Списанието

Изберете рубрика:

 

Ще продължаваме активно да работим за поддържане на ниско ниво на нелегалния пазар

Брой 11, ноември 2021

Дата: 01.12.2021 Коментари: 0
Снимки (1)
Ще продължаваме активно да работим за поддържане на ниско ниво на нелегалния пазар

Всяка една промишленост премина през сложен период, свързан с новите пазарни условия. Как пандемията се отрази на тютюневата индустрия, разговаряме с Владислав Михов, главен мениджър на Джапан Табако Интернешънъл България.

 

Г-н Михов, какво се случва на пазара на тютюневи продукти през 2021 г. и в условията на COVID-19 пандемия?

Според нашите наблюдения, през 2021 г. пазарът остана стабилен. Това важи както за най-голямата категория на пазара – цигарите, така и за тютюна за пушене и нагреваемите продукти, които имат своя сериозен дял от потребители и обем продажби на пазара. Очевидно е, че пандемията постави абсолютно всички в тотално нова ситуация и беше интересно, и трудно, да се прогнозира как ще реагират всички участници по веригата на доставките, както и самите потребители. Това, разбира се, важи за всички продукти и услуги, не само за тютюневите изделия. В началото на пандемията имаше немалки смущения в ритмичността на потребителското поведение при пазаруване, а оттам и на динамиката на продажбите. Но с течение на времето всички се адаптираха и започнахме да действаме според променящите се условия на така нареченото ново нормално – определение, което лично аз не харесвам особено.

В основата на стабилността на пазара на нашите продукти, според мен, стоят няколко неща. Пълнолетните потребители, към които е насочено конкурентното пазарно поведение на компаниите в сектора, са направили своя избор да употребяват тези продукти, така както хората избират да правят много други неща в ежедневнието си и относно начина си на живот. От друга страна, пазарът е свързан с покупателната способност на потребителите и с това до каква степен има предлагане на незаконни продукти, т.е. такива, за които не е платен акциз на държавата, и съответно, цената им е много по-ниска. Благодарение на усилията на държавните институции и фокусът им върху темата, през 2020 и 2021 г. дялът на такива незаконни цигари на пазара в България е много нисък, най-ниският в ЕС. Това е от полза за всички – държавaта получава повече акцизни постъпления, легалните компании и търговци имат възможност да се развиват по правилата на пазара, а криминалната дейност се свежда до минимум.

Тютюневите продукти са най-големият генератор на акцизни постъпления в държавния бюджет, половината от всички акцизи или близо 2,8 млрд. лв. за миналата година. Ако нелегалният пазар започне да расте отново, държавата автоматично ще загуби част от тези пари. Обикновено пушачите просто заменят легалния продукт с нелегален, ако в средата съществуват достатъчно стимули за такова поведение.


Това значи ли, че реално пандемията не влияе на поведението на пушачите и с какво цигарите и тютюневите изделия са по-различни от другите стоки тогава?

Пандемията влияе на всички нас. Ако ежедневието на човека и начинът му на живот се променят по-трайно, това води до изменения в много от навиците му – къде, кога и какво прави, какви стоки и услуги купува и колко често. Тютюневите продукти не са изключение от тези тенденции. Можеш да измениш навиците си по отношение на консумацията, да преминеш към продукт от друг ценови сегмент или от друга продуктова категория и т.н. Но основните определящи фактори за поведението си остават покупателната способност и наличието на незаконни продукти на пазара, като последното е изключително специфично за нашата индустрия. Затова заедно с компаниите в нея ние много говорим на тази тема пред институциите и обществото. Сегашното ниско ниво на нелегален пазар е благодарение на работата на Агенция „Митници“, МВР и всички правоприлагащи органи. От това печелят всички и е много важно това постижение да бъде запазено във времето. Българските институции могат да се гордеят с успехите по тази тема. Докато това е така и няма шокови покачвания на акциза, които водят до шокови покачвания на цените, всякакви проблеми с покупателната способност могат да се управляват много по-лесно. В нашата индустрия предвидимостта, избягването на резки изменения в регулациите и плавните промени са изключително важни за стабилността на легалния пазар, защото нашият продукт е един от най-регулираните потребителски продукти изобщо.

