила и ще се търси, най-вече във времена на несигурност. Но в тази криза ние отработихме нови модели на работа, които повишиха нашата ефективност и вярвам, че общият резултат като цяло за нас ще е положителен.