Списанието

Изберете рубрика:

 

Антибактериалните сапуни, овлажняващите и без допълнителна функция заемат 97,4% от продажбите на категорията в стойност

Брой 7, юли 2022

Дата: 05.08.2022 Коментари: 0
Снимки (1)
Антибактериалните сапуни, овлажняващите и без допълнителна функция заемат 97,4% от продажбите на категорията в стойност

Отчита се спад на продажбите в бройки на категория „Тоалетни сапуни“ с -8,7% и в стойност с -3,8%, показват данните на „NielsenIQ България“ за МАТ период март-април 2022 – май-юни 2021 г., сравнено с МАТ период март-април 2021 – май-юни 2020 г.

 

 

Средната цена на продукта общо за категорията не се е изменила съществено – от 1,23 лв. на 1,29 лв. за последния отчетен период.

Като цяло категорията на сапуните се свива, но от агенцията отчита ръст в категория душ гелове, което е знак, че вероятно част от българските потребители са заменили сапуна с гел душа при къпането.  

Основните канали за реализирането на продуктите са хранителните магазини над 300 кв.м. с дял от 49,2% в продажбите в бройки и 46,5% в стойност. В одита на агенцията за проучване на пазара са включени хранителни магазини, дрогерии, аптеки и бебешки магазини.

В бройки традиционната търговия с магазини с търговска площ под 40 кв.м. държи 13,01% от продажбите в бройки, като този показател е бил 13,07% за предишния отчетен период.

Неорганизираната търговия с търговски обекти от 40 до 100 кв.м. е с дял в продажбите в бройки от 10,6% за разглеждания отчетен период и 10,7% за предишния отчетен период. Това е индикатор за стабилност в продажбите в тези търговски обекти.

Дрогериите и битовите химии са с дял от 9,17% от продажбите в бройки.

В стойност дрогериите и битовите химии са с дял от 12,68%, като  за предишния отчетен период показателят е бил 12,95%. Традиционната търговия е дял от 12,99% vs 12,95% за предишния отчетен период. Хранителните магазини с търговска площ от 40 до 100 кв.м. са с дял в стойност от 10,09% vs 10,05% за предишния МАТ период.

80,82% от продажбите в стойност се реализират в тези четири канала.

Отчита се леко покачване на цените във всеки един от търговските канали.

Най-ниски са цените за бройка в канала на Традиционната търговия – 1,19 лв. за последния отчетен период, докато в организираната търговия е 1,21 лв.

Регистрира се спад в реализираните бройки във всеки един от търговските канали, но с различни темпове.

От агенцията разделят категорията на два основни сегмента – течни и твърди сапуни. Твърдите сапуни формират 82,2% от продажбите в бройки, а течните 18,8%. По показател „Стойност“ 65,4% от продажбите са за категорията твърди сапуни и 34,6% за течните сапуни.

Забелязва се лек ръст в дела в полза на твърдите сапуни за сметка на течните.

От видовете сапуни антибактериалните заемат 9,7% от продажбите в бройки, сравнено с предишния МАТ период, когато са били с дял от 6,3%. В стойност заемат дял от 11,4% за последния МАТ период, а в предишния отчетен период са заемали 8,3%.

Овлажняващите заемат дял от продажбите в бройки от 28,9% за МАТ период март-април 2022 – май-юни 2021 г. , за миналия период (МАТ период март-април 2021 – май-юни 2020 г.) са били 31,5%, а в стойност са 29,7% спрямо 31,7% през същия период миналата година.

Сапуните за всякакви приложения (без допълнителна функция) заемат 58,3% от продажбите на категорията в бройки и 56,3% в стойност.

Трите вида – антибактериални, овлажняващи и без допълнителна функция генерират  97,0% от продажбите на категорията в бройки.

59,5% от реализираните продукти от категорията „Сапуни“ в бройки са за вносните, докато  родното производство държи останалите 40,5%. В стойност вносните сапуни държат 55,8% от продажбите, а родните 44,2%. За предишния отчетен период показателите са били 55% за вносните и 45% за сапуните родно производство.

В категорията  предлагането на био и органични продукти в търговските обекти, които „NielsenIQ България“ одитира е незначително. Бебешките сапуни заемат 8,5% от продажбите в бройки, сравнено с 8,4% за предишния МАТ период. В стойност показателите са 8,1%, сравнено с 8% за предишния период.

Що се отнася до активното разнообразие от предлагани продукти, агенцията отбелязва наличието на пазара на 548 вида вносни твърди сапуни и 431 течни сапуни, а произведените у нас са 223 вида твърди сапуни и 232 течни сапуни. Този активен асортимент е за последните 12 месеца.

Топ пет производители по продажби в стойност и обем, подредени по азбучен ред, са „Колгейт Палмолийв“, „Мексон“, „Проктър и Гембъл“, „Фикосота“ и „Юниливър“.