 

А какво се случва с вашата компания в тези пазарни условия?

Ние продължаваме да следваме на местно ниво стратегията, която нашата компания Japan Tobacco International глобално си е задала. Тя е свързана с преследване на растеж на обем и пазарен дял, предоставяне на избор на потребителя, спазване на правилата за етичен маркетинг спрямо пълнолетните пушачи, участие във всички дебати на бизнес общността и по регулаторни теми, както и баланс между интересите на основните ни заинтересовани страни – инвеститори, служители, потребители и обществото като цяло. Стараем се да разширяваме присъствието си на пазара и за поредна година търсим ръст на основните ни бизнес показатели, най-вече на обема продажби и дяла ни от пазара като цяло. Продължаваме да сме силно ангажирани с борбата срещу незаконните цигари, за които не се плаща акциз. Заедно с колегите от компаниите в нашата индустрия изследваме нелегалния пазар, представяме резултатите на институциите, стараем се да сме им максимално полезни, защото от тази борба печелят всички, които са от страната на легалния бизнес, държавата, а и потребителите.

 

Променихте ли нещо по отношение на служителите си и работата с партньорите си заради пандемията?

За нас нашите хора са основен актив и основен инвеститор в компанията. Стараем се да бъдем работодател с високо качество на среда и условия на работа за служителите. Вече седем поредни години сме сертифицирани като топ работодател от Best Employers Institute, включително и в България. Няколко години поред печелихме и приза „Най-добър работодател“ в България за компании с до 250 служители. Гордеем се с тези постижения и разбира се, искаме да се развиваме още в тази посока.

Пандемията наложи много адаптации и в тази област, разбира се. Вярваме, че направихме максималното, така че да задържим заетостта на нашите служители и да ги предпазим. Не се е налагало да освобождаваме хора по време на пандемията и сме много доволни от това. Въведохме големи преустройства в начина на работа както на офиса, така и на търговските ни представители, разбира се, в синхрон с всички мерки и препоръки на здравните власти у нас. Основната цел на промените беше хората да са по-малко изложени на риск от заразяване и да имаме максимална гъвкавост към техните индивидуални ситуации с работа от вкъщи, нужда от полагане на грижи за деца, които учат онлайн и т.н. Мисля, че постигнахме добър баланс в тази област, особено с оглед на абсолютно безпрецедентната ситуация с пандемията.

Що се отнася до партньорите ни, също трябваше да проявим гъвкавост по отношение на начините на комуникация, адаптирането на някои процеси, естествено проявяването на разбиране е и в двете посоки на взаимоотношенията ни.

 

Какво очаквате да се случи на пазара на тютюневи изделия през 2022 г.?

Пазарът в България винаги е бил и ще продължава да бъде много интересен, и много високо конкурентен. Има много интересен микс от международни, регионални и местни марки, които се борят за вниманието на пълнолетния пушач и се конкурират за пазарен дял.

Пазарът ще продължава да се променя и ще трябва да продължим да се адаптираме към потребителя, да му даваме това, от което той се интересува. Нашата компания ще продължава да се стреми да работи активно с институциите, с бизнес общността и с компаниите от нашата индустрия за предвидимост на регулаторната среда и за фокус на държавата върху това да се поддържа ниско нивото на нелегалния, или така наречения – контрабанден, пазар. Нашият продукт е много силно регулиран и за да може държавата да получава максимални приходи от акциз, трябва и регулациите да бъдат разумни, и най-вече да останат разумни. Всяка кутия цигари има индивидуален код, с който властите могат да проследят целия й път във веригата на продажбите, опаковката е обект на изключително строга регулация – какво, къде и как да пише на нея, няма много пространство за нови регулации и ограничения.

Предстои ни да въведем напълно в България в сътрудничество с институциите европейската директива за пластмасите за еднократна употреба, където нашата индустрия, както и други сектори, ще работи с държавните организации във връзка с покриването на разходи за почистването на част от отпадъците. Общо взето в нашата индустрия никога не е скучно.