Списанието

Изберете рубрика:

 

Търговска верига КООП е с амбиции да се разширява

Брой 3, март 2014

Дата: 12.03.2014 Коментари: 0
Снимки (1)
снимка: PROGRESSIVE

Със сигурност ви е правило впечатление, че минавайки и през най-малкия и закътан регион на страната, винаги някъде около центъра в населените места съществува магазин, от чиято фасада „грее” логото на търговска верига КООП. Широкото присъствие на обектите и фактът, че в тях се предлага голямо разнообразие от собствени марки, ни провокира да се срещнем с Бойка Добрева, директор на дирекция „Търговия” в Централен кооперативен съюз (ЦКС), за да я попитаме какви са плановете за развитие на веригата.

Г-жо Добрева, разкажете малко повече за търговска верига КООП!
Търговска верига КООП предлага бързооборотни стоки предимно с марка КООП с доказан висок стандарт и качество на конкурентни цени. Благодарение на активната политика по отношение на търговската дейност внедрените технологии и иновации през годините тя се превърна в най-голямата българска верига от типа „удобен” магазин и е предпочитано място за пазаруване както в големите градове, така и в малките населени места.

Кога беше поставено началото на развитието на веригата?
Търговията винаги е била и ще продължи да бъде основна стопанска дейност за кооперативните организации, членуващи в Централния кооперативен съюз. Тя е и с най-голям относителен дял в приходите от всички осъществявани стопански дейности. Поради тази причина през 2005 г. бе предприета стратегическа стъпка за кооперативната система – полагане началото по изграждане на търговската верига. Първоначално бе осъществено целево реконструиране и модернизация на няколко търговски обекта, собственост на кооперативни организации. Създадени бяха критерии за визия, бранд, външен вид и функциониране на магазините. Така функционирането на търговската верига КООП започна на базата на ясно разработени правила. Това, което тогава отличаваше обектите от веригата, беше свързано с наличието на потребителската карта, разработената програма за лоялност, сертификат, обозначаващ, че обетът е включен във веригата, и други.
Днес магазините КООП и КООП Маркет определят все повече облика на кооперативната търговия, която продължава да формира над 70% от стопанските приходи на кооперативните организации. За нейното осъществяване са ангажирани голяма част от човешките, материалните и финансовите ресурси на системата.

Колко търговски обекти обединява веригата и в кои региони на страната са локализирани?
Към момента в търговска верига КООП са включени 841 магазина с обща търговска площ от 69 хил. кв. м. В тях се ползват над 57 000 клиентски карти. В 347 от обектите има внедрени съвременни търговски информационни системи, а 164 магазина КООП предлагат на своите клиенти атрактивни програми за лоялност. Магазините КООП трябва да отговарят на определени изисквания, за да бъдат включени във веригата, след което получават сертификат, удостоверяващ това.
Търговските обекти КООП са разположени във всички райони на страната. Магазин КООП може да откриете както в планинското селище, така и в големия град. Те са с различна търговска площ, съобразена с населените места, в които са локализирани. Преобладаващата част са с над 100 кв. м търговска площ, като, разбира се, има и обекти с по-малка площ от типа КООП Маркет (под 50 кв. м).
През 2011 г. в София в квартал „Красна поляна” отвори врати и първият за кооперативната система Хипермаркет КООП, който е с търговска площ от над 1000 кв. м.

Имате ли собствени марки? В кои продуктови категории се предлагат?
Да, така е. Отличителна характеристика на магазините КООП е големият брой стоки със собствена марка, произведени специално за търговската верига под марката КООП. Стоките с марката КООП са със силно конкурентно предимство, тъй като предлагат баланс между качество и цена. Предпочитани са от потребителите в магазините и в по-голямата си част са в категорията „Основни хранителни продукти”, които присъстват всекидневно на трапезата на българските домакинства. Условно, в зависимост от това кой е производителят на продуктите, стоките с марката КООП могат да бъдат разделени в няколко групи:
• Стоки, произведени от кооперативни организации - минерална вода „Горна баня 1”; пчелен мед и чайове КООП; месо и месни продукти; хляб и хлебни изделия и други.
• Стоки, произведени от български производители по поръчка за търговската  верига КООП - брашно, захар, олио, оцет, сол, тестени изделия и варива, боза, подправки, хартиени изделия и др.
• Внос на европейски стоки с марката КООП, произведени във Великобритания, Италия, Словакия, Чехия, Унгария и други страни. Вносът се осъществява от и чрез специално изградените за целта кооперативни дружества „Кооп Евро“ и „БС Кооп трейд“ ЕКД. Европейските стоки с марка КООП обхващат голям асортимент от хранителната и промишлената група. Реализират се на европейския пазар с кооперативно лого, което е гаранция за високото им качество и конкурентна цена.

Какви са основните характеристики, които ви отличават от другите търговски вериги, присъстващи на българския пазар?
На първо място бих искала да посоча, че търговска верига КООП е създадена от нашите членове, тъй като кооперациите са собственици на търговските обекти. Кооперативният бизнес модел е доказал своята устойчивост по време на криза, продължава да го доказва и днес. Кооперациите са юридически субекти, представляващи доброволни обединения на физически лица, които работят не само в полза на своите членове, но и в полза на местните общности и обществото като цяло.
Днес бизнесът на кооперациите е концентриран основно в малките градове и села. Населените места, които се обслужват от 794-те кооперации, членуващи в системата на ЦКС, са 2800 на територията на цялата страна или, казано накратко, кооперациите обслужват над 50% от селищата у нас (5300 бр.).
Социалната роля на кооперативните организации се изразява и в това, че те са основен доставчик на хляб и стоки от първа необходимост в малките и труднодостъпни населени места – такива са 1606 населени места със жители до 500 души и 135 планински селища. От осъществяването на тази социална дейност кооперациите в повечето случаи реализират загуби, но въпреки това продължават, защото са единствените, които осигуряват прехраната на стотици домакинства в труднодостъпните региони.
Друга основна разлика между търговска верига КООП и останалите вериги за бързооборотни стоки в България е в областта на нововъведенията в пряката търговска дейност. Хипермаркет КООП в София е първият търговски обект в България с над 1000 кв. м търговска площ, който е изцяло оборудван с електронни етикети. Благодарение на тази иновация е повишена ефективността, осигурени са бързина и адекватност при смяна на цените в различни часови зони и при организиране на промоции и други. След успешния старт в софийския магазин електронни етикети бяха внедрени и в други региони в страната – Варна, Пловдив, Стара Загора, Русе и др.

Работите ли с външни доставчици и на какви критерии трябва да отговаря един доставчик, за да стане партньор на магазините КООП?
Да, разбира се. Голяма група стоки, носещи марката КООП, се произвеждат от български производители по поръчка на верига КООП и се реализират на базата на национални договори за доставка. Национален доставчик за веригата може да бъде всеки български производител, който предлага добри цени и отлично качество на продуктите и да има капацитета да доставя своите продукти в рамките на цялата страна.
Към момента като водещи национални стоки с марката КООП се предлагат основни стоки: брашно, захар, сол, ориз, боб, леща, оцет и олио. Предстои въвеждането на още стокови групи. Освен групите със собствена марка КООП нашите магазини са отворени и предлагат продукти на регионални доставчици, характерни за всеки регион.

Какво е мнението Ви за развитието на търговията с бързооборотни стоки на нашия пазар?
Търговията с бързооборотни стоки, както и всяка стопанска дейност, има своите трудности. Конкретно в тази област проблемите са свързани със задоволяване на високите очаквания и стремеж към осигуряване на непрекъсната наличност на стоките, които клиентите търсят. Търговците на дребно са изправени пред предизвикателството да поддържат оптималното количество продукти и селекции от тях, вариращи от няколкостотин в кварталния супермаркет до няколко хиляди в различните вериги хипермаркети. В търговията с бързооборотни стоки критични фактори за успех са добрата подготовка на кадрите и гъвкавостта на организацията при удовлетворяване на потребностите на клиентите. Изключително важно значение за съществуването и успеха на организациите в този сектор са програмите за лоялност. За наша радост лоялните клиенти в магазините КООП са многобройни и интересът към нашата програма постоянно се увеличава. През 2013 г. Централният кооперативен съюз сключи рамкови споразумения с Централна кооперативна банка по програми за привличане на нови и стимулиране на лоялността на настоящите клиенти на магазини КООП.

Какви са плановете за развитие на верига магазини КООП?
И през следващите няколко години работата ни ще бъде съсредоточена върху разширяването на веригата и пазарните позиции. За целта беше изграден нов и модерен търговски и логистичен център КООП, който се намира в София и обезпечава логистичните ни потребности. Развитието на веригата може да бъде постигнато с усъвършенстване на търговските процеси и подобряване на качеството на обслужване на нашите клиенти. Ще продължим с модернизацията и разкриването на собствени нови търговски обекти, но също така ще разработим правила за работа на търговски обекти на франчайз с марката КООП. Друго направление, в което ще работим усилено, е въвеждането на етична политика на храненето, увеличаването на продажбите на органични продукти и популяризиране на здравословното хранене. Поставените задачи пред кооперативните организации в областта на кооперативната търговия не са никак лесни, но вярвам, че ще успеем, защото в кооперативната система на практика се прилага мотото ни „Всички заедно можем повече!”.

Катя Джатова